เลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน
 
 

รบกวน   อยากเรียนถามค่ะ กรณีคล้ายคุณ ปนัดดาดังนี้ค่ะ  
ดิฉันจบปริญญาตรีสาขาการบัญชีก่อนการบรรจุ
บรรจุ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                       วันที่  15 กค 48     ระดับ  2
ได้แนบวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี ปี 2549
                                                          "                           17 กค 50               3
                                                           "                          21 กค 52              4
          นวช.การเงินและบัญชี                 "                         28 ตค 52              4
                                                           "                         21 กค 54               5
                                                                                      21 กค 56               5
ตามที่ตอบคุณปนัดดา  ดิฉันเข้าเกณฑ์ข้อ 1ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  โดยจะต้องดำรงตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ดิฉันสามารถเลื่อนเป็นระดับ 6 ในสิ้นปี 2556  ได้หรือไม่

เขียนโดย   คุณ เกศรินทร์

วันที่ 26 พ.ย. 2555 เวลา 16.22 น. [ IP : 182.52.86.38 ]  
 

ไม่ต้องตอบคำถามดิฉัน นะคะ อ่านเจอกรณีเดียวกันแล้วค่ะ
เกศรินทร์

เขียนโดย   คุณ เกศรินทร์

วันที่ 26 พ.ย. 2555 เวลา 16.29 น. [ IP : 182.52.86.38 ]  
 

สอบถามคะว่าการเลื่อนระดับถูกต้องหรือไม่  จะขึ้น  6  ได้เมื่อไหร่คะ
บรรจุตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  2    เมื่อวันที่  1   กรกฎาคม  2547
เลื่อนระดับเป็นเจ้าพนักงานพัสดุ   3    เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2549
เลื่อนระดับเป็นเจ้าพนักงานพัสดุ   4    เมื่อวันที่   1  กรกฎาคม  2551
เปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   4   เมื่อวันที่   1   ธันวาคม  2552
      เลื่อนระดับเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   5   เมื่อวันที่   28  มีนาคม  2554
เงินเดือนปัจจุบัน     13,770   บาท
จบ ปวส.สาขาบัญชี เมื่อปี 2546
จบปริญญาตรี  บริหารธุกริจบัณฑิต  สาขาการบัญชี   เมื่อปี  2547    
จบปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เมื่อปี   2554  


เขียนโดย   คุณ การเงิน

วันที่ 27 พ.ย. 2555 เวลา 11.46 น. [ IP : 101.51.38.69 ]  
 

ขอความกรุณาเรียนถามท่านดังนี้
บรรจุตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  2    เมื่อวันที่  7 ก.พ.  2548
เลื่อนระดับเป็นเจ้าพนักงานพัสดุ   3    เมื่อวันที่  7 ก.พ. 2550
เปลี่ยนสายงานเป็น จนท.บริหารงานทั่วไป 3  เมื่อวันที่   1   มิ.ย. 2551
เลื่อนระดับเป็น จนท.บริหารงานทั่วไป 4   เมื่อวันที่  1  มิ.ย. 2552
เลื่อนระดับเป็น จนท.บริหารงานทั่วไป 5   เมื่อวันที่  1  มิ.ย. 2554
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป 5  มา 1 ปี 5 เดือน  เงินเดือน 13,470 บาท
อยากทราบว่าจะเลื่อนเป็น จนท.บริหารงานทั่วไป 6  ในวันที่เท่าใด และหากใช้ วุฒิ ป.โท มาปรับลด (ป.โท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) ได้หรือไม่และลดได้กี่ปี  และมีหนังสือสั่งการฉบับใดบ้าง  ขอความอนุเคราะห์รบกวนตอบเพื่อเป็นวิทยาทาน  ขอบคุณครับ


เขียนโดย   คุณ จนท.บริหารงานไปทั่ว

วันที่ 27 พ.ย. 2555 เวลา 16.07 น. [ IP : 182.52.89.48 ]  
 

เรียนหัวหน้า สำนักปลัดฯ
ขอเรียนถามดังนี้
ผมตำแหน่ง จพง.ธุรการ 5 (สายงาน 2-4 มาจากปรับโอน)
(ยกฐานะเป็น ทต.ใหม่เมื่อ 6 ก.ค.55)
และได้เลื่อนเป็น ระดัีบ 5  เมื่อ 2 มี.ค.55 เงินเดือน 21,500 บ.
ปัจจุบันจบ รปม.(ยังรอหนังสือรับรองจาก ม.อยู่ครับ) คงประมาณ ม.ค.56
   คำถามครับ
1.ผมควรรอให้ขึ้น ระดับ 6 (ใน 2 มี.ค.57) ก่อนจึงเปลี่ยนสายงานเป็น สายงาน        
   ที่เริ่มจาก 3-5 ดีหรือไม่ (ในตำแหน่งที่เกื้อกูลระยะเวลากัน)
2.ตาม ข้อ 1.ต้องขอคำแนะนำแนวทาง การปฎิบัติเพิ่มเติมด้วยครับ
3.หากขึ้น ระดับ 6 แล้วการเปลี่ยนสายงานจะติดอุปสรรค์อะไรบ้าง
4.และถ้าจะสอบเปลี่ยนสายงานเป็น รองปลัด ต้องเคยดำรงค์ตำแหน่ง หน.กอง
    หรือ หน.ส่วน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ถูกต้องใหม่ครับ พอจะมีคำสั่งนี้
   ไหมครับ หรือดาวน์โหลดจากที่ไหน
5.การรักษาราชการแทน หน.ส่วน หรือ หน.กอง เวลา  1 ปี มีผลตาม    
   ข้อ 4. หรือเปล่าครับ
   ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ


เขียนโดย   คุณ จพง.ธุรการกองช่าง 5

วันที่ 29 พ.ย. 2555 เวลา 11.47 น. [ IP : 203.113.106.25 ]  
 

เรียน หน.ปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

         ดิฉันขอเรียนถามท่าน  คือดิฉันจบปริมาณตรีประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2553  ปัจจุบันดิฉินตำแหน่ง นวก.กง.บช. 5  สอบเปลี่ยนสายงานได้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554  ดิฉันขึ้นระดับ 5  เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2555  อยากสอบถามว่าจะต้องครอง 5 กี่ปี  ถึงจะขึ้นระดับ 6 ได้  ปัจจุบันเงิน 11,620 บาท

เขียนโดย   คุณ นวก.กง.บช.

วันที่ 29 พ.ย. 2555 เวลา 12.40 น. [ IP : 118.174.29.22 ]  
 

หนูสอบถามว่า เจ้าพนักงานการเงิน 5 จะปรับ 6 ต้องทำไงบ้างแล้วหนูต้องอ้างระเบียบเมื่อปีไหนพอดีหนูเพิ่งเปลี่ยนสายงานมาทำงานบุคคลเลยยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่ค่ะช่วยชี้แนะขั้นตอนหนูด้วยว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง

เขียนโดย   คุณ บุคลากรใหม่

วันที่ 29 พ.ย. 2555 เวลา 13.23 น. [ IP : 182.52.82.165 ]  
 

เรียน   คุณ การเงิน

คำถามเดิม

สอบถามคะว่าการเลื่อนระดับถูกต้องหรือไม่  จะขึ้น  6  ได้เมื่อไหร่คะ
บรรจุตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  2    เมื่อวันที่  1   กรกฎาคม  2547
เลื่อนระดับเป็นเจ้าพนักงานพัสดุ   3    เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2549
เลื่อนระดับเป็นเจ้าพนักงานพัสดุ   4    เมื่อวันที่   1  กรกฎาคม  2551
เปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   4   เมื่อวันที่   1   ธันวาคม  2552
      เลื่อนระดับเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   5   เมื่อวันที่   28  มีนาคม  2554  
เงินเดือนปัจจุบัน     13,770   บาท
จบ ปวส.สาขาบัญชี เมื่อปี 2546
จบปริญญาตรี  บริหารธุกริจบัณฑิต  สาขาการบัญชี   เมื่อปี  2547    
จบปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เมื่อปี   2554  

ตอบ  

ดูจากข้อมูลการเลื่อนระดับ ในสายงาน ก็ไม่มีอะไรที่ผิดพลาด  ส่วนการจะเลื่อนเป็นระดับ 6 นั้น     การเลื่อนระดับนอกระดับควบ สาย 2  ของคุณ มีหลักเกณฑ์ต้องพิจารณา คือ

(1)  ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5  มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า   4 ปี  (และต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี)  

ซึ่งกรณีนี้  คุณเข้าตามหลักเกณฑ์ ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี   (ครบ 4 ปี วันที่  1 ก.ค. 55)

(2)  มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า  8 ปี (วุฒิ ปวส.ขึ้นไป)

กรณีนี้  หากดูตั้งแต่บรรจุแล้ว คุณมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ในสายงาน รวมกับสายงานเกื้อกูล ตาม ว 33  ตั้งแต่วันที่  1 ก.ค. 2547 จนถึงปัจจุบัน (ณ 1 พฤศจิกายน  2555)   รวม 8 ปี  4 เดือน   ซึ่งคุณก็เข้าหลักเกณฑ์แล้ว  

(3)  เงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมาต้องไม่ต่ำกว่า อันดับ ท 5 ขั้น 3  คือ  11,920  บาท   (ซึ่งปี งบ  2555  ดูจากเงินเดือน คุณคงเกินแล้ว)  ก็เข้าหลักเกณฑ์นี้  

ดังนั้น  จากข้อมูลที่ให้มา  คุณมีสิทธิขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน เลื่อนระดับ เป็นระดับ 6 ว ได้แล้วครับ    แต่

อย่าลืม ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัดในการขอปรับขยายระดับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5  เป็น 6 ว ก่อนครับ แล้วค่อยแต่งตั้งคณะกรรมการ มาประเมินตามหลักเกณฑ์ต่อไป


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 29 พ.ย. 2555 เวลา 14.05 น. [ IP : 182.52.106.52 ]  
 

เรียน   คุณ จพง.ธุรการกองช่าง 5

คำถามเดิม

ขอเรียนถามดังนี้
ผมตำแหน่ง จพง.ธุรการ 5 (สายงาน 2-4 มาจากปรับโอน)
(ยกฐานะเป็น ทต.ใหม่เมื่อ 6 ก.ค.55)
และได้เลื่อนเป็น ระดัีบ 5  เมื่อ 2 มี.ค.55 เงินเดือน 21,500 บ.
ปัจจุบันจบ รปม.(ยังรอหนังสือรับรองจาก ม.อยู่ครับ) คงประมาณ ม.ค.56
   คำถามครับ
1.ผมควรรอให้ขึ้น ระดับ 6 (ใน 2 มี.ค.57) ก่อนจึงเปลี่ยนสายงานเป็น สายงาน        
   ที่เริ่มจาก 3-5 ดีหรือไม่ (ในตำแหน่งที่เกื้อกูลระยะเวลากัน)

ตอบ   ไม่ต้องรอครับ  เพราะคุณจะเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  นอกระดับควบไม่ได้ (ซี 6 ขึ้นไป)   เนื่องจากสาย 3  นอกระดับควบคือระดับ 6  ซึ่งจะต้องมีการทำผลงาน  ดังนั้น คุณไม่มีผลงานในสาย 3 ตำแหน่งนั้นเลย  จึงไม่สามารถเปลี่ยนมาดำรงตำแหน่งนั้นได้  จะเปลี่ยนมาได้จริง แต่ก็สูงสุดได้แค่ระดับ 5 ครับ  (ในระดับควบ)  

2.ตาม ข้อ 1.ต้องขอคำแนะนำแนวทาง การปฎิบัติเพิ่มเติมด้วยครับ

ตอบ   ถ้าไม่อยากช้า ก็รีบเปลี่ยนสายงานเป็นสาย 3 ตั้งแต่ตอนนี้เลย เพราะหากรอครบ เป็น 6 สาย 2  พอเปลี่ยนสายงาน ก็ต้องลดซี ลงมาอีกเป็นระดับ 5

3.หากขึ้น ระดับ 6 แล้วการเปลี่ยนสายงานจะติดอุปสรรค์อะไรบ้าง

ตอบ   ตอบแล้วนะครับ  

4.และถ้าจะสอบเปลี่ยนสายงานเป็น รองปลัด ต้องเคยดำรงค์ตำแหน่ง หน.กอง
    หรือ หน.ส่วน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ถูกต้องใหม่ครับ พอจะมีคำสั่งนี้
   ไหมครับ หรือดาวน์โหลดจากที่ไหน

ตอบ  

ถ้าคิดจะเป็นรองปลัด  ซึ่งเริ่มจากระดับ 6  ขึ้นไป  คุณเริ่มมองออกไหม   ว่าคุณไม่ควรเปลี่ยนสายงานเป็นสาย 3 เลย  ถ้าอยู่ในสายงานเดิม อีกปีกว่าๆ  ก็เป็นซี 6 แล้ว  จะมีสิทธิสอบแล้ว จะเปลี่ยนสายงานทำไมครับ  

ส่วนเรื่องการดำรงตำแหน่ง หน.กอง/หน.ส่วนมาแล้ว 1 ปี ถึงสอบรองปลัดฯ ได้นั้น  ลองค้นในเวป กรม เรื่องหนังสือราชการ ดูครับ  


5.การรักษาราชการแทน หน.ส่วน หรือ หน.กอง เวลา  1 ปี มีผลตาม    
   ข้อ 4. หรือเปล่าครับ
  
ตอบ  ไม่มีผลครับ  ต้องดำรงตำแหน่งจริงๆ  
เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 29 พ.ย. 2555 เวลา 14.39 น. [ IP : 182.52.106.52 ]  
 

เรียน   คุณ นวก.กง.บช.

คำถามเดิม

         ดิฉันขอเรียนถามท่าน  คือดิฉันจบปริมาณตรีประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2553  ปัจจุบันดิฉินตำแหน่ง นวก.กง.บช. 5  สอบเปลี่ยนสายงานได้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554  ดิฉันขึ้นระดับ 5  เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2555  อยากสอบถามว่าจะต้องครอง 5 กี่ปี  ถึงจะขึ้นระดับ 6 ได้  ปัจจุบันเงิน 11,620 บาท

ตอบ   คุณช่วยเรียงลำดับประวัติการทำงานของคุณ  ตั้งแต่บรรจุ ตามซี ระบุวันเดือน ปี  มาให้ละเอียดด้วยครับเขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 29 พ.ย. 2555 เวลา 14.44 น. [ IP : 182.52.106.52 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [5] [6] [7] [8] [9] ....หน้าสุดท้าย >> [28]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1930996 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com