เลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน
 
 

เรียนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาบ ทต.ตะกุด
ข้อมูลเพิ่มเติม ของธิดารัตน์
จบ ป.ตรี ศิลปศาสตร์การบริหารการบัญชี  ปี 2546 (ใช้วุฒิป.ตรี  สมัครและบรรจุ)
เงินเืดือนปัจจุปัน 10700 บาทคะ  
จะเปลี่ยนสายงานดีไหมคะจากจพง.เป็นนวก.แล้วต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะเป็นบริหารได้


เขียนโดย   คุณ ธิดารัตน์

วันที่ 19 ก.ย. 2555 เวลา 10.16 น. [ IP : 182.53.26.194 ]  
 

เรียน  คุณ ธิดารัตน์

หากต้องการจะสอบเปลี่ยนสายงานเป็น สายงานผู้บริหาร ซึ่งเริ่มจากระดับ 6 ขึ้นไป  มาเปรียบเทียบดู

กรณีเป็น จพง.การเงิน ต่อไป
เป็น จพง.การเงินและบัญชี 4 วันที่ 1 มิ.ย. 54

เป็น จพง.การเงินและบัญชี 5  ไม่ก่อนวันที่  1 มิ.ย. 56  (ต้องดูเงินเดือนถึงขั้นที่กำหนด  และไม่ก่อนวันที่กรรมการประเมินผลงานด้วย)

เป็น จพง.การเงินและบัญชี 6ว  ไม่ก่อนวันที่  1 มิ.ย. 58  (ต้องดูด้วยว่า เป็นระดับ 5 เมื่อไหร่  แต่จะประมาณนี้ คือเป็นระดับ 6ว ภายในปี 58

กรณีเปลี่ยนสายงานเป็น นวก.เงินและบัญชี  

หากเปลี่ยนสายงานตอนนี้  สมมุติเปลี่ยนสายงานเป็น นวก.การเงินและบัญชี 4   ตั้งแต่วันที่  1 มิ.ย. 55   ก็ต้องดำรงตำแหน่ง ในระดับ 4 อีก 1 ปี  ดังนั้น

(1)  จะเลื่อนเป็น นวก.การเงินและบัญชี 5   ไม่ก่อนวันที่  1 มิ.ย. 56  (และเงินเดือนต้องถึงขั้นต่ำของ ระดับ 5 ด้วย (ซึ่งคุณถึงแล้ว) แต่ต้องรอ 1 ปี

(2)  จะเลื่อนเป็น นวก.การเงินและบัญชี 6 ว  คุณต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ไม่น้อยกว่า 6 ปี  แต่นำระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 มานับเป็นระยะเวลาเกื้อกูลได้  ครึ่งหนึ่ง

ซึ่งการนับเวลาเกื้อกูล จะนับตั้งแต่มีวุฒิ ป.ตรี ตรงตามตำแหน่่ง นวก.การเงินและบัญชี และเป็นระดับ 3 ขึ้นไป  ได้เท่าไหร่ หารครึ่ง

           ดังนั้น จากข้อมูล คุณเป็น จพง.การเงินฯ 3 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 52  จนถึงก่อนเปลี่ยนสายงาน 1 มิ.ย. 55  รวมเป็นระยะเวลา  3 ปี   หารครึ่ง เท่ากับ 1.5 ปี  

ดังนั้น คุณมีเวลาเกื้อกูลแล้ว  1.5 ปี  แต่จะเป็น นวก.การเงิน 6 ว ได้ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า  6 ปี   จึงต้องดำรงตำแหน่งต่อไปอีก  4.5 ปี  นับจากวันที่  1 มิ.ย. 55   ก็จะเลื่อนระดับเป็น นวก.การเงินและบัญชี 6 ว ได้ประมาณสิ้นเดือน ธ.ค. 2559

  (ทั้งนี้ มีปัจจัยอื่นมาประกอบอีกด้วย เช่น เงินเดือนในปีงบปรมาณที่แล้วมา ต้องถึง อันดับ ท 5 ขั้น 3  และไม่ก่อนวันที่ กรรมการประเมินผลงาน )

ดังนั้น คุณลองเปรียบเทียบดูแล้วกัน ว่าควรจะเปลี่ยนสายงานดีหรือเปล่า เพราะยิ่งเปลี่ยนสายงานช้า ก็เป็นระดับ 6 ช้า ไปอีก  แต่ถ้าเป็น สายงาน จพง. ไปตลอดไม่เปลี่ยนสายงาน  ก็ประมาณ  1 มิ.ย 58  มีสิทธิสอบเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานบริหาร ครับ
เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 19 ก.ย. 2555 เวลา 13.39 น. [ IP : 125.26.218.207 ]  
 

ขอบคุณ หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ตะกุด มาก ๆนะคะ

เขียนโดย   คุณ ธิดารัตน์

วันที่ 19 ก.ย. 2555 เวลา 16.32 น. [ IP : 182.53.18.144 ]  
 

เรียนหัวหน้า สำนักปลัดฯ
ขอเรียนถามดังนี้
ดิฉันสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับ 3 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553
เลื่อนระดับ  4  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2555
ปัจจุบันกำลังจะโอนย้ายไปตำแหน่งบุคลากร ทีอบต.อีกแห่งหนึ่ง
อยากทราบว่า จะมีผลกับการเลื่อนระดับ ขึ้น 5 และ 6 อย่างไรบ้างค่ะ
หรือต้องรอให้ได้นวศ. 5 ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสายงาน
ขอความกรุณาตอบด่วนนะคะ กำลังตัดสินใจค่ะ
ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ นวศ.4

วันที่ 20 ก.ย. 2555 เวลา 11.29 น. [ IP : 125.26.153.156 ]  
 

เรียน  คุณ นวศ.4

การย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่เกื้อกูลกัน จะมีผลต่อการเลื่อนระดับที่ชัดเจน ตอนนอกระดับ ควบ คือระดับ 6 ขึ้นไป  

กรณีของคุณ หากย้ายไปเป็นตำแหน่ง บุคลากร 4 ตอนนี้  จะเลื่อนเป็นระดับ 5 ก็ต้องดำรงตำแหน่งในระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 2 ปี  นับตั้งแต่วันที่  24 สิงหาคม 2555   (และเงินเดือนถึงขั้นต่ำของซี 5 ด้วย)  ต้องเป็นบุคลากรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีด้วย)  

ส่วนจะเป็น บุคลากร 6ว  ได้นั้น ก็ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง บุคลากร หรือสายงานที่เกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  

กรณีของคุณ ไม่เคยดำรงตำแหน่งที่เกื้อกูลกับ บุคลากร เลย ก็ต้องดำรงตำแหน่ง นี้ต่อไปอีกรวม 6 ปี นับตั้งแต่เป็น บุคลากร 4 เป็นต้นไป  ยกเว้น จบ ป.โท ที่ตรงกับมาตรฐานคุณวุฒิ บุคลากร  ก็จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี ครับ  

ส่วนรอให้เป็น นักวิชาการศึกษา 5 ก่อนแล้วเปลี่ยนสายงาน ไม่ต้องรอ ครับ ยิ่งรอยิ่งช้า  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 20 ก.ย. 2555 เวลา 11.53 น. [ IP : 125.26.225.231 ]  
 

รียน  คุณหัวหน้าสำนักปลัดฯ
         มีเรื่องเรียนถาม  บรรจุ  1 พ.ย. 47  ตำแหน่ง   จพง.การเงินฯ  2
                                            1พ.ย. 49                             "          3
                                            1 พ.ย. 51                             "          4  
                                            1 พ.ย. 53                             "           5
เปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี เมื่อ 1 ต.ค. 52 จนถึงปัจจุบัน  จบปริญญาตรี สาขาบัญชี ปี 2543
เงินเดือนปีงบประมาณที่ผ่านมา 11620.- บาท  เงินเดือนปัจจุบัน 12240.- บาท
คำถาม   จะเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 ได้วันที่เท่าไหร่  และมีตัวอย่างแบบประเมินหรือเปล่าคะ
ถ้ามีขอความกรุณาด้วยนะค่ะ    ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ ธัญญรัตน์

วันที่ 25 ก.ย. 2555 เวลา 13.51 น. [ IP : 118.174.139.65 ]  
 

เรียน  คุณธัญญรัตน์

การจะเลื่อนระดับเป็น นวก.การเงินและบัญชี 6ว  นอกจาก

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับงานวิชาการบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4  ข้อ 2  และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี   (คุณวุฒิ ป.ตรี)  

โดยอาจนำระยะเวลาในสายงานเกื้อกูลมานับรวมได้ ตาม ว 33  แต่นับได้ตั้งแต่จบ ป.ตรี และเป็นระดับ 3 ขึ้นไป  และนับได้ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ดังนั้น กรณีของคุณ  

จะเป็น นวก.การเงินและบัญชี 6ว ได้ต้องมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานไม่น้อยกว่า 6 ปี  
(1) ปัจจุบัน เป็นมาแล้วรวม  3 ปี  ( 1 ต.ค. 52  - 1 ต.ค. 55 )

(2)  เอาระยะเวลาที่เกื้อกูลมา ได้อีก 1 ปี ครึ่ง  (คำนวณจาก เป็นระดับ 3 ตั้งแต่ 1 พ.ย. 49 (มีวุฒิ ป.ตรีแล้ว)  จนถึง 1 ต.ค. 52  รวม  2 ปี  11 เดือน  

หารครึ่งหนึ่ง ได้ระยะเวลาเกื้อกูล  1 ปี 5 เดือน  

(3)  เอาระยะเวลาที่ทำงานในสายงาน นวก.การเงินฯ  + ระยะเวลาเกื้อกูล  ได้รวม  4 ปี  5 เดือน  

ดังนั้น คุณก็ต้องดำรงตำแหน่งต่อไปอีกให้ครบ 6 ปี  ก็คือ อีก 1 ปี 7 เดือน นับจากวันที่  1 ต.ค. 55  และตอนนั้น เงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาต้องไม่ต่ำกว่า อันดับ ท 5 ขั้น 3 ด้วยครับ

ส่วนตัวอย่างแบบประเมิน ไม่มีครับ ลองติดต่อ งานการเจ้าหน้าที่ของคุณซิครับ เขาไม่มีเหรอ  ถ้าไม่มีลองค้นจาก กูเกิลดูก็ได้  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 25 ก.ย. 2555 เวลา 15.35 น. [ IP : 182.52.36.96 ]  
 

จบ ป.ตรีการบริหารงานทั่วไป2545 บรรจุ เป็นธุรการ 2(วุฒิ ปวส.) = 1 มิ.ย.2549 ปัจจุบันเป็นธุรการ 5 สอบเปลี่ยนเป็นสายงาน จนท.บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 เข้า ก.อบต เรียบร้อยแล้ว และจะเริม บรรจุ 1 ต.ค.55 อยากจะทราบว่าจะปรับเป็น 6 ว.ได้เมื่อครองตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป 5 กี่ปี ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ เอ๋

วันที่ 27 ก.ย. 2555 เวลา 14.29 น. [ IP : 125.25.54.97 ]  
 

เรียน  คุณเอ๋

แล้วเป็นซี 3  และซี 4  ตำแหน่งอะไร  วันเดือน ปีที่เลื่อนระดับ  บอกละเอียดหน่อย เดาไม่ถูกครับ การจะเอาระยะเวลาเกื้อกูลมาคำนวณให้คุณ มันต้องนำเอาระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตอนระดับ 3  มาพิจารณาด้วยครับ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 28 ก.ย. 2555 เวลา 00.18 น. [ IP : 125.26.248.26 ]  
 

เรียน คุณ หน. สำนักปลัด
          ขอเรียนปรึกษาท่านเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ 6 ว ค่ะ
เรียนจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัญชี ปี 2542
1. บรรจุ จพง.กง.บช 2 วันที่ 1 ก.ย. 2547
2. เลื่อนระดับ จพง.กง.บช. 3 วันที่ 1 กย. 2549
3. เลื่อนระดับ จพง. กง.บช. 4 วันที่ 2 ก.ย. 2551
4. เปลี่ยนสายงานจาก จพง.กง.บช. 4 เป็น นวก กง.บช. 4 วันที่ 30 มี.ค. 2553
5. ครองตำแหน่ง นวก.กง.บช.4 ครบ 1 ปี เลื่อนระดับ เป็น 5 วันที่ 30 มี.ค. 2554
6. จบปริญญาโท บริหารธุรกิจ บัญชี วันที่ 11 สิงหาคม 2554
7. ปัจจุบันครอง นวก.กง.บช. 5 นับจากวันที่ 30 มี.ค.2554 - 30 ก.ย. 2555  = 1 ปี 6 เดือน
จึงขอเรียนสอบถามว่า จะเลื่อนเป็น 6 ว ได้วันที่เท่าไหร่ และเพราะอะไร  เนื่องจากสอบถามพนักงานใน อบต. แล้วตั้งแต่ปลัด รองปลัด บุคคลากร รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นจังหวัด ก็ยังได้คำตอบที่ไม่ชัดเจน จึงอยากได้คำแนะนำจากท่านผู้มีความรู้เพื่อจะได้เป็นกรณีตัวอย่างกับเพื่อนร่วมอาชีพที่เปลี่ยนสายงานเหมือนกัน
                     ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะเขียนโดย   คุณ นักวิชาการเงินและบัญชี 5

วันที่ 12 ต.ค. 2555 เวลา 09.12 น. [ IP : 118.174.128.145 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [28]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1930574 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com