เลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน
 
 

เรียน  คุณ นักวิชาการเงิน อุดร

คำถามเดิม

สอบถามการเลื่อนระดับ  ปรับ 6 ว ค่ะ
จบปริญญาตรี   บัญชี    เมื่อ  12  พ.ย. 46
บรรจุ จพง.  การเงินและบัญชี ระดับ 2  วันที่  2 ม.ค. 47
จพง. การเงินและบัญชี  3 เมื่อ  10  ม.ค. 49
จพง. การเงินและบัญชี 4  เมื่อ   10   ม.ค.  51
นักวิชาการงินและบัญชี  4  เมื่อ  25  ก.ค.  51
นักวิชากาเงินและบัญชี  5  เมื่อ 11  ม.ค.  53    
เงินเดือน ปีงบประมาณ 2555   13470
ปัจจุบันเงินเดือน  14070

ตอบ  

มีสิทธิขอรับการประเมินเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี ได้ไม่ก่อนวันที่  25  เมษายน  2556  ครับ  

เพราะคุณสมบัติ ด้านเงินเดือน   ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ในระดับ 5 ไม่น้อยกว่า  2  ปี   ครบแล้ว ยังขาดแค่ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง ให้ครบ 6 ปี ก่อน  

ซึ่งเอาเวลาตอนเป็น จพง.มาเกื้อกูล ได้ 1 ปี 3 เดือน (หารครึ่งแล้ว)  บวกกับเวลาดำรงตำแหน่ง นวก.การเงิน ฯ จนถึง  ณ วันที่  25  ม.ค.  56  ได้  4  ปี  6 เดือน  รวมแล้วได้  5 ปี  9  เดือน   ณ วันที่  25  ม.ค.  56  ดังนั้น จึงเหลืออีก  3  เดือน  จะครบ  6  ปี  ครับ


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 8 ก.พ. 2556 เวลา 10.55 น. [ IP : 125.26.226.82 ]  
 

เรียน หน.สำนักปลัด
ดิฉันมีเรื่องที่จะเรียนถาม ดังนี้
บรรจุ  1 ก.พ.49                        จนท.การเงินฯ 1
          1 ก.พ.51                         จพง.การเงินฯ 2
         1 กพ.53 - 18 กค. 53                - "-     3
         19 กค. 53- 1 กพ. 55      เปลี่ยนสายงานเป็น นวช.การเงิน 3
         1 กพ.55 -1 กพ.56         นวช.การเงิน 5 ( ใช้วุฒิ ป.โทปรับลดระยะเวลาเหลือ 1 ปี)
1. อยากเรียนถามว่า หากจะเลื่อนระดับ 5 ไป 6 ว. สามารถนำวุฒิ ป.โทมาปรับลดได้อีกไม่  เพราะขณะนี้ครองระดับ 5  ณ 1 ก.พ. 56  เงินเดือน 11,000 บาท
2. การนับระยะเวลาเกื้อกูลกันนับจากระดับ 3 มารวมได้หรือไม่ เพราะกรณีการเลื่อนระดับใช้วุฒิ ป.โท  4 ปี
ขอความกรุณาแนะนำให้ด้วยนะคะ  ขอขอบคุณค่ะเขียนโดย   คุณ ผู้ด้อยประสบการณ์

วันที่ 8 ก.พ. 2556 เวลา 11.00 น. [ IP : 182.52.91.21 ]  
 

บรรจุ ซี 2  ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ เมื่อปี 49 มีวุฒิ ป.ตรี การจัดการทัวไป ตั้งแต่เริ่มบรรจุเลย ปัจจุบันปรับเป็น ซี 5 ตั้งแต่ 25 ต.ค. 55 ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ 5 อยากถามว่าไม่ต้องการย้าย อบต. แต่ขอเปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่สำนักปลัด ทำได้ไหม และตำแหน่งอะไร

เขียนโดย   คุณ จัดเก็บ

วันที่ 8 ก.พ. 2556 เวลา 11.02 น. [ IP : 182.52.104.123 ]  
 

เรียน  คุณ แสบ

คำถามเดิม

ด้วยผมมีความประสงจะสอบเปลี่ยนสายงานจากสายงานเริ่มตันระดับ2  เป็นสายงานเริ่มต้นระดับ3

กรณีที่  1  ผมเป็น จพง.พัสดุ 4  ปรับระดับเป็น  จพง  5  ในวันที่ 1/9/56  แต่ระหว่างรอปรับผมสอบเปลี่ยนสายงาน  เป็น  นวก.พัสดุ  ผมต้องใช้เวลาอีกกี่ปีถึงสามารถขึ้น 6ว.ได้

ตอบ  

เอากรณีมีวุฒิ ป.ตรีอย่างเดียวนะ  จะเลือนจาก นวก.พัสดุ 5  เป็น นวก.พัสดุ  ในกรณีของคุณ  จะต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่า  6 ปี  โดยใน 6 ปี นั้น สามารถนำเอาเวลาตอนเป็น ตั้งแต่ จพง. 3  (ต้องจบ ป.ตรีแล้ว) มานับรวมจนถึงวันก่อนเปลี่ยนสายงาน ได้ครึ่งหนึ่ง   แล้วเอามาบวกรวมกับตอนเป็น นวก. ให้ครบ 6 ปี  ถึงจะเลื่อนระดับได้

กรณีที่ 2  เนื่องจากผมรู้สึกเบื่อกับ  ตำแหน่ง พัสดุ  ผมมีความคิดว่าจะ สอบเปลี่ยนไปเป็นบุคลากร  ผมต้องใช้เวลาอีกเท่าใด ถึงจะสามารถขึ้น 5  และครองอีกเท่าใด  ถึงจะสามารถปรับเป็น6  ได้  หรือขอความอนุเคราะหัวหน้าช่วยชี้แนะแนวทางให้ด้วยว่าทำอย่างไรถึงจะเลื่อนไหลไปเลย  ขอบคุณคับ

ตอบ  

คุณควรรอให้เลื่อนระดับ เป็นระดับ 5 ก่อน แล้วค่อยสอบเปลี่ยนสายงานเป็น บุคลากร  5   แต่ตอนจะเลื่อนเป็นระดับ 6  หลักการเดียวกันกับที่ตอบในข้างบน  คือต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง บุคลากร ไม่น้อยกว่า 6 ปี   (วุฒิ ป.ตรี)  โดยคุณจะเอาเวลาตอนดำรงตำแหน่ง จพง.พัสดุ มานับรวมไม่ได้ เพราะไม่เกื้อกูลกับตำแหน่ง บุคลากร  ทำให้เสียเวลามากกว่า เปลี่ยนสายงานมาในตำแหน่ง นวก.พัสดุ  5  

ดังนั้น วิธีลัดที่ ลดระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง คือ รีบไปเรียน ป.โท ให้จบ และ เป็น ป.โท ที่ตรงตำแหน่งที่เปลี่ยนสายงานด้วย  จะลดระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง ในสายงาน จาก 6 ปี  เหลือ 4 ปี ได้ครับ


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 8 ก.พ. 2556 เวลา 11.27 น. [ IP : 125.26.226.82 ]  
 


เรียนคุณหัวหน้าสำนักปลัดฯ
การเลื่อน ระดับจาก 5 ไป 6 ของ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บรรจุ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1 วันที่ 27 มิ.ย.48
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล2 วันที่ 27 มิ.ย.50
เปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าพนักงานธุรการ 2 วันที่ 15 ก.พ.51
เป็นเจ้าพนักงานธุรการ 3 วันที่ 27 มิ.ย.52
เปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 วันที่ 20 พ.ย. 52
เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 วันที่ 24 ก.พ.54 (จบ ป.โท 10 ก.พ.54 ใช้ลดระยะเวลา)
เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 วันที่ 27 มิ.ย. 55
อยากเรียนถามว่า จะเลื่อนระดับ 6 ได้ตอนไหน ใช่ 20 ตุลาคม 56 ใช่หรือไม่


เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โคราช

วันที่ 8 ก.พ. 2556 เวลา 12.16 น. [ IP : 118.174.137.54 ]  
 

รียน  คุณหัวหน้าสำนักปลัดฯ
         มีเรื่องเรียนถาม  บรรจุ  7 ธ.ค. 50  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  3  
                                            7 ธ.ค. 52                             "                          4  
                                            7 ธ.ค. 54                             "                          5
                                            7 ธ.ค. 56                             "                          6
เงินเดือนปีงบประมาณที่ผ่านมา 11320.- บาท  เงินเดือนปัจจุบัน 11620.- บาท
คำถาม  เมื่อเลื่อนระดับไป 6 แล้วจะสามารถสอบเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนานาชุมชนได้วันที่เท่าไหร่  หรือว่าต้องมีการปรับปรุงตำแหน่งก่อน และมีตัวอย่างแบบประเมินหรือเปล่าคะ
ถ้ามีขอความกรุณาด้วยนะค่ะ    ขอบคุณค่ะ


เขียนโดย   คุณ นักพัฒขอนแก่น

วันที่ 8 ก.พ. 2556 เวลา 15.36 น. [ IP : 49.49.181.122 ]  
 

เรียน หัวหน้า สป.                                                                                                                                                มีเรื่องรบกวนถามครับ. เลื่อนระดับจาก5ไป6 เนื่องจากเปลี่ยนสายงาน.      บรรจุครั้งแรก 11 ต.ค 47.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2   11ต.ค50 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม3 11ต.ค52เจ้าพนักงานเภเภสัชกรรม4 19 ก.ค 54 โอนย้ายมาเทศบาลตำแหน่งเกื้อกูลเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน4 จบป.ตรี สาธารณสุขศาสตร์ วันที่12 ธ.ค54 สอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ4 เมื่อวันที่1 ต.ค 55 จะปรับระดับเป็นซี5 ได้ วันที่1 ต.ค 56 ใช่ไหมครับ และปีนี้2556 ผมจะเรียนโท เพื่อจะมาร่นระยะเวลาครองตำแหน่งจาก6ปีเหลือ4ปี จะทันไหมครับ เรียนปี2556 จบประมาณ2558 จะเอามาใช้ปรับทันไหมครับ สรุป นับรวมทั้งหมดกี่ปี หลังจากปรับเป็นนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ5 วันที่1 ต.ค 56 ไปอีกกี่ปี กี่เดือนถึงจะปรับ6 ได้ครับ ขอให้ท่านหัวหน้า สป.  ช่วยอธิบายด้วยครับ เอาแบบที่เรียนโท มาปรับ. กับ ถ้าไม่ได้เรียนป.โท อย่างไหนจะคุ้มกว่ากันครับ

เขียนโดย   คุณ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 10 ก.พ. 2556 เวลา 06.29 น. [ IP : 110.49.226.174 ]  
 

เรียน   คุณ ผู้ด้อยประสบการณ์

คำถามเดิม

ดิฉันมีเรื่องที่จะเรียนถาม ดังนี้
บรรจุ  1 ก.พ.49                         จนท.การเงินฯ 1
          1 ก.พ.51                         จพง.การเงินฯ 2
         1 กพ.53 - 18 กค. 53                - \"-     3
         19 กค. 53- 1 กพ. 55      เปลี่ยนสายงานเป็น นวช.การเงิน 3
         1 กพ.55 -1 กพ.56         นวช.การเงิน 5 ( ใช้วุฒิ ป.โทปรับลดระยะเวลาเหลือ 1 ปี)
1. อยากเรียนถามว่า หากจะเลื่อนระดับ 5 ไป 6 ว. สามารถนำวุฒิ ป.โทมาปรับลดได้อีกไม่  เพราะขณะนี้ครองระดับ 5  ณ 1 ก.พ. 56  เงินเดือน 11,000 บาท
2. การนับระยะเวลาเกื้อกูลกันนับจากระดับ 3 มารวมได้หรือไม่ เพราะกรณีการเลื่อนระดับใช้วุฒิ ป.โท  4 ปี


ตอบ  

คุณบอกข้อมูลการรับราชการ ที่ งง มากๆ   ผมจัดให้แบบนี้ น่าจะถูกนะ

เป็น จพง.การเงิน 3    วันที่  1  ก.พ. 2553
เปลี่ยนสายงาน เป็น  นวก.การเงิน 3    วันที่  19  ก.ค. 2553
เป็น  นวก.การเงิน 4    วันที่  1  ก.พ. 2555
เป็น  นวก.การเงิน 5    วันที่   1  ก.พ. 2556

1. อยากเรียนถามว่า หากจะเลื่อนระดับ 5 ไป 6 ว. สามารถนำวุฒิ ป.โทมาปรับลดได้อีกไม่  เพราะขณะนี้ครองระดับ 5  ณ 1 ก.พ. 56  เงินเดือน 11,000 บาท

ตอบ  

การจะเลื่อนระดับ เป็นระดับ 6 ว  ในสาย 3  ต้องเข้าเงื่อนไข 3 ข้อ คือ

(ก.) ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปี  หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเรามากที่สุด)  

เงื่อนไขข้อนี้  เลือกเงื่อนไขเป็นระดับ 5  อย่างน้อย 2  ปี  ก็จะครบไม่ก่อนวันที่  1  ก.พ. 2558  

(ข.) มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงาน นวก.การเงิน ไม่ต่ำกว่า  6 ปี   หากมีวุฒิ ป.โท ตรงตำแหน่ง เหลือ 4 ปี  ทั้งนี้  โดยนำเวลาเกื้อกูลในสาย 1 หรือ 2  มานับเกื้อกูลได้ ตั้งแต่เป็นระดับ 3 ขึ้นไป และจบ ป.ตรี ตรงตำแหน่ง นวก.การเงินแล้วตอนนั้น  โดยเวลาเกื้อกูลมานับรวมได้ครึ่งหนึ่ง

กรณีเงื่อนไขข้อนี้  คุณไม่ได้บอกว่าจบ ป.ตรี ตั้งแต่เมือไหร่  สมมุติว่าจบ ตั้งแต่ตอนเป็น จพง.การเงิน ฯ 3  แล้ว  เราก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่  1 ก.พ. 53 - 18 ก.ค. 2553  รวม  4  เดือน หารครึ่ง ได้  2  เดือน   รวมกับเวลาตอนเป็นตำแหน่ง นวก.การเงิน ฯ  ตั้งแต่วันที่  19 ก.ค. 53  จนถึงปัจจุบัน  ณ  19 ก.พ. 2556   รวม  2 ปี  7  เดือน  

เอาเวลาเกื้อกูล  2 เดือน  รวม  เป็น  2 ปี  9  เดือน    คุณบอกว่ามีวุฒิ ป.โท  เวลาขั้นต่ำใช้  4  ปี  ตอนนี้จึงเหลือระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  อีก  1 ปี  3 เดือน  นับจากวันที่  19  ก.พ. 56  เป็นต้นไป (ประมาณ 19 พ.ค. 2557 )

(ค.)  ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่าอันดับ  ท 5 ขั้น 3  (ปัจจุบันคือ  11,920 บาท)  

เงื่อนไขข้อนี้  เงินเดือน คุณยังไม่ถึง  11,920  บาท  ณ ปีงบประมาณ 2556 นี้ ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์  (เน้นว่าเป็นปีงบประมาณที่ผ่านมาด้วย)  

ดังนั้น การจะเลื่อนเป็นระดับ 6 ได้ กรณีของคุณต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อที่ผมอ้างถึงก่อน  จึงจะมีสิทธิเลื่อนระดับได้   ป.โท  ในระดับ 6  ลดได้ตาม ข้อ ข. ระยะเวลาขั้นต่ำเท่านั้น

คำถามเดิม (ต่อ)

2. การนับระยะเวลาเกื้อกูลกันนับจากระดับ 3 มารวมได้หรือไม่ เพราะกรณีการเลื่อนระดับใช้วุฒิ ป.โท  4 ปี

ตอบ  ผมได้ตอบรวมไปแล้ว ครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 13 ก.พ. 2556 เวลา 16.08 น. [ IP : 125.26.224.140 ]  
 

เรียน  หัวหน้า สป
        ดิฉันขอสอบการนับระยะเวลาในสายงานบริหารเพื่อสอบคัดเลือกใไดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ให้นับการดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 จะสอบคัดเลือกเป็น นักบริหารงานทั่วไป 7  ต้องใช้ระยะเวลา 2 ปี   คำว่า 2 ปี นับปีงบประมาณ หรือนับถึงวันสมัคร สมมุติเป็นนักบริหารงานทั่วไป 6  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 54  นับไปสองปีคือ 2มกราคม 56 ใช่หรือไม่ค่ะ


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

วันที่ 13 ก.พ. 2556 เวลา 21.38 น. [ IP : 27.55.15.232 ]  
 

เรียน   คุณ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

คำถามเดิม

ดิฉันขอสอบการนับระยะเวลาในสายงานบริหารเพื่อสอบคัดเลือกดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ให้นับการดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 จะสอบคัดเลือกเป็น นักบริหารงานทั่วไป 7  ต้องใช้ระยะเวลา 2 ปี   คำว่า 2 ปี นับปีงบประมาณ หรือนับถึงวันสมัคร สมมุติเป็นนักบริหารงานทั่วไป 6  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 54  นับไปสองปีคือ 2มกราคม 56 ใช่หรือไม่ค่ะ

ตอบ  

สองปี  ก็คือ  นับจากวันดำรงตำแหน่ง ครบ 2 ปี   ไม่เกี่ยวกับปีงบประมาณครับ  และคุณสมบัติต้องครบถ้วนก่อนวันสมัคร ด้วยครับ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 14 ก.พ. 2556 เวลา 12.27 น. [ IP : 125.26.231.44 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [15] [16] [17] [18] [19] ....หน้าสุดท้าย >> [28]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1925211 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com