การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน
 
 

เรียน  คุณ นักวิชาการศึกษาปริญญาโท รับเงินเดือนปริญญาตรี

คำถามเดิม

ผมข้องใจมานานแล้วตั้งแต่รัฐบาลให้เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ข้อมูลของผมคือ  ผมเป็นนักวิชาการศึกษา  บรรจุระดับ 3   ต่อมาเรียนต่อจบระดับปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  ซึ่งตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง  และได้ดำเนินการปรับคุณวุฒิและปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิแล้วตั้งแต่เรียนจบ (ปี 2552) ข้อข้องใจคือ
-  ต.ค. 2554   ผมได้เงินเดือน  11,620  เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิปริญญาโท  2,210  รวมทั้งสิ้น13,830  บาท
พอรัฐบาลปรับให้ปริญญาตรีได้เงินเดือน 15,000 บาท  ต.ค. 55   ผมได้เงินเดือน  12,530 บาท  เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ 2,000 บาท  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 470 บาท  รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท   นี่มันเป็นเงินเดือนของปริญญาตรีที่รัฐบาลให้ใช่หรือไม่  แล้วคุณวุฒปริญญาโทของผมหายไปไหน  ทำไมผมได้เงินเดือนเท่ากับคนที่จบปริญญาตรี  ขณะนี้ก็ยังได้ 15,000 บาท อยู่ ขอความกรุณาท่านผู้รู้และเข้าใจได้โปรดกรุณาตอบคำถามให้ผมเข้าใจด้วย  ตอนนี้ข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่ละจังหวัดได้รับการปรับเงินเพิ่มตามคุวุฒิปริญญาโทกันหมดแล้ว  ทำไมพนักงานเทศบาลอย่างผมถึงได้เงินเดือนแค่ปริญญาตรี เท่ากับพนักงานจ้างเลยไม่เข้าใจจริง ๆ

ตอบ

ก็เมื่อวันที่  29 ก.ค. 56  ที่ผ่านมา  ก.กลาง ได้เห็นชอบ เรื่องการนำเงินเพิ่มคุณวุฒิ มารวมกับเงินเดือน โดยมีผลย้อนหลัง เทียบเคียงกับ ของ ก.พ. แล้ว  ดังนั้น  ต่อจากนี้ เมื่อ ก.จังหวัดไปออกประกาศ รองรับต่อไปแล้ว  คุณก็จะมีสิทธิได้รับเงินเดือน ที่รวมกับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เช่นเดียวกับ ข้าราชการสังกัดอื่นได้ครับ  วุฒิ ป.โท ส่วนที่ได้เกิน 15,000  บาท  ก็จะได้ตกเบิกย้อนหลังให้ต่อไป  อดใจรอได้เลยครับ  อีกไม่นาน

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 4 ส.ค. 2556 เวลา 00.24 น. [ IP : 125.26.214.153 ]  
 

เรียน  คุณ ผู้รอคำตอบ

คำถามเดิม

ขอเรียนถามเกี่ยวกับเงินเพิ่มคุณวุฒิค่ะ ตำแหน่งเดิม นักวิชาการศึกษา6ว ได้รับเงินเดือนและเงินเพิ่มคุณวุฒิ(จบป.โท สาขาบริหารการศึกษา) แต่ปัจจุบัน ตั้งแต่ กรกฎาคม 2556 เปลี่ยนเป็นสายบริหาร(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) ถามว่า จะได้รับเงินเพิ่มคุณวุฒิเหมือนเดินหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ตอบ

เปลี่ยนสายงาน เป็นสายงานบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 6) ใช่หรือไม่ครับ  ถ้าใช่  ก็ต้องมาดูคุณสมบัติ ของ นักบริหารงานทั่วไป ก่อน  

วุฒิ ป.โท ที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป คือ

ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการวางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  

ดังนั้น หากวุฒิ ป.โท ที่คุณจบมา ไม่ตรงตามนี้  ก็ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ป.โท ครับ


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 4 ส.ค. 2556 เวลา 00.29 น. [ IP : 125.26.214.153 ]  
 

การเลื่อนระดับซี  4 ไป 5 คะ
   คือ ดิฉัน บรรจุครั้งแรก  เจ้าหน้าที่พัสดุ 1  เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2549
เจ้าหน้าที่พัสดุ 2        วันที่ 2 พ.ค.2551
เจ้าพนักงานพัสดุ 2     วันที่ 10 ก.ค.2551
เจ้าพนักงานพัสดุ 3     วันที่  3 พ.ค.2553
เจ้าพนักงานพัสดุ 4     วันที่  3 พ.ค.2555 และ
เปลี่ยนสายงานขึ้นสาย 3 ตำแหน่ง บุคลากร 4    เมื่อวันที่ 24  ก.ค.2555  
ตอนนี้ เงินเดือน 10700 บาท คะ    มีวุฒิปริญญาโท  รัฐศาสตร์  
อยากเรียนถามท่านผู้รู้ ว่า    ดิฉันสามารถนำวุฒิปริญญาโท รัฐศาสตร์  มาปรับลดระยะเวลา
การประเมินเลื่อนระดับ 4  ไป 5  ได้มั้ยคะ   (ถ้าได้ ท่านมีแบบประเมินเลื่อน 4 ไป 5  บ้างมั้ยคะ กรณีใช้ ป.โท  มาปรับนะคะ) (ช่วยส่งมาที่ เมล   karo587@hotmail.com  )
     ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้รู้ล่วงหน้านะคะเขียนโดย   คุณ ผู้ไม่รู้คะ

วันที่ 5 ส.ค. 2556 เวลา 16.01 น. [ IP : 118.173.137.109 ]  
 

เรียน  คุณ ผู้ไม่รู้

การเลื่อนระดับในระดับควบขั้นสูง (ซี 4 เป็นซี 5 )  ของสาย 3  มีเงื่อนไขคือ

1. ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่้น้อยกว่า 2 ปี  หรือ ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  จาก 4 ปี ลดเหลือ 3 ปี หากมีวุฒิ ป.โท ตรงตำแหน่ง  (แต่ทั้งนี้ ต้องเคยปฏิบัติงานในสายงานที่จะเลื่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี)

2. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ 5  ปัจจุบัน คือ 10,700  บาท

คราวนี้มาดูคุณสมบัติของคุณ  

ตามข้อ 1   คุณจะดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่ก่อนวันที่  3 พ.ค. 2557   หรือ จะดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3  มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  ไม่ก่อนวันที่  3 พ.ค. 57  

แต่หากมีวุฒิ ป.โท  ลดเวลาดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 เหลือ 3 ปี  คุณก็จะครบ ไม่ก่อนวันที่  3 พ.ค. 56

แต่เนื่องจาก เงื่อนไขข้อ 1 บอกว่า แต่อย่างน้อยจะต้องปฏิบัติงานในสายงานที่จะเลื่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้วย  ก็ปรากฏว่า คุณเปลี่ยนสายงาน เป็นตำแหน่ง บุคลากร ตั้งแต่วันที่  24 ก.ค. 55  จะครบ 1 ปี ก็ไม่ก่อนวันที่  24 ก.ค. 56  

ดังนั้น เงื่อนไขข้อ 1 นี้ คุณจึงจะมีคุณสมบัติครบจริงๆ ไม่ก่อนวันที่  24 ก.ค. 2556  แม้ว่าจะใช้วุฒิ ป.โท ลดเวลาได้ก็ตาม แต่เป็น บุคลากร ยังไม่ครบ 1 ปี

เงื่อนไขข้อ 2  เงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ 5  คือ  10,700  บาท  ซึ่งตอนนี้ เงินเดือนคุณถึงแล้ว  ก็ถือว่าคุณสมบัติครบแล้ว ข้อ 2 นี้

สรุป  คุณจึงมีสิทธิขอรับการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนระดับเป็นตำแหน่ง บุคลากร 5  ได้ไม่ก่อนวันที่  24 ก.ค. 56  ครับ  ซึ่งถึง ณ ตอนนี้ ทำเรื่องขอเลื่อนระดับได้เลย ครับ ช้าไปแล้วด้วย

ส่วนแบบประเมินเลื่อนระดับควบ ในสาย 3  ที่ใช้วุฒิ ป.โท ลดเวลาไม่มีครับ  เขาใช้แบบประเมินเดียวกัน ไม่มีแยกว่า เป็นแบบประเมินที่ใช้วุฒิ ป.โท  

ดังนั้น ก็หาได้ทั่วๆ ไป  ลองถามคนใน อบต. หรือ เทศบาล คุณ ที่เป็นสาย 3 ตอนเลื่อนระดับ จากระดับ 4 ไป 5 เขาใช้แบบอย่างไร ก็ทำแบบนั้น ไม่ได้มีอะไร ต่างกันครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 6 ส.ค. 2556 เวลา 22.22 น. [ IP : 125.26.254.213 ]  
 

เป็นจพง.ธุรการ5 ตอนนี้จะเข้าแท่ง ใหม่ของอบจ.สอบเปลี่ยนวายงานเป็นจนท.บริหารงานทั่วไป3-5ได้ เดิมจพง.ธุรการเริ่มจาก2แต่มีวุติป.ตรี พัฒนาชุมชน อยากทราบว่าปรับเป็นแท่งแล้วจะอยู่แท่งไหน ระดับไหน ยังไงเขียนโดย   คุณ 041083

วันที่ 7 ส.ค. 2556 เวลา 21.58 น. [ IP : 110.78.186.235 ]  
 

เรียน  คุณ 041083

คงต้องรอให้การจัดระบบแท่ง เรียบร้อยก่อนครับ เท่าที่รู้เขาเห็นชอบให้ ท้องถิ่นใช้ระบบแท่ง แต่เรื่องการจัดรูปแบบอย่างไร นั้น อยู่ระหว่างการศึกษา ข้อดีข้อเสียอยู่ ว่าจะทำอย่างไร ซึ่งอาจจะใช้เวลาอีก 1 - 2 ปี  

ดังนั้น ตอนนี้ ยังไม่ชัดเจนครับ ต้องรอหลักเกณฑ์ออกมาก่อน  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 8 ส.ค. 2556 เวลา 21.52 น. [ IP : 125.26.250.8 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักงานเทศบาลตะกุด
ขอเรียนสอบถาม การสอบรองปลัด อบต.7 ค่ะ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผอ.กอง 7 ได้  1 เดือน เป็น หัวหน้าส่วนการคลัง 7 ได้ 2 ปี สามารถนำรวมเวลา หัวหน้าส่วน 7 กับ ผอ.กอง 7 ได้หรือเปล่าคะ เพื่อนำระยะเวลารวมกัน 2 ปี ในการสอบรองปลัด อบต. 7  เป็นสายงานที่ ก.อบต.เทียบเท่าหรือเปล่าคะ


เขียนโดย   คุณ กรรณิการ์

วันที่ 9 ส.ค. 2556 เวลา 08.45 น. [ IP : 118.174.140.190 ]  
 

เรียน  คุณ กรรณการ์

การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานบริหารต่างสายงาน ไปเป็น รองปลัด 7  ผู้มีคุณสมบัติ จะต้องดำรงตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  และมีคุณวุฒิ ตรงตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล (รองปลัด)  

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  ผอ.กองทุกกอง  

ส่วนตำแหน่ง หัวหน้าส่วน ของ อบต. เทียบเท่า กับหัวหน้าฝ่าย 7  มิใช่หัวหน้าส่วนราชการ ระดับ ผอ. หรือ หัวหน้าสำนัก 7  ดังนั้น กรณีของคุณ จึงไม่มีสิทธิสอบเป็น รองปลัด 7 ได้ครับ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 9 ส.ค. 2556 เวลา 09.03 น. [ IP : 182.52.110.108 ]  
 

จบป ตรี วุฒิ บริหารธุรกิจการตลาด สามารถสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้หรือเปล่า

เขียนโดย   คุณ นิตยา

วันที่ 9 ส.ค. 2556 เวลา 14.22 น. [ IP : 183.89.121.171 ]  
 

ปัจจุบันตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ6 ถ้าจะเปลี่ยนเป็นนักบริหารงานสาธารณสุขจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะตอนนี้อบตยังไม่มีส่วนงานค่ะ

เขียนโดย   คุณ อบต.ในอมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 15 ส.ค. 2556 เวลา 11.39 น. [ IP : 203.172.181.148 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [67] [68] [69] [70] [71] ....หน้าสุดท้าย >> [89]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1928274 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com