การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน
 
 

ขอสอบถามหัวหน้ากรณีสอบเปลี่ยนสายงานเริ่มต้นระดับ 3 คะ
1. ดิฉันบรรจุเริ่มแรกเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ณ วันที่ 12 พ.ค.48
2. ดิฉันจบปริญญาตรี 7 สิงหาคม 2549
3. 1 มกราคม 2551 ย้ายเป็นเจ้าพนักงานธุรการ 2
4. 24 มี.ค.51  ย้ายเป็นเจ้าพนักงานการคลัง 2
5. 14 พ.ค.52 ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง 3
6. สอบเปลี่ยนสายงานเริ่มต้นระดับ 3  เป็นบุคลากร  บรรจุ วันที่ 20 เม.ย.53
7. 14 พ.ค. 53 เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
8. จบปริญญาโท 3 กรกฎาคม 2553
9. 18 พ.ค.54  เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
10. 18 พ.ค. 55  เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
11. 8 พ.ย.55  ย้ายเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
ดิฉันจึงอยากทราบว่า ดิฉันจะเลื่อนระดับเป็น 6ว  ได้เมื่อใดคะ
รบกวนหัวหน้าด้วย  ขอบคุณคะ

เขียนโดย   คุณ พัทธรียา วะโรรส

วันที่ 4 ม.ค. 2556 เวลา 15.14 น. [ IP : 118.174.129.50 ]  
 

ขอเรียนสอบถามดังนี้
เป็น จพง.ทะเบียน 3 วันที่ 17 ธ.ค.54
สอบเปลี่ยนสายงานเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 วันที่  20 ธ.ค.55
กรณีจะเลื่อนตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4  ต้องใช้ระยะเวลากี่ปีคะ
ขอบคุณล่วงหน้าคะ

เขียนโดย   คุณ จบห.เชียงใหม่

วันที่ 10 ม.ค. 2556 เวลา 11.58 น. [ IP : 49.49.148.153 ]  
 

ขอเรียนถามค่ะ
  ปัจจุบันตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 และจะเปลี่ยนเป็นหกอีก 1 ปี คือ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ตอนนี้จบโทมาค่ะ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ อยากเรียนถามว่า
1. ถ้าเปลี่ยนจากจพง.สาธารณสุข 5 เป็นนักวิชาการ 5 ต้องเสียเวลาในการนั่งตำแหน่งอีกกี่ปี โดยบรรจุ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 จากสาย 2
2. ถ้ารอครบ ซี 6 ก่อนแล้วปรับบริหารโดยใช้วุฒิโท อย่างไหนดีกว่ากัน
3. ถ้าสอบเปลี่ยนสายงานจาก เจ้าพนักงานเป็น นักวิชากการเป็นสายเกื้อกูลกันจะต้องนั่งนับเวลาต่อเลยไหม
4. สรุปว่าท่านคิกว่าในกรณีของดิฉันอย่างไหนดีกว่ากันค่ะ
    รบกวนช่วยตอบคำถามด่วยค่ะ เนื่องจากไม่ทราบว่าอย่างไหนดีกว่ากัน
Khemita.b@hotmail.com

เขียนโดย   คุณ เจ้าพนักงานสสาธารณสุข

วันที่ 10 ม.ค. 2556 เวลา 12.46 น. [ IP : 110.77.193.49 ]  
 

เรียน     คุณ อาทิตย์

คำถามเดิม

ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับการโอนย้าย ตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาชุมชน5 กำลังจะเป็น 6 ว สังกัด อบจ.แต่มีความประสงค์จะขอโอนย้าย กับไปดูแลมารดาที่บ้านเกิด โดย มีความประสงค์จะขอโอนย้ายไปที่เทศบาล/อบต. ได้หมด แต่อยากสอบถามว่า หากผมโอนย้ายไปจะดำรงตำแหน่งเดิมดีหรือจะเปลี่ยนสายงานดี ที่ท่านเห็นว่ามันจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่มากกว่ากัน...ช่วยชี้แนะแนวทางหรือมีคำแนะนำที่ดีที่ช่วยให้ผมตัดสินใจได้บ้างไหมครับ

ตอบ    ถ้าเป็นผมนะ  ผมก็อยู่ตำแหน่งเดิมต่อไปครับ  เพราะไม่ต้องเสียเวลาดำรงตำแหน่งอื่นอีก กรณีจะเลื่อนระดับนอกระดับควบ  ซี 6  

พอเลื่อนเป็นซี 6 แล้ว  ก็มีทางเลือกต่อไปอีก ว่าจะสอบเปลี่ยนสายงาน เป็นสายงานบริหาร ก็ได้ ถ้าที่เราไปอยู่เขา มีตำแหน่งว่าง หรือที่อื่นมีตำแหน่งว่าง  

แต่หากโอนไปเป็นตำแหน่งอื่น ก่อนเลื่อนเป็นซี 6  และหากไม่เกื้อกูลกันด้วย ต้องเสียเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานอีก  โดยเฉพาะระยะเวลาในการทำผลงาน  ดังนั้น  หากต้องโอนไป เทศบาล หรือ อบต.อื่น ก็ไปในตำแหน่งเดิม ดีที่สุดแล้วครับ  ตำแหน่งในสาย 3 เหมือนกัน ความก้าวหน้าไม่ต่างกันหรอกครับ
เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 10 ม.ค. 2556 เวลา 21.41 น. [ IP : 125.26.213.79 ]  
 

เรียน   คุณ จัดเก็บผู้ความรู้น้อย

คำถามเดิม

   ผมรับราชการทหาร 1 ต.ค.2542
โอนย้ายมาตำแหน่งจพง.   พัสด4   วันที่ 5 ก.ค.2553 เงินเดือน10,900บาท
เปลี่ยนสายงาน จพง.จัดเก็บรายได้4 วันที่ 7ก.พ.2554
วุฒิการศึกษาปริญาตรี บธ.บ(การจัดการทั่วไป)2552
กระผมอยากทราบว่าจะเลื่อนจากระดับ 4 ไประดับ 5ต้องไช้ระยะเวลากี่ปีครับ

ตอบ  

กรณีของคุณจะมีสิทธิเลื่อนเป็นระดับ 5 ซึ่งเป็นตำแหน่งนอกระดับควบในสาย 2 ได้ ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งตามสายงาน ไม่น้อยกว่า 6 ปี

ดังนั้น คุณดำรงตำแหน่งในสายงานและที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่  5 ก.ค. 53  จนถึงปัจจุบัน นับถึง  ณ  5 ม.ค. 56  รวม  2 ปี  6 เดือน  ดังนั้นยังเหลืออีก 3 ปี 6 เดือนครับ  

เหตุผลที่ต้องอยู่อีกหลายปี  เพราะคุณไม่สามารถนำเอาระยะเวลาตอนเป็นทหารมานับรวมได้ หากไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับด้าน พัสดุ หรือการจัดเก็บรายได้  แต่หากตอนเป็นทหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านดังกล่าวด้วย และมีหลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ก็สามารถหารือ กรมส่งเสริมฯ เพื่อขอเทียบระยะเวลามารวมกับระยะเวลาที่มาทำงานใน ท้องถิ่น ได้ครับ

และถ้าเปลี่ยนสายงานเป็นนวก.จัดเก็บรายได้จะเปลี่ยนอย่างไรตอนที่ได้ระดับ4หรือระดับ 5 แล้วดีกว่าครับ

ตอบ  

หากเปลี่ยนสายงาน เป็นตำแหน่ง นวก.จัดเก็บรายได้ 4 ให้เร็วในปีนี้   คุณจะเลื่อนระดับเป็นระดับ 5  ได้ในปี 57  คือใช้เวลาอีกแค่ 1 ปี ในตำแหน่ง นวก.จัดเก็บรายได้ 4   น่าจะดีกว่าไปเปลี่ยนตอนเป็น ซี 5 แล้ว  

และจะให้ดีกว่านี้  ควรรีบเรียนต่อให้จบ ป.โท ให้ตรงกับตำแหน่ง นวก.จัดเก็บรายได้  เพื่อลดระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงาน ด้วย

อ้อ  ที่คุณบอกว่า จบ ป.ตรี  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) นั้น  หากจะเปลียนสายงานเป็นตำแหน่ง นวก.จัดเก็บรายได้  สิ่งที่จะต้องคำนึงคือ สำหรับทางบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง  การเงินและการบัญชี มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) ด้วยนะครับ  ไม่อย่างนั้น เปลี่ยนสายงานไม่ได้ครับ


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 10 ม.ค. 2556 เวลา 22.00 น. [ IP : 125.26.213.79 ]  
 

เรียน  คุณ ทหารเรือ

คำถามเดิม

โอนมาจากทร.จนท.เทศกิจ3  1 กพ.49   จบ รัฐศาสตร์ 10 ต.ค.53
สอบเปลี่ยนสายงาน เจ้าหน้าที่เทศกิจ5 เป็น เจ้าพนักงานเทศกิจ 5 เมือ 1 เม.ย 55
- ผมต้องนั้ง เจ้าพนักงานเทศกิจ 5 (นั่ง5ปีหรือ6ปี โดยร่วมเวลาเกื้อกลูตอนเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจ)

ตอบ  ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงาน จพง.เทศกิจ ไม่ต่ำกว่า 6 ปี  โดยเอาเวลาเกื้อกูลในตำแหน่ง จนท.เทศกิจ มานับได้ตั้งแต่ จบ ป.ตรี เป็นต้นไป และดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 แล้ว  ดังนั้น กรณีของคุณ จึงเริ่มเอาเวลาในสาย จนท.เทศกิจ มานับได้ตั้งแต่วันที่  10 ต.ค. 53 จนถึงวันที่  31 มี.ค. 2555  รวมประมาณ  1 ปี  5 เดือนกว่าๆ  หารครึ่งได้ประมาณ  8 เดือน

ดังนั้น คุณต้องดำรงตำแหน่ง จพง.เทศกิจ 5 ต่อไปอีกไม่ต่ำกว่า  5 ปี 4 เดือน ครับ

ยกเว้นตอนนี้ รีบ ไปเรียนต่อ ป.โท ให้ตรงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ก็จะช่วยลดเวลาดำรงตำแหน่งให้เหลืออีกเพียง  3 ปี 4 เดือน  ครับ


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 10 ม.ค. 2556 เวลา 22.08 น. [ IP : 125.26.213.79 ]  
 

เรียน   คุณ จบห.เชียงใหม่

คำถามเดิม

เป็น จพง.ทะเบียน 3 วันที่ 17 ธ.ค.54
สอบเปลี่ยนสายงานเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 วันที่  20 ธ.ค.55
กรณีจะเลื่อนตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4  ต้องใช้ระยะเวลากี่ปีคะ

ตอบ   ต้องดำรงตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป 3 ให้ครบ 1 ปีก่อนครับ ถึงจะเลื่อนระดับ เป็น จนท.บริหารงานทั่วไป 4 ได้  ( 20 ธ.ค. 56)เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 10 ม.ค. 2556 เวลา 22.11 น. [ IP : 125.26.213.79 ]  
 

ขอเรียนสอบถามค่ะ
ตอนนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 6  แต่เปลี่ยนสายงานมาจาก  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6  อยากทราบว่า ตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งสามารถนับรวมเวลาการดำรงตำแหน่งได้หรือไม่  แล้วในการประเมินผลงานระดับ 7  และถ้าเรายังไม่จัดตั้งสำนักทะเบียน แล้วเราสามารถใช้ผลงานด้านอื่นในการประเมินได้หรือไม่

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

วันที่ 11 ม.ค. 2556 เวลา 10.12 น. [ IP : 122.155.42.118 ]  
 

เรียน  คุณเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร


ระยะเวลานับรวมได้ เพราะเกื้อกูลกันตาม ว 54    ส่วนผลงานต้องใช้ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะเลื่อนครับ (เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน)

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 11 ม.ค. 2556 เวลา 14.20 น. [ IP : 125.26.236.193 ]  
 

ผมมีข้อสงสัย อยากจะรบกวน สอบถามหัวหน้าสำนักปลัด
      เนื่องจากผมโอนย้ายมาจากทหาร จึงไม่ทราบรายละเอียดมากนัก จึงอยากจะเรียนถามท่าน หน.สป.และกรุณาตอบผมด้วยนะครับ
      ผมเริ่มรับราชการทหาร ปี 2541 และโอนย้ายมา 1 ก.พ.2549 โดยใชวุฒิ ปวส. มาในตำแหน่ง งานป้องกันฯ  มาปี 2552 ปรับระดับ 4 ประมาณเดือน มิถุนายน ไ้ด้เปลี่ยนสายงานจากเจ้าพนักงานป้องกันฯ มาเป็น เจ้าพนักงานทะเบียน มาปี 54 ปรับเป็นเจ้าพนักงานทะเบียน 5
      ผมจึงอยากจะเรียนถามว่า ผมจะปรับเป็น จพง.6 ได้เมื่อไหร่ครับ
      ถ้าได้ หรือไม่ได้จะดูหนังสืออะไรครับ ระเบียบ คำสั่ง ตรงไหน ปี พ.ศ.ไหนครับ
      กรุณาตอบผมด้วยนะครับ
              ขอขอบพระคุณอย่างสูง    
                         ปิยะ                            

เขียนโดย   คุณ ปิยะ

วันที่ 14 ม.ค. 2556 เวลา 14.50 น. [ IP : 182.52.86.88 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [36] [37] [38] [39] [40] ....หน้าสุดท้าย >> [89]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1923453 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com