การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน
 
 

เรียน  คุณ นอม

คำถามเดิม

ขอความอนุเคราะห์ชี้แจงการเลื่อนระดับหน่อยคะไม่เข้าใจขั้นตอนเยอะเลย  เป็นเจ้าพนักงานธุรการ 2  ปี  49  ปรับเป็นระดับ 5 เมื่อ ม.ค.55 เปลี่ยนมาตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป 5 เมื่อ 21  มิ.ย. 55  สำเร็จ ป.โท  แล้วระดยะเวลารวมที่จะปรับขึ้น จนท.บริหารงานทั่วไป 6 ต้องทำเมื่อไหร่คะ ช่วยให้ความกระจ่างหน่อยคะ ขอบคุณมากคะ

ตอบ

การจะเลื่อนระดับเป็นระดับ 6 ว  ในกรณีนี้เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนสายงานมาในระดับ ควบขั้นสูงแล้ว การจะเลื่อนระดับ 6 คงพิจารณาแค่ 2 กรณี คือ  

(1) ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(2)  เงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาต้องไม่ต่ำกว่า ขั้น ท 5  ขั้น 3  


เนื่องจาก คุณให้ข้อมูล มาผมไม่สามารถคำนวณเวลาเกื้อกูลตอนเป็นตำแหน่ง สาย 2  คือ ตำแหน่ง จพง.ธุรการ  ได้  สิ่งที่คุณจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือ

1. จบ ป.ตรี เมื่อไหร่   วันเดือนปี  
2. เป็น จพง.ธุรการ 3 ตั้งแต่เมื่อไหร่   วันเดือนปี  
3. ปัจจุบันเงินเดือนเท่าไหร่เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 8 พ.ย. 2555 เวลา 23.11 น. [ IP : 125.26.215.102 ]  
 

ขออนุญาตเรียนถาม ท่านหัวหน้าสำนักปลัดค่ะ
กรณีบรรจุตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ ส.ค.49
เลื่อนระดับ 4 เมื่อ 1 ส.ค.53
เปลี่ยนสายงานเป็น จนท.วิเคราะห์ 4 เมื่อ 1 มิ.ย.54
สามารถปรับเป็น จนท.วิเคราะห์ 5 และ 6 ได้เมื่อไรค่ะ
วุฒิ ป.ตรี กำลังเรียน ป.โท ค่ะ

เขียนโดย   คุณ หนูนา

วันที่ 9 พ.ย. 2555 เวลา 10.46 น. [ IP : 125.27.171.93 ]  
 

เรียน  คุณหนูนา

จากข้อมูลที่ให้มา  จะเลื่อนระดับเป็น จนท.วิเคราะห์ฯ 5 ได้ จะต้องดำรงตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ฯ 4  ไปอีก 1 ปีก่อน ดังนั้นจะเลื่อนระดับ 5 ได้ คือไม่ก่อนวันที่  1 มิ.ย. 2555  และเงินเดือนต้องถึงขั้นต่ำของระดับ 5 ด้วย  (ไม่รู้ตอนนี้เลื่อนระดับแล้วหรือยัง)  

ส่วนจะเลื่อนระดับเป็น จนท.วิเคราะห์ฯ 6ว  นั้น  จากข้อมูลที่ให้มา จบ วุฒิ ป.ตรี   ดังนั้น จะต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงาน จนท.วิเคราะห์ฯ มาไม่น้อยกว่า  6 ปี   หากมีวุฒิ ป.โท เหลือ 4 ปี  โดยสามารถนำเอาระยะเวลาในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ที่เกื้อกูลกันมานับรวมได้ครึ่งหนึ่ง

กรณีของคุณ  เริ่มเป็น จนท.วิเคราะห์ฯ ตั้งแต่  1 มิ.ย. 54   นับต่อไปอีก 6 ปี  ก็จะเลื่อนระดับ 6 ว ได้ประมาณไม่ก่อนวันที่  1 มิ.ย. 2560   ยกเว้นจบ ป.โท แล้ว ก็จะร่นเวลาลง เป็นเลื่อนระดับ 6 ได้ประมาณไม่ก่อนวันที่  1 มิ.ย. 2558  

ซึ่ง  ณ เวลานั้น  เงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องไม่ต่ำกว่า ท 5 ขั้น 3 ด้วยครับ  เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 9 พ.ย. 2555 เวลา 11.12 น. [ IP : 125.26.219.98 ]  
 

เรียน คุณหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกูด
ปัจจุบันตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 4 เงินเดือน 9,440 บาท จบปริญญาตรี                    สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อปี่ 2550 สอบเปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำเป็นหรือไม่ที่ต้องลงให้ตรงตำแหน่งก่อน ถ้าต้องลงให้ตรงตำแหน่งแล้วต้องใช้เวลาเท่าไรสามารถโยกย้ายไปตำแหน่งอะไรได้บ้าง ถ้าไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะ

เขียนโดย   คุณ มณีรัตน์

วันที่ 9 พ.ย. 2555 เวลา 16.31 น. [ IP : 125.27.157.188 ]  
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด
      ขอบคุณมากนะค่ะที่ให้ความกระจ่าง


เขียนโดย   คุณ ธุรการอยากก้าวหน้า

วันที่ 9 พ.ย. 2555 เวลา 21.44 น. [ IP : 115.67.197.117 ]  
 

เรียนถามท่าน หน.สำนักปลัด
ดิฉันการเงิน5 มา1ปี 5 เดือน โดยดิฉันรักษาการตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังควบคู่มา และดิฉันจะเปลี่ยนเป็น จนท.วิเคราะห์ฯ  5 ดิฉันจะต้องครอง5กี่ปีค่ะถึงจะขึ้น6 ได้ และกรณีรักษาการ ก.อบต.เทียบเท่า สายงานที่ไม่เกื้อกูลได้หรือไม่ค่ะ รบกวนตอบด้วยนะค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เขียนโดย   คุณ การเงินผู้ไม่รู้

วันที่ 10 พ.ย. 2555 เวลา 13.22 น. [ IP : 101.51.17.46 ]  
 

เรียน คุณหัวหน้าฯค่ะ
  
   รบกวนสอบถามค่ะ เดิแรกมบรรจุเป็น จนท.การเงินฯ มาเมื่อ 26 มิ.ย. 49
ต่อมาได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็น จพง.จัดเก็บ  เมื่อ กพ. 54  ปัจจุบันก็ยังคงตำแหน่ง จัดเก็บอยู่ แต่ระดับ 4 อยากสอบถามว่า  ถ้าเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่ง จพง. การเงิน  เราจะเสียเวลาปี การที่จะเลื่อนระดับเป็น จพง.การเงิน 5 หรือไม่
   อีกกรณีนึง  กรณีที่ครบวันที่เลื่อนระดับ  อย่างบรรจุครั้งแรก 26 มิ.ย. แต่พอครั้งถัดไปที่จะเลื่อนระดับ  วันที่ 26 นั้นตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์  วันทีที่ตรงวันหยุดนั้นเค้าไม่ให้ออกคำสั่งมีผลย้อนหลังหรือค่ะ  ในเมื่อเราบรรจุครั้งแรกวันที่ 26  แต่เมื่อตรงวันหยุด เค้าจึงมีคำสั่งให้มีผลเลื่อน  ถัดไปในวันทำการ  ซึ่งมองดูว่าเราเสียผลประโยชน์ในการเลื่อนระดับ ในวันที่ครบ เพราะพอถัดไปอีก 2 ปี ก็จะเป็นเลื่อนเป็นเดือนๆไปเลย  

    ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

เขียนโดย   คุณ คนดำรงตำแหน่งจัดเก็บค่ะ

วันที่ 10 พ.ย. 2555 เวลา 13.37 น. [ IP : 182.52.195.82 ]  
 

เรียน  ท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด
          ดิฉันขออนุญาตเรียนถามว่า  ขณะนี้ดิฉันตำแหน่ง จพง.พัสดุ 5 กำลังขอขยายกรอบเป็น จพง.พัสดุ 6 ซึ่งครบกำหนดเมื่อ ต.ค. 55  บรรจุเป็น จพง.พัสดุ 3  เมื่อ ก.ค. 49 แต่ตอนนี้ได้ยินข่าวสอบเปลี่ยนสายงานที่ ทต.หนองแค  อยากไปสมัครสอบเป็น นวช.พัสดุ 3-5 อยากถามท่านหัวหน้าสำนักฯ ว่า ถ้าดิฉันไปสอบเปลี่ยนสายงานได้
1. เทศบาลที่ดิฉันอยู่สามารถรับโอนตำแหน่งที่สอบได้หรือไม่   ค่ะ
2.เทศบาลต้องขยายกรอบเป็น นวช.พัสดุก่อนใช่หรือไม่ ค่ะ
3. ต้องเป็น นวช.พัสดุ 5 ใช่หรือไม่ ค่ะ
4.จะปรับ นวช.พัสดุ 6 ได้เมื่อไหร่ค่ะ
และท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างค่ะ  สอบเปลี่ยนสายงานหรือปรับ จพง.พัสดุ 6 อย่างไหนดีกว่ากันค่ะ   ขอความกรุณาท่านไขข้อปัญหาด้วยค่ะ  ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

เขียนโดย   คุณ คุณศรันยา

วันที่ 10 พ.ย. 2555 เวลา 22.32 น. [ IP : 115.67.130.195 ]  
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัด
            ขอเรียนถามการเลื่อนระดับและเปลี่ยนสายงานหน่อยค่ะ  
ดำรงตำแหน่ง จพง.พัสดุ2  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2548
ดำรงตำแหน่ง จพง.พัสดุ3  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2550
เปลี่ยนสายงานจากจพง.พัสดุ3เป็นจพง.ธุรการ3  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2551
ดำรงตำแหน่ง จพง.ธุรการ4 เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2552
ถ้าจะเลื่อน จพง.ธุรการ 5 ต้องรออีกกี่ปีและวันที่เท่าไหร่ถึงจะครบค่ะ
เป็น จพง.ธุรการ 5 เปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 กี่ปีถึงจะเลื่อน 6 ได้
รบกวนตอบคำถามให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะเขียนโดย   คุณ จพง.ธุรการ 4

วันที่ 12 พ.ย. 2555 เวลา 14.24 น. [ IP : 119.42.85.82 ]  
 

เคยดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 4 แล้วสอบเปลี่ยนสายงานเป็น บุคลากร 4 เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 55 ทั้งที่ดำรงตำแหน่งพัสดุ 4 มาแล้ว 1 ปี 9 เดือน  ถ้าจะเลื่อนระดับเป็น บุคลากร 5 จะต้องดำรงตำแหน่ง บุคลากร 4 กี่ปีค่ะ.... แล้วถ้าเลื่อนเป็นบุคลากร 5 แล้วจะเป็น บุคลากร 6 ต้องใช้เวลากี่ปี


เขียนโดย   คุณ บุคลากรใหม่

วันที่ 12 พ.ย. 2555 เวลา 15.47 น. [ IP : 101.108.167.160 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [24] [25] [26] [27] [28] ....หน้าสุดท้าย >> [89]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1932882 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com