การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
 

ลูกจ้างประจำต่อให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งใหม่ ชื่อก็ไม่เหมือนข้าราชการ ค่าตอบแทนก็ไม่ได้อยู่ดี
ถ้าลูกจ้างประจำได้ค่าตอบแทน รัฐบาลก็ต้องเสียงบประมาณอีกมาก เขาจึงให้ตำแหน่งไม่เหมือนข้าราชการ จนเกษียณอายุ

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำ แต่ทำงานหน้าที่ข้าราชการ

วันที่ 1 ก.พ. 2556 เวลา 08.12 น. [ IP : 101.108.244.118 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด
      
       ผมชื่อ นายพงศ์ปณต การินทร์ ปัจจูบันเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 บรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่26พฤษภาคม2553 อยากจะโอนย้ายไปตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ3 ที่เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง ไม่ทราบว่าเทศบาลตำบลสามารถเปิดกรอบตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ3ได้หรือเปล่าครับ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เขียนโดย   คุณ นาย พงศ์ปณต การินทร์ สปภ กทม.

วันที่ 3 ก.พ. 2556 เวลา 17.17 น. [ IP : 180.183.48.135 ]  
 

เรียนหัวหน้าสำนักปลัดกระผมมีข้อซักถามหัวหน้าอยู่สองสามเรื่องดังนี้คือเรื่องการปรับเงินเดือนค่าจ้างพนักงานเทศบาลจะทำเป็นแบบแท่งเหมือนกพ.หรือเปล่า ถ้าทำเหมือนกพ.แล้วลูกจ้างประจำจะจัดกลุ่มงานเหมือนกพ.หรือไม่และอัตราค่าตอบแทนจะอิงกพ.หรือไม่อย่างไรขอขอบพระคุณร่วงหน้า  ลูกจ้างประจำฝากถาม

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำสกล

วันที่ 4 ก.พ. 2556 เวลา 20.54 น. [ IP : 223.206.23.189 ]  
 

เรียน  คุณ กัลยา

คำถามเดิม

ดิฉันเรียนจบป.ตรี  เอกสถิติประยุกต์คะ ตอนนี้ดิฉันทำงานอยู่เทศบาลแห่งหนึ่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกองสวัสดิการสังคมคะ ทำงานมา 5ปีแล้วคะ ได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพ 9พันบาท. แต่อยากมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและรายได้ ไม่ทราบว่าคุณวุฒิของดิฉันสามารถสอบตำแหน่งไหนได้บ้างคะสำหรับลูกจ้างซี3ที่ได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพแล้วได้15000บาทคะ.

ตอบ  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ผช.นักพัฒนาชุมชน

1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง  หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร หรือ

คุณสมบัติ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.    
รับรองหรือทางอื่นที่  ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 6 ก.พ. 2556 เวลา 14.05 น. [ IP : 125.26.217.247 ]  
 

เรียน  คุณ คุณสุนทรียา

คำถามเดิม

          - ดิฉัน จบ ป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอก การจัดการทั่วไป เป็นลูกจ้างประจำเมื่อ ปี2544 ตำแหน่ง นักการ เคยปฏิบัตหน่้าที่ธุรการ ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี ดิฉันจะขอเปลี่ยนเป็นตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนจะได้ไหมคะตำแหน่งไหนจะเหมาะสมกับวุฒิของดิฉัน ที่เทศบาลของดิฉันก็ยังไม่เคยทำมาก่อนค่ะ ได้ประโยชน์จากกระทู้ของคุณหัวหน้าสำนักปลัดมากเลย ขอบคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบ  

ความเห็นส่วนตัว  ควรปรับปรุงตำแหน่ง เป็นตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   น่าจะเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่มากกว่า ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ครับเขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 6 ก.พ. 2556 เวลา 14.08 น. [ IP : 125.26.217.247 ]  
 

เรียน   คุณ ลูกจ้างประจำสกล

คำถามเดิม

เรียนหัวหน้าสำนักปลัดกระผมมีข้อซักถามหัวหน้าอยู่สองสามเรื่องดังนี้คือเรื่องการปรับเงินเดือนค่าจ้างพนักงานเทศบาลจะทำเป็นแบบแท่งเหมือนกพ.หรือเปล่า

ตอบ  อยู่ระหว่างการศึกษาข้อดี ข้อเสีย ของระบบแท่ง  ของ ท้องถิ่น จึงยังไม่ได้เอามาใช้ครับ  ใช้ระบบ ซี อยู่

ถ้าทำเหมือนกพ.แล้วลูกจ้างประจำจะจัดกลุ่มงานเหมือนกพ.หรือไม่และอัตราค่าตอบแทนจะอิงกพ.หรือไม่อย่างไร

ตอบ   รอให้ใช้ระบบเดียวกัน ก่อน  หากใช้จริง ก็ต้องเหมือนกันแน่นอนครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 6 ก.พ. 2556 เวลา 14.11 น. [ IP : 125.26.217.247 ]  
 

ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ  (ถ่ายโอน) จัดอยู่หมวดแรงงาน หรือหมวดกึ่งฝีมือแรงงาน ค่ะ ถ้าอยู่หมวดกึ่งฝีมือมีระเบียบตัวใหนใช้อ้างอิง ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ ศิริรักษ์

วันที่ 10 ก.พ. 2556 เวลา 09.12 น. [ IP : 49.229.170.72 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดที่เคารพ
       หัวหน้าครับ  อยากสอบถามเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามหนังสือที่ กค 0428/ว73 19 ก.ค.2555  กระผมเป็นลูกจ้างประจำอยู่เทศบาล ขณะนี้ยังไม่ได้ปรับตามหนังสือ ไม่ทราบว่าทางท้องถิ่นต้องมีหนังสือคำสั่งหรือไม่ครับ ขอหัวหน้าช่วยแนะนำหากมีแนวทางช่วย ขอทราบรายละเอียด ขอบคุณครับ

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างอยากถาม

วันที่ 10 ก.พ. 2556 เวลา 17.18 น. [ IP : 61.7.233.34 ]  
 

เรียน  คุณลูกจ้างอยากถาม

เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ว 73  เป็นกรณีลูกจ้าง ของข้าราชการพลเรือน  ไม่เกี่ยวกับลูกจ้างของ ท้องถิ่น  ผมได้เคยชี้แจงตาม link นี้ไว้แล้ว

http://www.takud.go.th/webboard_detail.php?hd=1&id=722

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 11 ก.พ. 2556 เวลา 14.43 น. [ IP : 125.26.243.44 ]  
 

เรียนหัวหน้าสำนักปลัดเรื่องการปรับปรุงตำแหน่งกระผมมีทั้งวุฒิอนุปริญญาเอกพัฒนาชุมชนและปริญญาตรีเอกการบริหารท้องถิ่นจาก มสธ.เมื่อทำบันทึกขอปรับปรุงตำแหน่งแล้วเขาให้ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนไม่ทราบว่าการกำหนดตำแหน่งใครเป็นผู้กำหนดตำแหน่งและส่งให้ กทจ.แล้วเมื่อเดือนธันวาคม๕๕แต่ยังไม่มีมติจาก กทจ.เขาจะพิจารณาช่วงใดจะตามเรื่องไม่ทราบจะตามอย่างไร

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำ

วันที่ 11 ก.พ. 2556 เวลา 20.31 น. [ IP : 49.48.157.17 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [60] [61] [62] [63] [64] ....หน้าสุดท้าย >> [76]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1925849 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com