การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
 
 

พี่ค่ะช่วยหนูหน่อยหนูจะปรับเป็นลูกจ้างประจำได้ไหมค่ะเพราะหนูเป็นลูกจ้างภารกิจอยู่ค่ะ  อบต

เขียนโดย   คุณ น้องยุ้ย

วันที่ 26 มี.ค. 2555 เวลา 11.39 น. [ IP : 182.52.106.191 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด  ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ อบต. ตั้งแต่ปี 2543 บรรจุใช้วุฒิ ม.6 บรรจุขณะนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ และมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่พัสดุบ้าง นักพัฒนาชุมชนบ้าง ปัจจุบันเรียนจบปริญญาตรี รปศ.  ดิฉันขอถามเป็นข้อ ๆ ก็แล้วกันนะคะ
ข้อ 1 เรื่องการปรับปรุงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดบอกว่าปรับปรุงได้ก็แค่เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่สามารถปรับปรุงชื่อที่เหมือนกับพนักงานส่วนตำบลได้ เช่น นักพัฒนาชุมชน จนท.วิเคราะห์ เป็นต้น อยากทราบว่า มติ ก.อบต. แต่ละแห่งไม่เหมือนกันหรือคะ
ข้อ 2 เรียนจบวุฒิปริญญาตรี สามารถปรับคุณวุฒิเหมือนข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่
  ข้อ 3 จะได้เงิน 15,000.- บาทหรือไม่ จนท.วิเคราะห์เขาไปอบรมมาบอกว่าถ้าทำงานเกิน 10 ปี ไม่ได้  15,000.- บาท

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำ อบต.

วันที่ 26 มี.ค. 2555 เวลา 19.59 น. [ IP : 113.53.81.123 ]  
 

เรียน  คุณลูกจ้างประจำ อปท.

คำถามเดิม

เรียนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานขับรถยนต์เมื่ออัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดแล้ว(16,030 บาท)ถ้าจะปรับปรุงตำแหน่งขึ้นเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลกลาง(คุณสมบัติครบตามระเบียบ)และมีรถยนต์บรรทุกขยะความจุขนาด 8-10 ลูกบาศก์หลา จะให้ดำเนินการอย่างไร

คำตอบ

คุณลองไปดูที่ผมตอบกระทู้  ชื่อ คุณขนมหวาน ในหน้าที่ 5 ดูนะครับ ได้อธิบายไว้แล้วโดยสรุป  

                        แต่ทั้งนี้  ต้องขึ้นอยู่ กับ ก.จังหวัดคุณด้วยนะครับ ว่า เขาจะให้ปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ เสนอ  ก.จังหวัดเห็นชอบก่อน แล้วค่อยดำเนินการประเมินตามระเบียบ หรือให้ดำเนินการประเมินลูกจ้างประจำ แล้วเสนอ ขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำในคราวเดียวกัน แบบที่ผมทำ  
                       ลองสอบถามที่ จังหวัดดูก่อนครับ  แต่หากเขาบอกว่าทำไม่ได้  ให้ทำตามขั้นตอนที่ผมอธิบายไว้ แล้วส่งให้จังหวัดเลยครับ เพราะการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ  กรณีของคุณทำได้แน่นอน

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 26 มี.ค. 2555 เวลา 22.20 น. [ IP : 125.26.30.94 ]  
 เรียน  คุณจุฑารัตน์

คำถามเดิม

ดิฉัน จุฑารัตน์  ทำงาน อบต.รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล ที่ อบต.ของดิฉันมีลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซึ่งเทียบได้เท่ากับสาย 1) จะขอสอบถามว่า ลูกจ้างประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จบการศึกษา ป.ตรี เทคโนโลยีและนวตกรรมการศึกษาจะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ซึ่งเทียบได้เท่ากับสาย 3)ได้หรือไม่คะ ทำงานมารวม 13 ปีแล้ว

คำตอบ

              คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ฯ

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน  รัฐศาสตร์
วิจัยทางสังคมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอื่นที่  ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
        
             ดังนั้น หากคุณวุฒิ ลูกจ้างประจำของคุณ ทาง ก.พ.เทียบได้ว่าเป็นคุณวุฒิ  ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ผมระบุข้างต้น  ก็สามารถปรับปรุงตำแหน่ง เป็น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้ครับ  

                  ป.ตรี เทคโนโลยีและนวตกรรมการศึกษา  สิ่งแรกที่ต้องทำ  คุณต้องดู ว่าเขาเรียน จบ.จากสถาบันอะไร เพื่อไปดูในหนังสือที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ  ซึ่งได้แจกให้แต่ละ อปท.ทั่วประเทศ อย่างละ 2 เล่ม  เล่มหนึ่งเป็น สถาบันของรัฐ  อีกเล่มเป็นสถาบันของ เอกชน  หากดูแล้ว ก.พ. เทียบได้เป็นคุณวุฒิตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ก็เริ่มดำเนินการเสนอขอปรับปรุงตำแหน่ง ได้เลยครับ  
            

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 26 มี.ค. 2555 เวลา 22.38 น. [ IP : 125.26.30.94 ]  
 

เรียน  คุณ น้องยุ้ย

คำถามเดิม

        พี่ค่ะช่วยหนูหน่อยหนูจะปรับเป็นลูกจ้างประจำได้ไหมค่ะเพราะหนูเป็นลูกจ้างภารกิจอยู่ค่ะ  อบต

คำตอบ

             ใส่รูปสวยมาเลย ผมจะไม่ตอบก็กระไรอยู่     ตั้งแต่ปี  2547  เป็นต้นมา  ตำแหน่งลูกจ้างประจำ หากมีตำแหน่งว่างลงจากลูกจ้างประจำคนเดิม ไม่ว่าจะเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรณี การตาย การลาออก  การเกษียณอายุ   ตำแหน่งนั้นต้องยุบเลิก ไม่มีการกำหนดตำแหน่งขึ้นมาทดแทนอีก  ดังนั้น คุณจะปรับเป็นตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ไม่ได้ครับ  เพราะจะไม่มีลูกจ้างประจำที่ อปท.ไหนว่าง  (ว่างต้องยุบเลิก)  
            
                ทางที่ดี ผมแนะนำ ให้เตรียมอ่านหนังสือ เพื่อรอสอบ ภาค ก. ของ กรมส่งเสริมฯ และเตรียมสอบแข่งขันเป็นพนักงาน ส่วนท้องถิ่น หากมีการเปิดสอบ ดีกว่าครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 26 มี.ค. 2555 เวลา 22.51 น. [ IP : 125.26.30.94 ]  
 

เรียน  คุณลูกจ้างประจำ อบต.

คำถามเดิม

         ข้อ 1 เรื่องการปรับปรุงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดบอกว่าปรับปรุงได้ก็แค่เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่สามารถปรับปรุงชื่อที่เหมือนกับพนักงานส่วนตำบลได้ เช่น นักพัฒนาชุมชน จนท.วิเคราะห์ เป็นต้น อยากทราบว่า มติ ก.อบต. แต่ละแห่งไม่เหมือนกันหรือ

คำตอบ

               ในหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 121  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553   ได้มีมติให้กำหนดแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงตำแหน่ง ลูกจ้างประจำไว้  โดยในข้อ 1 ของหนังสือดังกล่าว  ได้อ้างหนังสือ สำนักงาน ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว187 ลงวันที่ 1 กันยายน 2552  ซึ่งกำหนดให้ลูกจ้างประจำของ อปท. สามารถปรับปรุงตำแหน่งได้ หากลูกจ้างประจำผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนใน หมวดชื่อตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และ อปท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลนั้นแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ฯลฯ (ผมยกมาให้ดูคร่าวๆ )    

                       ดังนั้นน่าจะชัดเจนนะครับ ว่าหัวหน้ากลุ่มงานที่จังหวัดคุณ คงไม่ได้อ่านหนังสือที่ผมอ้างถึง  เลยตอบแบบนั้น  คุณลองหาหนังสือฉบับที่ผมอ้างถึง ทั้ง 2 ฉบับ ไปให้เขาดูก่อนครับ


ข้อ 2 เรียนจบวุฒิปริญญาตรี สามารถปรับคุณวุฒิเหมือนข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่

คำตอบ

หากได้รับการปรับปรุงตำแหน่ง เป็นตำแหน่ง ชื่อเหมือนข้าราชการแล้ว ก็ทำบันทึกเสนอ นายทะเบียนประวัติ (ปลัดฯ) เพื่อขอเพิ่มคุณวุฒิในบัตรประวัติ เอาไว้ก่อน  หากมีระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ จาก กรมส่งเสริมฯ เรื่อง การให้เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ของลูกจ้างประจำ ก็จะได้ดำเนินการได้เลย ไม่เสียเวลาครับ    

  ข้อ 3 จะได้เงิน 15,000.- บาทหรือไม่ จนท.วิเคราะห์เขาไปอบรมมาบอกว่าถ้าทำงานเกิน 10 ปี ไม่ได้  15,000.- บาท


คำตอบ

                   ยังไม่ทราบครับ  เพราะหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ ท้องถิ่น ยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการ  คงต้องรอความชัดเจนก่อนครับ  
เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 26 มี.ค. 2555 เวลา 23.14 น. [ IP : 125.26.30.94 ]  
 

เนื่องจาก กระทู้ การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตอนนี้ มีหลายหน้าแล้ว ผมรบกวน ท่านใดที่จะสอบถาม ในเรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ  หรือเรื่อง การบริหารงานบุคคลของ อปท. ไม่ว่าจะเป็นของพนักงาน ท้องถิ่น และพนักงานจ้าง กรุณา โพสกระทู้ใหม่ได้เลยครับ จะได้ไม่เสียเวลาเปิดหลายหน้า  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 26 มี.ค. 2555 เวลา 23.16 น. [ IP : 125.26.30.94 ]  
 

เรียนท่านหัวหน้าสำหนักปลัด
        ปัจจุบันเป็นลูกจ้างประจำ บรรจุ ปี 42  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของ อบต.  จบ ป.ตรี บริหารธุรกิจ  หากจะปรับปรุงตำแหน่ง ไปเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน คะ และรบกวนขอคำแนะนำและขั้นตอนการทำปรับปรุงตำแหน่ง ด้วยคะ powzzza@hotmail.com    

เขียนโดย   คุณ เภา

วันที่ 27 มี.ค. 2555 เวลา 12.23 น. [ IP : 125.27.146.16 ]  
 

รบกวนหน่อยค่ะว่าพี่ระเบียบว่ากำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำขึ้นมาใหม่ไม่ได้หนูอยากรู้จริงเพราะหนุเห็นเข้ามีหลายที่มากเลยที่เข้ากำหนดตำแหน่งตอบด้วยน่ะค่ะพี่เป็นพระคุณอย่างยิ่งและมีการเปิดสอบอีกประมาณเดือนไหนค่ะพี่และกขคเลยไหม่ค่ะ

เขียนโดย   คุณ น้องยุ้ย

วันที่ 27 มี.ค. 2555 เวลา 14.26 น. [ IP : 182.52.106.223 ]  
 

เรียน  คุณเภา

คำถามเดิม

        ปัจจุบันเป็นลูกจ้างประจำ บรรจุ ปี 42  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของ อบต.  จบ ป.ตรี บริหารธุรกิจ  หากจะปรับปรุงตำแหน่ง ไปเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน คะ และรบกวนขอคำแนะนำและขั้นตอนการทำปรับปรุงตำแหน่ง ด้วยคะ powzzza@hotmail.com  

คำตอบ

  
ผมยกตัวอย่าง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ของเทศบาล) มาให้ดูนะครับ

   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  หรือทางอื่นที่ ก.ท.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  

                    คุณต้องไปตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ว่า วุฒิ ป.ตรี จากสถาบัน ที่จบมาถือว่า คุณวุฒิเป็นทาง ที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนี้หรือเปล่า  (จากหนังสือ คู่มือ ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสถาบันของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ) ที่ ก.พ.รับรอง  ซึ่งทาง กรมฯ ได้แจกจ่ายให้ อปท.ทั่วประเทศเป็นคู่มือเก็บไว้แล้ว ถ้าไม่มีที่ จังหวัด อย่างน้อยต้องมี   1  ชุด   ถ้าคุณสมบัติตรง ก็สามารถปรับปรุงตำแหน่งได้  แต่ตำแหน่ง ดังกล่าวเป็นตำแหน่ง ที่ค่อนข้างหาปริมาณงานยาก ผมว่าจากลักษณะงานที่คุณปฏิบัติในปัจจุบัน ควรหาตำแหน่ง อื่นในสายงานบริหารทั่วไป จะหาปริมาณงานได้ง่ายกว่า  และตรงกว่าครับ   ส่วนขั้นตอนการปรับปรุงตำแหน่ง ลองย้อนไปดูกระทู้ต้นๆ ผมได้อธิบายไว้แล้วครับ
              
                      

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 27 มี.ค. 2555 เวลา 16.08 น. [ IP : 125.26.30.226 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [5] [6] [7] [8] [9] ....หน้าสุดท้าย >> [76]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1923223 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com