การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
 

          เรียน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตะกุด
ดิฉัน น.ส.สุภาวดี  ใช้วุฒิปวช.บรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้      เมื่อ 2540  อายุการทำงาน 15 ปี  ปัจจุบันได้รับเงินเดือน 12,090 ค่าครองชีพ 195 รวมแล้วเป็น 12,285  ซึ่งได้รับทุน อบต. ศึกษาต่อปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) และได้รับวุฒิแล้ว ดิฉันใช้วุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทำเรื่องขอปรับปรุงตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้หรือไม่   ซึ่งเห็น จ.ตรัง แจ้งว่า ก.อบต.จังหวัดตรัง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๕๕ มีมติให้หารือแนวทางปฏิบัติการให้ลูกจ้างประจำของ อบต.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  กรณีลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ธุรการ ต่อมาได้ปรับปรุงตำแหน่ง เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยใช้คุณวุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ว่าสามารถจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท  

เขียนโดย   คุณ คุณ สุภาวดี

วันที่ 4 พ.ย. 2555 เวลา 09.49 น. [ IP : 27.55.15.56 ]  
 

คำถามจากโรงเรียน เทศบาคำใหญ่ปันน้ำใจ   ทต.ม่วงหวาน   ขอกนแก่น ลูกจ้างประจำอยู่โรงเรียนประถมที่ถ่ายโอนมาอยู่เทศบาล   เงินเดือนตัน 13,070 บาท    ต้องการปรับปรุงตำแหน่ง ให้สูงบึ้น ได้ผ่านการอบรม ช่างปูนหนึ่งได้ใบประกาศแล้ว   จะมีขั้นตอน ดำเนินการอย่างไร และปรับเป็นตำแหน่งอะไร ขั้นเงินเดือนเท่าไร  ครับ

เขียนโดย   คุณ อาจสุระ พจนปริญญา รักษาราชการแทน ผอ.

วันที่ 5 พ.ย. 2555 เวลา 11.03 น. [ IP : 61.19.66.225 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด
อยากทราบรายละเอียดการปรับปรุงตำแนห่งลูกจ้างอีกค่ะ จากตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เป็นตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน มีวุฒิปริญญาตรี รปศ. ขอข้อมูลด้วยค่ะ
บุคลากรมือใหม่ค่ะ Samorn213@hotmail.com

เขียนโดย   คุณ บุคลากรมือใหม่

วันที่ 5 พ.ย. 2555 เวลา 14.16 น. [ IP : 1.1.158.120 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด
-ด้วยดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ มาตั้งแต่ ปี 2545 ตำแหน่ง จพง.ธุรการ อยากจะปรับปรุงตำแหน่งเป็น จนท.บริหารงานทั่วไป เพื่อจะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพเป็นเงิน 15,000 บาท แต่ท่านนายกไม่ยอมปรับปรุงตำแหน่งให้ ไม่ทราบว่าต่อไปข้างหน้าพอจะมีแนวทางที่จะมีหนังสือสั่งการให้ลูกจ้างประจำทุกคนปรับปรุงตำแหน่งได้หรือไม่ เพราะนายกไม่มองเห็นความเจริญก้าวหน้าของพนักงานเลย ท้อใจจังเลยค่ะ


เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำผู้นอยใจ

วันที่ 5 พ.ย. 2555 เวลา 15.46 น. [ IP : 118.174.36.93 ]  
 

ขอเรียนถาม หน.สป.ว่าการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำจาก ตำแหน่งนักการ ได้รับวุฒิ รปศ. ขณะนี้ได้รับมอบให้ปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัด ถามว่า สามารถขอปรับปรุงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัดได้หรือไม่และ มีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือประสบการณืหรือไม่
ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ ธุรการ

วันที่ 7 พ.ย. 2555 เวลา 11.14 น. [ IP : 182.52.68.159 ]  
 

เรียนท่านปลัดเทศบาล
ทำไม่เงินเดือนพนักงานเทศบาลกำ อบต.ไม่เหมือนกันตอนเกษียรอายุ ในหมวดอื่น ๆ เหมือน ตำแหน่งเหมือน จนท. เทศบาล เทศบาล เพดานสูง ไม่ถึง20000 แต่ อบต 20000 กว่า ต่างกันเยอะมาก ช่วยอธิบายหน่อยครับ และจะแก้ปัญหาได้ยังไงครับ ตอบให้ที

เขียนโดย   คุณ jum-021@hotmail.co.th

วันที่ 10 พ.ย. 2555 เวลา 13.16 น. [ IP : 113.53.175.133 ]  
 

ผมทำแปลี่ยนแปลงตำแหน่ง แล้ว แต่ ไปอยู่ตอนเกษียน เงินเดือนต่างกันมาก ในหมวด ตำแหน่งอื่น ๆ หมื่นกว่าบาท ของเทศบาล แต่ อบต . สองหมื่นกว่าบาท ท้องถิ่นเหมือนกัน ไปดูหนังสือได้เลย ไปถาม จว.แล้วยัง หัวหน้างานระดับบุคคลระดับจังหวัดก็ไม่เคยเห็น เขาก็เพิงเห็นตอนที่ผมไปปรึกษานี่แหละ ไปดูหนังสือได้เลย ไม่รู้จะไปเรียกร้องกับใคร ตอบได้ช่วยส่งเมล์ไห้หน่อยนะครับ  ไปดูหนังสือ ขั้นตำขั้ยสูงตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ เมล์ jum-021@hotmail.co.th  จะขอบคุณมากครับ

เขียนโดย   คุณ จาก ลูกจ้างประจำ เทศบาล พนักงานขับรถดับ ฯว่าที่ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

วันที่ 10 พ.ย. 2555 เวลา 13.24 น. [ IP : 113.53.175.133 ]  
 

เรียน ท่านหัวหน้าสำนักปลัด
         ดิฉันมีเรื่องขอความอนุเคราะห์จากท่าน คือว่าดิฉันทำงานมาตั้งแต่สภาตำบล จนปัจจุบัน ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแล้ว ดิฉันบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ปี 2540 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เริ่ม4,700 บาท ปัจจุบัน 12,560 บาท มีลูกจางประจำ 1 คนเท่านั้น ดิฉันเคยขึ้นไปปรึกษาท้องถิ่นจังหวัด ปรากฏว่าได้รับคำตอบ คือ เขาพูดว่า จะเอาอะไรอีก แค่ตำแหน่งนี้ก็พอแล้ว ใช่ ดิฉันไม่ได้อยากเอาอะไร เพียงแต่ดิฉัน อยากได้เงินบวกค่าครองชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตัวเอง เนื่องจากปฏิบัติงานมาด้วยความตั้งใจ และปฏิบัติงานมาเกือบทุกอย่าง เพราะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีข้าราชการ ดิฉันปฏิบัติงานมาแล้ว 15 ปีกว่า ดิฉันขอเรียนถามว่า ดิฉันจะปรับปรุงตำแหน่งเป็นอะไรได้บ้าง ดิฉัน เรียนจบ ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร การปกครองท้องถิ่น จบเมื่อปี 2553  ดิฉันไม่ทราบว่าจะปรับปรุงได้อย่างไร  ไม่ทราบว่าจะปรึกษาใคร เพราะท้องถิ่นจังหวัดก็ไม่ให้ความใส่ใจ ไม่สนใจ และบอกว่าทำไม่ได้ ดิฉันเปิดกระดาน เจอท่าน ดิฉันดีใจมาก ดิฉันอยากขอความอนุเคราะห์ ตอบคำถาม ว่าดิฉันจะปรับปรุงได้หรือไม่ ถ้าได้ ควรปรับปรุงตำแหน่งอะไร (ดิฉันอยากปรับปรุงเป็นตำแหน่งบุคคลากร) และดิฉันรบกวนให้ท่านอนุเคราะห์ ตัวอย่างทุกขั้นตอน ด้วยนะคะ เพราะว่าดิฉันไม่ทราบจะพึงใคร ในจังหวัดนี้ยังไม่มีใครทำเลย และดิฉันรบกวนท่านส่งแบบพร้อมตัวอย่าง ที่อีเมลของดิฉัน ploy132_@hotmail.co.th ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
              

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างที่ไม่มีใครดูแล

วันที่ 16 พ.ย. 2555 เวลา 10.38 น. [ IP : 125.25.218.178 ]  
 

แล้วลูกจ้างประจำของเทศบาลที่ปรับปรุงตำแหน่งจะได้เหมือนกับ อบต.หรือไม่คะ รอคำตอบอยู่

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำ

วันที่ 21 พ.ย. 2555 เวลา 11.05 น. [ IP : 223.25.192.189 ]  
 

เรียน   หัวหน้าสำนักปลัด
           ขอแจ้งข่าวสาร ลูกจ้างประจำ กรสมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น "สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย"  ได้นำเสนอข่าวสารการ จะบรรจุลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการกว่า ๓๐,๐๐๐ ตำแหน่ง โดยเริ่มดำเนินการในช่วงแรก ๑๑,๐๐๐ คน(ตำแหน่ง)ก...่อน สำหรับกลุ่มลูกจ้างที่ทำงานมาหลายปี โดยคำว่าหลายปีของกระทรวงสาธารณสุข หมายถึงลูกจ้างที่ทำงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ และจะเริ่มบรรจุได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน ประมาณ ๔,๐๐๐ ตำแหน่งก่อน แล้วค่อยๆทยอยบรรจุ ส่วนคนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนั้น ก็จะมีการปรับสถานภาพเป็นพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุขแทนลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจะมีสวัสดิการต่างๆ ไม่ต่างจากข้าราชการ...
.......อ่านแล้วอยากให้ กรมส่งเสริมท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขาคณะกรรมการ ก กลาง อบต/เทศบาล/อบจ.ที่มีหน้าที่ในการนำเสนอเรื่องเข้าวาระให้ที่ประชุมพิจารณา ได้อ่านแล้วนำเรื่องนี้มาพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการ ก กลาง ทั้งสามประเภท เพื่อดำเนินการครับ
....จุดสังเกตประการหนึ่ง คือ ทำไมสาธารณสุขทำได้ และลูกจ้างที่ว่าทำงานมานานของกระทรวงสาธารณสุขนั้น เขานับแต่ปี ๔๙ เป้นต้นมาทั้งที่ของ อปท.เราทั่วประเทส บางคนเป็นลูกจ้างมาตั้งแต่ ปี ๓๙ ปี ๔๐ ซึ่งนานกว่าของเขาอีก.....งานเข้าอีกแล้วครับเรื่องนี้ในวันประชุม ก กลาง อบต.ผมคงต้องนำเสนอเรื่องนี้แน่นอนครับพี่น้องชาวท้องถิ่น ขนาดครู ผดด.ยังบรรจุเป้นข้าราชการได้เลย ตำแหน่งอื่นๆ ทำไมจะดำเนินการไม่ได้ ถ้าอยากทำให้ ต้องถามกันครับเรื่องอย่างนี้
...ที่สำคัญ คนให้ข่าวคือ รมว.ว่าการสาธารณสุข ผมว่าท่าน รมต.มหาดไทย(ท่านจารุพงศ์)หรือ ท่าน รมช.มหาดไทยที่ดูแลงานท้องถิ่น ต้องเอาไปขบคิดและกำหนดเป็นนโยบายออกมาทุกอย่างจะได้ง่ายและราบรื่นกว่าที่จะให้ กรมส่งเสริมท้องถิ่น ไปคิดเองถ้าเป็นงานนโยบาย ทางกรมฯ ก็จะไม่กล้าโยกโย้....โปรดเถิดครับ..เราต้องการมาตรฐานเดียวกันจากนโยบายภาครัฐ ที่มีผลต่อการปฏิบัตในเรื่องสิทธิและสวัสดิการของลูกจ้าง จะได้เหมือนๆกัน พี่น้อง อปท.ที่เป็นลูกจ้างคอยติดตามข่าวนี้ครับ
....ตอนแรกผมคิดว่าจะบรรจุลูกจ้างประจำ เป็นข้าราชการก่อน โดยเริ่มที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจะได้มีเหตและผลในการนำเสนอและความง่ายในการขอเสียงสนับสนุนในที่ประชุม แล้วค่อยๆ ขยายไปเรื่อยๆ แต่พอมาทราบข่าวนี้ขึ้นมา ความคิดผมที่คิดดำเนินการ สู้ท่าน รมว.สาธารณสุข ไม่ได้เสียแล้วครับ คงต้องขออนุญาติท่านก๊อป * * * แนวคิดท่านมานำเสนอ ที่ ก กลาง อบต.เพื่อหาแนวทางช่วยลูกจ้างกันต่อไป
...พี่น้องชาวท้องถิ่นคิดอย่างไร ท่านเห็นด้วยกะผมหรือไม่ครับที่จะดำเนินการในเรื่องนี้...โปรดแสดงความคิดเห็น...
ด้วยความเคารพ
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทยดูเพิ่มเติม
         ดิฉันขอให้ท่านพี่น้องลูกจ้างประจำทุกท่านที่อ่านข้อความนี้ช่วยกันแสดงพลังพลั้งดันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้สำเร็จโดยเข้าเฟส สมาพันปลัดฯ ไปดูก็ได้ ฝากหัวหน้าสำนักปลัดติดตามข่าวสารได้ความอย่างไรนำเสนอด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ...

เขียนโดย   คุณ กุหลาบเวียงพิงค์

วันที่ 23 พ.ย. 2555 เวลา 16.02 น. [ IP : 118.174.148.213 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [54] [55] [56] [57] [58] ....หน้าสุดท้าย >> [76]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1936886 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com