การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
 

เรียน  ท่านหัวหน้าสำนักปลัด
          ผมขอทราบว่า  เมื่อก่อนผมสอบได้ตำแหน่งนักการ  และบรรจุเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งนักการมา 12 ปี  พอมาปี 2555  ได้เปลี่ยนเป็นนักการภารโรง  และตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยว่าง  ถ้าผมจะขอเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะเปลี่ยนได้หรือไม่  และจะดำเนินการอย่างไร  (วุฒิ ปวส.ช่างก่อสร้าง)

เขียนโดย   คุณ เชี่ยวชาญ รามทัศน์

วันที่ 10 ต.ค. 2555 เวลา 10.02 น. [ IP : 118.173.39.87 ]  
 

เรียนหัหัวหน้าสำนักปลัด
   ดิฉันได้นำหนังสือที่ท่านแนะนำไปให้ปลัดดู ตอนนี้ปลัดอนุญาตให้ปรับปรุงตำแหน่งแล้ว แต่ที่ อบต.ไม่มีบุคลากร ดิฉันต้องทำเอกสารเอง ดิฉันจึงขอตัวอย่างต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเลย จะได้ใหมคะ รบกวนส่งมาที่ modjang1@hotmail.com  ขอบคุณมากค่ะ

เขียนโดย   คุณ ธิดาพร

วันที่ 11 ต.ค. 2555 เวลา 11.45 น. [ IP : 118.174.130.214 ]  
 

เรียน  ท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตะกุดที่เคารพ
          กระผมขอสอบถาม เนื่องจากขณะนี้กระผมได้ปรับปรุงตำแหน่ง เป็นเจ้าพนักงานธุรการ
ตั้งแต่ปี  2553  แต่ยังได้รับเงินเดือนในฐานเดิม และผมได้อ่านเจอในหนังสือกระทรวงการคลังในอินเทอร์เน็ด  (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428 ว 73  ลงวันที่  19  ก.ค.  2555  เรื่อง   การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำส่วนราชการ ) และผมอยากสอบถามท่านปลัดว่า  กระผมเองตอนที่ได้ปรับเป็น เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ) ใช้วุฒิเดิมคือ วุฒิ ปวส.
บัญชี  แล้วผมเห็นในหนังสือนี้แล้วผมเองมีสิทธที่จะได้รับเงินเพิ่มตามหนังสือกระทรวงการคลังไหมครับ เพราะตอนนี้เงินเดือนผม  8,120  บาท  จะได้เพิ่มขี้นเป็น  9,910  บาท  ไหมครับกรุณาตอบให้ผมทราบด้วยครับ ขอขอบคุณครับ และอีกปัญหาหนึ่งไม่ทราบว่าลูกจ้างประจำมีสมาคมและเบอร์โทรศัพท์ไหมครับผมอยากสมัครเป็นสมาชิกสมาคมลูกจ้างประจำ อปท. ครับ

เขียนโดย   คุณ พีร์

วันที่ 11 ต.ค. 2555 เวลา 14.05 น. [ IP : 118.175.136.223 ]  
 

เรียน   คุณ เชี่ยวชาญ รามทัศน์

คำถามเดิม


          ผมขอทราบว่า  เมื่อก่อนผมสอบได้ตำแหน่งนักการ  และบรรจุเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งนักการมา 12 ปี  พอมาปี 2555  ได้เปลี่ยนเป็นนักการภารโรง  และตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยว่าง  ถ้าผมจะขอเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะเปลี่ยนได้หรือไม่  และจะดำเนินการอย่างไร  (วุฒิ ปวส.ช่างก่อสร้าง)

ตอบ

การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ  จากตำแหน่งหนึ่ง ไปเป็นอีกตำแหนงหนึ่ง  สามารถดำเนินการได้ ตาม link ที่ผมเคยชี้แจง ลองอ่านดูก่อนครับ

http://www.takud.go.th/webboard_detail.php?hd=1&id=720

ส่วนกรณีที่คุณบอกว่า มีตำแหน่ง จนท.ป้องกันฯ ว่างนั้น เข้าใจว่าเป็นตำแหน่ง ของข้าราชการ/ หรือของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ใช่ไหมครับ  ดังนั้นมันไม่เกี่ยวกันครับ  ตำแหน่งของข้าราชการว่าง   คนที่จะมาแทนตำแหน่งว่าง ก็คือ คนที่เป็นข้าราชการเท่านั้น ไม่ว่า จะมาโดยการโอน มาจากที่อื่น หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันเข้ามา  

ส่วนตำแหน่งพนักงานจ้างว่าง คนเข้ามาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ก็ต้องมาจากการสรรหาและเลือกสรร บุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง

ส่วนตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ จะไม่มีตำแหน่งว่างครับ เพราะตามระเบียบ ตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำ หากว่างลงไม่ว่ากรณีใด ต้องยุบเลิกตำแหน่ง  ดังนั้น การจะเปลี่ยนจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่ง จึงใช้วิธีการปรับปรุงตำแหน่ง คือเอาตำแหน่ง ของตัวเอง มาปรับปรุงเป็นตำแหน่งอื่น ครับ
เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 11 ต.ค. 2555 เวลา 21.26 น. [ IP : 125.26.225.123 ]  
 

เรียน  คุณพีร์

คำถามเดิม

          กระผมขอสอบถาม เนื่องจากขณะนี้กระผมได้ปรับปรุงตำแหน่ง เป็นเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่ปี  2553  แต่ยังได้รับเงินเดือนในฐานเดิม และผมได้อ่านเจอในหนังสือกระทรวงการคลังในอินเทอร์เน็ด  (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428 ว 73  ลงวันที่  19  ก.ค.  2555  เรื่อง   การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำส่วนราชการ ) และผมอยากสอบถามท่านปลัดว่า  กระผมเองตอนที่ได้ปรับเป็น เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ) ใช้วุฒิเดิมคือ วุฒิ ปวส.
บัญชี  แล้วผมเห็นในหนังสือนี้แล้วผมเองมีสิทธที่จะได้รับเงินเพิ่มตามหนังสือกระทรวงการคลังไหมครับ เพราะตอนนี้เงินเดือนผม  8,120  บาท  จะได้เพิ่มขี้นเป็น  9,910  บาท  ไหมครับกรุณาตอบให้ผมทราบด้วยครับ ขอขอบคุณครับ และอีกปัญหาหนึ่งไม่ทราบว่าลูกจ้างประจำมีสมาคมและเบอร์โทรศัพท์ไหมครับผมอยากสมัครเป็นสมาชิกสมาคมลูกจ้างประจำ อปท. ครับ

ตอบ


ผมได้สอบถามทางวิทยากร กรมส่งเสริมฯ เมื่อวันที่ไปอบรม ( 20 - 24 ส.ค. 55)  ทางวิทยากร แจ้งว่า หนังสือดังกล่าว เป็นเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่ใช้ค่าจ้างในระบบแท่ง ของข้าราชการพลเรือน  ไม่ได้เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขึ้นสูงขั้นต่ำของ ลูกจ้างประจำ ของท้องถิ่น  

ซึ่งในส่วนของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ ของท้องถิ่น กรมส่งเสริมฯ กำลังดำเนินการอยู่ เร็วๆ นี้จะประกาศใช้เช่นเดียวกันครับ  

ส่วนเรื่องสมาคมลูกจ้าง ผมไม่ทราบครับ


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 11 ต.ค. 2555 เวลา 21.30 น. [ IP : 125.26.225.123 ]  
 

หนูเป็นลูกจ้างประจำ บรรจุ 2545 ตำแหน่ง จนท.การเงินและบัญชี (ปวส. บัญชี)  ปรับปรุงตำแหน่ง เป็น จพง.การเงินและบัญชี 2554  และมีวุฒิปริญญาตรี คบ. สามารถปรับปรุงตำแหน่งไหนได้บ้าง ซึ่งเริ่มจากระดับ 3  และปรับปรุงข้ามสายงานได้หรือเปล่าค่ะ   และอีก
อย่าง ได้อ่าน ข้อความที่ท่านปลัด เชื้อ  ประธานสมาพันธ์ปลัด โพส์ข้อความไว้ เมื่อวันที่ 26 ก.ย 2555 เรื่อง เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างประจำ 15,000 ของ ก. จังหวัดตรัง เห็นชอบ ก.จังหวัดแต่ละแห่งมีมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง เหมือนกันหรือเปล่า

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำ ตัวน้อย ๆ

วันที่ 12 ต.ค. 2555 เวลา 14.52 น. [ IP : 118.174.132.105 ]  
 

1.อยากทราบว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่ระบุว่า
-ปรับจากหมวดแรงงาน เป็น หมวดกึ่งฝีมือ ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
-ปรับจากหมวดกึ่งฝีมือ เป็น หมวดฝีมือ ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป
-ปรับจากหมวดฝีมือ เป็ฯหมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 80 คะปนนขึ้นไป
ตอนนี้ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการหมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง และต้องการปรับปรุงตำแหน่งไปเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เนื่องจากทำหน้าท่นี้มา 6 ปีกว่าแล้ว อยากทราบว่าจะต้องใช้เกณฑ์ 80 คะแนนหรือเปล่าในการประเมินหรือต้องมากกว่านี้
2.อยากทราบว่าการเปลี่ยนกลุ่มเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำมีหลักเกณฑ์อย่างไร บางคนก็บอกว่า 3 ปีสามารถย้ายกลุ่มเงินเดือนได้ 1 ครั้งแต่ไม่มีหนังสืออ้างอิง ไม่ทราบว่าหัวหน้ามีหนังสืออ้างอิงรึเปล่า ฉบับไหน  รบกวนตอบด้วยนะคะกำลังทำเอกสารเสนอจังหวัดอยู่ค่ะ ที่อีเมล์ 212224236poo@hotmail.co.th

เขียนโดย   คุณ วิรวรรณ บุญครอง

วันที่ 14 ต.ค. 2555 เวลา 12.19 น. [ IP : 182.52.102.180 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตะกุด
        
         ผมขอสอบถามการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำด้วยครับ พอดีเงินเดือนเต็มขั้น ผมเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักการ  โดยใช้วุฒิ ม.6 ในการทำงานตั้งแต่ปี 41และทำงานในด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
          ผมสามารถปรับปรุงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ประสบการณ์ทำงานได้หรือไม่ครับ เนื่องจากในตำแหน่งนี้ต้องมีวุฒ ปวช.  
          ขอขอบคุณอย่างสูงมาล่วงหน้าครับที่ให้คำชี้แนะ
                                       ลูกจ้างประจำ
          

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำเทศบาล

วันที่ 15 ต.ค. 2555 เวลา 12.30 น. [ IP : 101.51.9.223 ]  
 

รบกวนสอบถามขอความรู้หน่อยนะ คือ ตอนนี้ที่ตำบลที่ดิฉันอยู่เตค้ากำลังจะเปลี่ยนจากระบบ อบต. เป็น สท. อยากทราบว่า สท.ที่ว่าเนี็ย คือ เทศบาลใช่มั๊ยค่ะ
และดิฉันอยู่ กทม. และอยากย้ายกลับไปทำงานที่บ้านเกิด เลยอยากทราบว่า ถ้าเปลี่ยนเป็น สท. แล้ว ลูกจ้างเก่าที่เคยทำงานกับ อบต. จะมีการโล๊ะตำแหน่งหรือไม่ หรือว่าจะมีโอกาสเปิดตำแหน่งเพิ่มหรือไม่ และการจะืทำงานเป็นลูกจ้างเทศบาล ดิฉันต้องสอบผ่าน ภาำค ก. หรือไม่ค่ะ แล้วเค้ากำหนดเกณฑ์อายุหรือไม่คะ

ดิฉันจบ ป.ตรี สาขา มนุษยศาสตร์ เอก สื่อสารมวลชน ไม่ทราบว่าพอจะมีตำแหน่งใดในระบบเทศบาล ที่พอจะเหมาะสมบ้างค่ะ

ขอโทษที่ถามเยอะนะคะ พอดีไม่ทราบเกี่ยวกับระบบการปกครองท้องถิ่นเลย

เขียนโดย   คุณ ณฤดี

วันที่ 15 ต.ค. 2555 เวลา 15.31 น. [ IP : 58.8.111.65 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
             ผมขอเรียนสอบถามการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำด้วยครับ
ตำแหน่งนักการ ทำงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาประมาณ 10 กว่าปี โดยมีวุฒิ ม.6 และผ่านการอบรมแผนที่ภาษีฯ มาแล้ว และขณะนี้เงินเดือนเ็ต็มขั้นแล้วครับ  ต้องการปรับปรงุเพื่อให้เงินเดือนไม่เต็มขั้นครับ
             ผมสามารถปรับปรุงเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินได้หรือไม่ครับ เนื่องจากตำแหน่งนี้กำหนดที่วุฒิ ปวช. หรือต้องทำอย่างไรครับ
             ขอขอบพระคุณล่วงหน้าในคำตอบครับ
                                 ลูกจ้างประจำเทศบาล
        

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำเทศบาล

วันที่ 15 ต.ค. 2555 เวลา 15.45 น. [ IP : 101.51.9.223 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [51] [52] [53] [54] [55] ....หน้าสุดท้าย >> [76]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1926201 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com