การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
 

ท่านหัวหน้าสำนักงานปลัด  ขอบคุณมากนะคะที่ท่านกรุณาส่งข้อมูลมาให้  ตอนนี้ได้ส่งการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำให้ ก.อบต.จังหวัดเรียบร้อยแล้วค่ะ  รอแต่ก.อบต.จังหวัด  เค้าประชุมขอบคุณอีกครั้งนะคะ  

เขียนโดย   คุณ nunee_pasak@hotmail.co.th

วันที่ 21 มี.ค. 2555 เวลา 10.03 น. [ IP : 101.51.71.73 ]  
 

กระผมเป็นลูกจ้างประจำพนักงานขับรถยนต์ขอปรับปรุงจากพนักงานขับรถยนต์เป็นพนักงานขับเครื่องจักกลกลางได้มัยครับมีใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 2 ตั้งแต่ปี2538ถึงปุจจุบัน

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำสกลฯ

วันที่ 21 มี.ค. 2555 เวลา 13.44 น. [ IP : 113.53.104.164 ]  
 

เรียน  คุณ nunee_pasak@hotmail.co.th
          ขอให้ผ่านความเห็นชอบ จาก ก.อบต.จังหวัด ไปด้วยดี ครับ
เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 22 มี.ค. 2555 เวลา 00.27 น. [ IP : 113.53.76.164 ]  
 

เรียน  คุณลูกจ้างประจำสกลฯ

คำถามเดิม

กระผมเป็นลูกจ้างประจำพนักงานขับรถยนต์ขอปรับปรุงจากพนักงานขับรถยนต์เป็นพนักงานขับเครื่องจักกลกลางได้มัยครับมีใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 2 ตั้งแต่ปี2538ถึงปัจจุบัน

คำตอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ผมเอาของเทศบาลมาให้ดูนะครับ)

ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและ

ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย  

ถ้าคุณมีคุณสมบัติ เข้าหลักเกณฑ์ตามนี้ ก็ทำได้แน่นอนครับ รายละเอียดก็ลองอ่านกระทู้ย้อนขึ้นไป จะบอกไว้พอสมควรครับ ว่าต้องทำอย่างไร

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 22 มี.ค. 2555 เวลา 00.47 น. [ IP : 113.53.76.164 ]  
 

เรียนท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เมื่อเทศบาลตำบลส่งเรื่องขอปรับปรุงตำแหน่งให้ก.ท.จ.พิจารณาแล้วปรากฎว่า ก.ท.จ.อนุมัติแต่ชื่อตำแหน่งนั้นให้เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่...เหมือนตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ผมดูจังหวัดอื่นเขาให้ชื่อเหมือนข้าราชการไม่ทราบว่าการเรียกชื่อตำแหน่งอย่างใหนถูกต้องครับ

เขียนโดย   คุณ คนสกลฯ

วันที่ 22 มี.ค. 2555 เวลา 15.19 น. [ IP : 113.53.110.170 ]  
 

เรียนหัวหน้าสำนักปลัด ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มจะปรับแบ่งกลุ่มงานเหมือนลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการอื่นมัยครับ

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำ อปท.

วันที่ 22 มี.ค. 2555 เวลา 15.58 น. [ IP : 113.53.110.170 ]  
 

เรียน  คุณ คนสกลฯ

คำถามเดิม

เมื่อเทศบาลตำบลส่งเรื่องขอปรับปรุงตำแหน่งให้ ก.ท.จ.พิจารณาแล้วปรากฎว่า ก.ท.จ.อนุมัติแต่ชื่อตำแหน่งนั้นให้เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่...เหมือนตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ผมดูจังหวัดอื่นเขาให้ชื่อเหมือนข้าราชการไม่ทราบว่าการเรียกชื่อตำแหน่งอย่างใหนถูกต้องครับ

คำตอบ

ประเด็นนี้ ผมยังไม่เคยเห็นหนังสือที่ระบุชัดเจนว่า  ลูกจ้างประจำ ต้องมีคำว่าผู้ช่วยนำหน้า เคยเห็นแต่หนังสือตอบคำถามของวิทยากรฯ ว่าสำหรับลูกจ้างประจำที่มีชื่อตำแหน่ง เหมือนกับข้าราชการ  ให้มีผู้ช่วยนำหน้า เพื่อแยกประเภทให้ถูก

                        ซึ่งคำตอบนี้ ผมก็ว่าไม่ชัดเจน ถ้าบอกว่าเพื่อแยกประเภทให้ถูก  เพราะมันจะไปเหมือนกับตำแหน่ง พนักงานจ้าง ที่มีหนังสือบอกชัดเจน ว่าถ้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ ให้มีคำว่าผู้ช่วยนำหน้า  แล้วจะแยกประเภทกันอย่างไร หากมีลูกจ้างประจำกับพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ อยู่ในกองเดียวกัน  

                       ดังนั้น ในความคิดและแนวทางปฏิบัติของผม จะใช้ชื่อลูกจ้างประจำที่มีลักษณะงาน และชื่อเหมือนข้าราชการ โดยไม่มีคำว่าผู้ช่วยนำหน้า เพราะมีหนังสือที่ระบุชัดเจนกว่า  (บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้าง)   ยกเว้นตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ หมวดฝีมือ อยู่ตำแหน่งหนึ่งที่มีคำว่าผู้ช่วยนำหน้า คือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทุกประเภทครับ
          
                              ดังนั้น ที่คุณถามว่า ก.ท.จ.เห็นชอบ แต่ให้มีผู้ช่วยนำหน้า หากสงสัยจริงๆ ก็ลองสอบถามเขาดูว่า เขาใช้ระเบียบตัวไหน อ้างอิง  ถ้ามีระเบียบเราก็ใช้ตามเขา แต่ถ้าไม่มีเราก็ลองหารือจังหวัดให้เขาตอบเป็นลายลักษณ์อักษร  ถ้าเขาตอบไม่ได้ เขาจะหารือ กรมส่งเสริมเอง    เพื่อประโยชน์ของ ลูกจ้างประจำในการขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์  ต่อไปครับ  เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 23 มี.ค. 2555 เวลา 09.30 น. [ IP : 113.53.74.103 ]  
 

เรียน  คุณลูกจ้างประจำ อปท.

คำถามเดิม

                 ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มจะปรับแบ่งกลุ่มงานเหมือนลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการอื่นมัยครับ

คำตอบ

                 ไม่ทราบจริงๆ ครับ  แต่จาก กฎหมายของ ท้องถิ่น แล้ว ได้มีการระบุให้ ท้องถิ่น มีสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ไม่น้อยกว่าข้าราชการประเภทอื่น ครับ  (มากกว่าได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า)
เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 23 มี.ค. 2555 เวลา 09.34 น. [ IP : 113.53.74.103 ]  
 

เรียนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานขับรถยนต์เมื่ออัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดแล้ว(16,030 บาท)ถ้าจะปรับปรุงตำแหน่งขึ้นเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลกลาง(คุณสมบัติครบตามระเบียบ)และมีรถยนต์บรรทุกขยะความจุขนาด 8-10 ลูกบาศก์หลา จะให้ดำเนินการอย่างไร

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำ อปท.

วันที่ 26 มี.ค. 2555 เวลา 10.06 น. [ IP : 113.53.111.14 ]  
 

สวัสดีค่ะ
ดิฉัน จุฑารัตน์  ทำงาน อบต.รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล ที่ อบต.ของดิฉันมีลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ (ซึ่งเทียบได้เท่ากับสาย 1) จะขอสอบถามว่า ลูกจ้างประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จบการศึกษา ป.ตรี เทคโนโลยีและนวตกรรมการศึกษาจะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ (ซึ่งเทียบได้เท่ากับสาย 3)ได้หรือไม่คะ ทำงานมารวม 13 ปีแล้ว ขอรบกวนหัวหน้าสำนักฯ ช่วยตอบด้วยนะคะ เพราะดิฉันรับผิดชอบงานด้านนี้ ก็อยากให้พนักงานทุกคนมีโอกาสก้าวหน้า ขอบคุณค่ะ หรือจะตอบทาง e-mail poppop2506@hotmail.co.th

เขียนโดย   คุณ จุฑารัตน์

วันที่ 26 มี.ค. 2555 เวลา 10.49 น. [ IP : 118.173.236.62 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [4] [5] [6] [7] [8] ....หน้าสุดท้าย >> [76]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1925033 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com