การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
 

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำอยู่ อบต.อยากสอบถามท่านปลัดว่าตอนนี้ ดิฉันตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ดิฉันจะขอปรับปรุงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีได้หรือไม่ แต่ดิฉันจบปริญญาตรีศิลปะบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป
ขอให้ท่านส่งมาที่ yaow18@hotmail.com จะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ


เขียนโดย   คุณ ัคุณยิม

วันที่ 27 ส.ค. 2555 เวลา 14.54 น. [ IP : 118.174.138.9 ]  
 

เรียน    คุณ เจ้าพนักงานการเงิน4


คำถามเดิม

          ดิฉันเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 สังกัดกองประปา  เป็นกิจการพาณิชย์ของเทศบาล และไม่มีวุฒิป.ตรีทางบัญชี   ก็เลยไปสอบเปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปได้แล้ว และที่สำนักปลัดก็มีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอยู่แล้ว และถ้าจะให้เทศบาลเปิดกรอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอีก 1 ตำแหน่งได้หรือเปล่าค่ะ และถ้าได้จะต้องทำยังไงบ้างค่ะรบกวนช่วยให้ความรู้หรือตอบทีนะค่ะ เพราะทำงานนานแล้วก้ออยากได้ 15,000.-เหมือนคนอื่นเค้าบ้างค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ

อปท. สามารถกำหนดตำแหน่ง เพิ่มได้ในตำแหน่งที่ซ้ำกัน  และทั้งนี้ คงต้องมีปริมาณงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบเพียงพอที่จำเป็นต้องมีตำแหน่งนี้ ถึง 2 ตำแหน่ง  ดังนั้น หากเป็นไปได้ ก็ควรกำหนดตำแหน่ง ในหน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่สำนักปลัดเทศบาล  เช่น กองการประปา ที่คุณสังกัดอยู่  หรือ กองวิชาการ  หรือ กองการศึกษา  (หากมี)  หาก ก.จังหวัดเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่ง ได้แล้ว    ก็สามารถขอรับรองบัญชี จากหน่วยงานที่คุณไปสอบ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับ ที่สอบเปลี่ยนสายงาน ครับ  


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 27 ส.ค. 2555 เวลา 23.00 น. [ IP : 125.26.212.244 ]  
 

เรียน  คุณคนเทศบาล

คำถามเดิม

ขอรบกวนสอบถาม  เกี่ยวกับ เรื่อง  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๒๘/ว  ๗๓  ลว ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  วรรคสองค่ะ  รวมทั้งกำหนดเงินเพิ่มให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำก่อนวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  นั้น
ขอเรียนถามว่า

  ๑.)ต้องเปิดกรอบปรับปรุงตำแหน่งใหม่หรือไม่

ตอบ  

ใช้วิธีการปรับปรุงตำแหน่ง ตามหนังสือ ที่ มท 0809.5/ว121 ลงวันที่  14 พ.ค  2553  ครับ   ส่วนหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่คุณอ้างข้างต้น เป็นหลักเกณฑ์ที่ออกสำหรับ ลูกจ้างประจำ ของราชการพลเรือนครับ (ก.พ.) ไม่เกี่ยวกับ อปท.ของเรา  ไม่ต้องไปสนใจครับ  เดี๋ยวของ อปท.จะออกหลักเกณฑ์มา เร็วๆ นี้


๒.)จบปริญญาตรี  สาขาการจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต

๓.)ถ้าไม่มีการเปิดกรอบปรับปรุงตำแหน่งใหม่  หรือ ไม่เปิดกรอบ จะได้รับ ๑๕,๐๐๐บาทหรือไม่

ตอบ

ถ้าไม่มีการปรับปรุงตำแหน่ง เป็นตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ ป.ตรี ก็ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพฯ จนถึง 15,000 บาท ครับ

๔.) ปริญญตรีนี้ไปได้ในตำแหน่งอะไรบ้าง

ตอบ

เช่น  บุคลากร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  จนท.บริหารงานทั่วไป  นักพัฒนาชุมชน    นักวิชาการคลัง  นักวิชาการประชาสัมพันธ์

๕.) ปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการค่ะ(ลูกจ้างประจำ)
๖.) บรรจุเมื่อปี ๔๔ ค่ะ


และข้อสุดท้ายค่ะ  ระเบียบการโอนย้ายลูกจ้างประจำมีไม่ค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ  

ลูกจ้างประจำของ ท้องถิ่น ยกเว้นลูกจ้างประจำที่ถ่ายโอนภารกิจมา ปัจจุบัน ไม่สามารถ โอนไป อปท.อื่น ได้ครับ  ส่วนการย้ายไปสังกัด กองอื่นใน อปท.เดียวกัน ก็ทำไม่ได้ครับ ทำได้เพียงออกคำสั่งภายใน ให้ไปปฏิบัติงานที่ กองอื่นๆ  ภายใน อปท.เดียวกัน  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 27 ส.ค. 2555 เวลา 23.10 น. [ IP : 125.26.212.244 ]  
 

เรียน  คุณ อบต.สมุทรสาคร

คำถามเดิม

ขอรบกวนถามเกี่ยวกับ กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจ หากมีคนที่ทำงานตำแหน่ง
ฝู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแฝน อยู่แล้ว อบต.สามารถรับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้อีกหรือไม่ค่ะ เท่ากับว่า พนักงานจ้างตามภารกิจ คนที่ทำงานตำแหน่งนี้ถึง 2 คน ฝิดระเบียบหรือเปล่าค่ะ

ตอบ  

หากในแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง  ก.จังหวัด เห็นชอบให้กำหนดตำแหน่ง เพิ่มได้อีก 1 ตำแหน่ง  (เนื่องจากมีปริมาณงานและภารกิจความรับผิดชอบที่มาก จนจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานมากว่า 1 คนในตำแหน่งเดียวกัน )  หรือปัจจุบัน มี  2 ตำแหน่ง  แล้ว ในแผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง  และว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง  ก็สามารถสรรหา บุคคล มาดำรงตำแหน่งที่ว่างได้ครับ  ไม่ผิดระเบียบอะไรครับ แต่มันเหมาะสมหรือเปล่าเท่านั้น  มันจะเข้าลักษณะ คนล้นงานมาก กว่า แต่หากจังหวัด ไม่ทักท้วงอะไร ก็ทำได้ครับเขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 27 ส.ค. 2555 เวลา 23.16 น. [ IP : 125.26.212.244 ]  
 

เรียน   คุณ สินินาถ

คำถามเดิม

        เรื่องให้ได้รับ เงินเพิ่มค่าครองชีพ ช่วง เดือน เมษายน - กันยายน 2554 ทาง อบต.ที่ดิฉันทำงานอยู่ยังไม่ได้เบิกค่ะ หัวหน้าส่วนคลังบอกว่าให้ชะลอไว้ก่อน   ให้เบิกเฉพาะของปีงบประมาณ 2555  ท่านหัวหน้าสำนักฯช่วยแนะนำหน่อยคะ ว่าจะเอาระเบียบตัวไหนให้หัวหน้าส่วนดู  จะได้ทำการเบิกจ่ายกันสักที  หัวหน้าส่วนคลังบอกว่ารอหนังสือจากท้องถิ่นจังหวัดก่อน แต่บางแห่งเขาเบิกจ่ายกันแล้ว โดยการจ่ายขาดเงินสะสม ท่านหัวหน้าสำนักฯช่วยแนะนำด้วยค่ะ  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

คำตอบ

จากที่ไปอบรมมา เมื่อวันที่ 20 - 24 ส.ค. 55 ที่ผ่านมา  ทาง ผอ.ชนินทร์ ได้แจ้งว่า กรณีการตกเบิกย้อนหลัง ในปี 2554  ได้สอบถามไปยัง สำนักการคลังท้องถิ่น แล้ว  ได้ให้แนวทางว่า กรณีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของ ปีงบประมาณ 2554 นั้น ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายในปี 2555  เนื่องจากระเบียบนี้ ออกในปี 2555  

โดยให้เบิกจากงบประมาณด้านเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  หากไม่มีเพียงพอ ให้โอนงบประมาณที่เหลือจากงบอื่นมาตั้งจ่าย  หรือหากไม่มีอีก ให้ดูว่ามี เงินอื่นเข้ามาหรือไม่ เพื่อตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือหากไม่มีเงินเข้ามาอีก  ก็ถึงให้จ่ายขาดเงินสะสมครับ  

ส่วนหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ทางกรมส่งเสริมฯ กำลังรอให้ทาง จังหวัดนครปฐม หารือเข้ามาที่ กรมส่งเสริมฯ และทางกรมฯ จะตอบ จังหวัดนครปฐม และเวียนให้ทุกจังหวัดทราบครับ  แต่เรื่องนี้ ชัดเจนแล้วหลายๆ แห่ง รวมถึงที่ อปท.คุณสังกัดอยู่ ควรดำเนินการได้เลยครับ  เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 27 ส.ค. 2555 เวลา 23.24 น. [ IP : 125.26.212.244 ]  
 

เรียน    คุณ กิติวัฒน์

คำถามเดิม

         กระผมกำลังจะไปสอบเปลี่ยนสายงานจาก จพง.จัดเก็บรายได้ เป็น นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ซึ่งกระผม มีคุณสมบัติครบถ้วน  แต่กระผมกลัวว่าถ้าสอบได้แล้วจะไม่ให้ใช้บัญชีข้ามจังหวัดครับ

คำตอบ

หากที่ อปท.ของคุณ มีตำแหน่ง นวก.จัดเก็บรายได้ ว่างอยู่  หากสอบขึ้นบัญชีได้แล้ว สามารถให้ทาง อปท.ของคุณ ทำหนังสือขอรับรองบัญชี (ไม่ใช่ขอใช้บัญชีนะครับ)  ไปยัง อปท.ที่เปิดสอบ เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.จัดเก็บรายได้ โดยไม่ต้องเรียงลำดับที่สอบได้ครับ (แต่หากขอใช้บัญชี ต้องเรียงลำดับที่สอบได้ครับ)  

และอักประเด็น คือ นายก อบต.กำลังจะหมดวาระครับ  และระหว่างที่ไม่มีนายก ท่านปลัดจะมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนสายงานของผมรึเปล่าครับ  ช่วยให้ความกระจ่างแผมด้วยครับ

คำตอบ  

ก่อน นายกฯ หมดวาระ ควรทำบันทึกข้อความ ขออนุมัติไปสอบเปลี่ยนสายงานไว้ล่วงหน้า  เมื่อ นายกฯ หมดวาระแล้ว เรื่องดังกล่าวก็สามารถดำเนินไปได้ตาม หลักเกณฑ์ โดย ปลัดฯ สามารถดำเนินการได้ครับ  โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัดต่อไป  เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 27 ส.ค. 2555 เวลา 23.30 น. [ IP : 125.26.212.244 ]  
 

หนูเป็นลูกจ้างประจำตั้งแต่ ปี 2541 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แต่ตอนนี้มีวุฒิอนุปริญญาญา สาขาการบริหารงานทั่วไป จะปรับเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ได้ไหมคะ และถ้าเป็นตำแหน่งอื่น จะเป็นตำแหน่งอะไรได้บ้าง กรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากคะ
และขอความกรุณาตอบมาทางเมล์นี้ นะคะ aroonwan2520@hotmail.com

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่ตัวน้อยๆๆๆ

วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 09.36 น. [ IP : 118.174.132.153 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดทราบคะ
   ดิฉันอยากได้ข้อมูลอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำ หมวดอื่น (ชื่อและลักษณะงานเหมือนพนักงานส่วนตำบล) ถ้ามีนะคะรบกวนส่งมาให้ดิฉันด้วยนะคะ  sailom514@hotmail.co.th  ขอบคุณมาคะ  

เขียนโดย   คุณ สายลม

วันที่ 29 ส.ค. 2555 เวลา 08.48 น. [ IP : 125.25.200.217 ]  
 

ขอรบกวนถามหัวหน้าสำนักงานปลัดค่ะ
ไม่ทราบว่าที่หัวหน้าไปอบรมเมื่อ 20 - 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจำมั๊ยค่ะหัวหน้า เรื่องการปรับปรุงตำแหน่ง และก้อเรื่องหนังสือ กค0428/ว73 ลงวันที่ 19 ก.ค.55 เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ไม่ทราบว่าหนังสือตัวนี้สามารถปรับเงินเดือนตามวุฒิได้แล้วใช่มั๊ยค่ะ เช่นวุฒิป.ตรี รับขั้นต่ำ 11,680 ถ้าใครบรรจุหรือปรับปรุงตำแหน่งวุฒิ ป.ตรี แล้วเงินเดือนไม่ถึงขั้นต่ำ ก้อให้ปรับให้ถึง ใช่หรือไม่ค่ะ ตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้าง ผู้รอความหวัง

วันที่ 29 ส.ค. 2555 เวลา 09.37 น. [ IP : 118.174.133.166 ]  
 

รอข่าวที่หัวหน้าไปอบรม วันที่  20 - 24 สิงหาคม เหมือนกันค่ะ มีข่าวอะไรเกี่ยวกับลูกจ้างประจำบ้างไหมค่ะ  ช่วยตอบนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เขียนโดย   คุณ จิรัชญา

วันที่ 29 ส.ค. 2555 เวลา 11.30 น. [ IP : 182.53.54.19 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [44] [45] [46] [47] [48] ....หน้าสุดท้าย >> [76]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1936829 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com