การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
 

รบกวนถามหัวหน้าสำนักปลัดค่ะ
ไม่ทราบว่าจะปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำระดับ 3 ซ้ำกับตำแหน่งกับข้าราชการได้มัยค่ะ
เพราะก.อบต.บางจังหวัดให้ แต่บางจังหวัดไม่ให้ (มีข้าราชการอยู่แล้ว) ตอบให้ด้วยนะค่ะ หรือจะรบกวนฝากถามกรมให้ด้วยนะค่ะตอนที่หัวหน้าไปอบรม อยากให้มีเป็นหนังสือชัดเจนว่าทำได้มั๊ย เพราะข้าราขการบางตำแหน่งก้อมีตั้งสองคน และรบกวนถามด้วยค่ะว่าลูกจ้างประจำที่มีชื่อเหมือนข้าราชการ อยู่ในหมวดอะไร บอกแต่ว่าหมวดอื่น ๆ แต่ก้อไม่รู้ว่ากินเงินเดือนกลุ่มใหน

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้าง

วันที่ 1 ส.ค. 2555 เวลา 14.38 น. [ IP : 118.174.133.166 ]  
 

ดูหนังสือตามนี้เลยนะน้อง ๆ ลูกจ้างประจำที่จะปรับปรุงตำแหน่ง เพื่อรับเงิน 15,000
    ๓.๑ หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๑๒๑ เรื่องการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
    ๓.๒ หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๑๘๗  เรื่องประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของ อบต.  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒
    ๓.๓ หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๑๖๘ เรื่องการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙
    ๓.๔ หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๕๒ เรื่องการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
    
๓.๕ ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.........    เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  ข้อ ๓๖๘ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖(๑) ข้อ ๒๗(๑) และข้อ ๓๗๑  
   อ่านรายละเอียดแล้วดำเนินการเลยนะจ๊ะ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลจ๊ะ

วันที่ 4 ส.ค. 2555 เวลา 15.17 น. [ IP : 125.27.152.40 ]  
 

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งคนงาน มา 10 ปี ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียน 10 ปี สามารถปรับเป็นตำแหน่งอื่นที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไรบ้าง

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้งประจำเทศฐาล

วันที่ 5 ส.ค. 2555 เวลา 10.07 น. [ IP : 223.206.77.151 ]  
 

คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด
   ผมเป็นลูกจ้างตามภารกิจของเทศบาลฯ  อยู่กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
ปี 2535 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ตอนบรรจุวุฒิ อนุปริญญาตรี และเรียนจบปริญญาตรี ปี 53 สาขาวิชาหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผมจะมีโอกาศใช้คุณวุฒิปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสันทนาการได้หรือไม่  หรือมีหนทางอื่น ที่จะได้รับเงิน 15,000 บาท ผมใคร่ขอคำแนะนำจากท่านหัวหน้า
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ ตอบรายละเอียดมาที่ puboon@hotmail.com ขอบคุณครับ


เขียนโดย   คุณ บุญธงชัย

วันที่ 5 ส.ค. 2555 เวลา 22.45 น. [ IP : 101.108.205.142 ]  
 

เรียน  คุณลูกจ้าง

คำถามเดิม

ไม่ทราบว่าจะปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำระดับ 3 ซ้ำกับตำแหน่งกับข้าราชการได้มัยค่ะ  เพราะก.อบต.บางจังหวัดให้ แต่บางจังหวัดไม่ให้ (มีข้าราชการอยู่แล้ว) ตอบให้ด้วยนะค่ะ หรือจะรบกวนฝากถามกรมให้ด้วยนะค่ะตอนที่หัวหน้าไปอบรม อยากให้มีเป็นหนังสือชัดเจนว่าทำได้มั๊ย เพราะข้าราขการบางตำแหน่งก้อมีตั้งสองคน

คำตอบ

การรปรับปรุงตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0809.5/ว 121 ลงวันที่  14 พฤษภาคม  2553  ซึ่งเป็นแนวทาง สามารถปรับปรุงตำแหน่งได้ เมื่อมีคุณวุฒิ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  และมีปริมาณงาน ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงความเหมาะสมของข้าราชการ และลูกจ้าง พนักงานจ้าง  แต่ไม่มีข้อไหนบอกว่า มีข้าราชการอยู่แล้ว จะปรับปรุงตำแหน่ง เป็นตำแหน่ง ชื่อเหมือนข้าราชการ ไม่ได้ (ขนาดพนักงานจ้างตามภารกิจ ยังทำได้เลย)   มาตรฐาน ก.จังหวัด ในประเทศไทยเรา มันไม่เหมือนกันครับ คงต้องใช้เวลาอีกหลายปี กว่าจะเหมือนกัน  

และรบกวนถามด้วยค่ะว่าลูกจ้างประจำที่มีชื่อเหมือนข้าราชการ อยู่ในหมวดอะไร บอกแต่ว่าหมวดอื่น ๆ แต่ก้อไม่รู้ว่ากินเงินเดือนกลุ่มใหน

คำตอบ  

ก็อยู่ในหมวดอื่นๆ ตามบัญชีค่าจ้าง ขั้นสูง ขั้นต่ำ ครับ  ส่วนบัญชีการขึ้นค่าจ้าง ที่ผมใช้จะดูที่ กลุ่มที่ 1 หมวดฝีมือ ครับเขียนโดย   คุณ ลูกจ้าง

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 6 ส.ค. 2555 เวลา 09.29 น. [ IP : 125.26.224.209 ]  
 

เรียน  คุณลูกจ้างประจำเทศบาล

คำถามเดิม

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งคนงาน มา 10 ปี ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียน 10 ปี สามารถปรับเป็นตำแหน่งอื่นที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไรบ้าง

คำตอบ

สามารถปรับปรุงเป็นตำแหน่งอื่นได้ครับ  ให้ปฏิบัติตามหนังสือ  ที่ มท 0809.5/ว 121 ลงวันที่  14 พฤษภาคม  2553 ครับเขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 6 ส.ค. 2555 เวลา 09.32 น. [ IP : 125.26.224.209 ]  
 

เรียน  คุณบุญธงชัย

คำถามเดิม

   ผมเป็นลูกจ้างตามภารกิจของเทศบาลฯ  อยู่กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2535 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ตอนบรรจุวุฒิ อนุปริญญาตรี และเรียนจบปริญญาตรี ปี 53 สาขาวิชาหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผมจะมีโอกาศใช้คุณวุฒิปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสันทนาการได้หรือไม่  หรือมีหนทางอื่น ที่จะได้รับเงิน 15,000 บาท ผมใคร่ขอคำแนะนำจากท่านหัวหน้า

คำตอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  สันทนาการ  คือ

มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

หากมีคุณสมบัติตรง ตามนี้  อบต.หรือเทศบาล คุณ มีกรอบอัตรากำลัง ว่าง หากเปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรร คุณก็มีสิทธิสอบ  และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ  15,000 บาทครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 6 ส.ค. 2555 เวลา 09.39 น. [ IP : 125.26.224.209 ]  
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัด
        ดิฉันเป็นของจ้างประจำของ อบต.บรรจุงานมาแล้ว 15 ปี  คือตั้งแต่ปี 2540
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ซึ่งยังไม่เคยปรับปรุงตำแหน่งใดเลย และเงินเดือนยังไม่ถึง 15,000  บาท  ดิฉันเรียนจบ ป.ตรี   รปศ. ดิฉันสามารถปรับปรุงตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มได้หรือไม่  และสามารถปรับปรุงในตำแหน่งใดบ้าง
หากสามารถทำได้  ดิฉันอยากจะขอเอกสารและตัวอย่างการปรับปรุงตำแหน่งด้วย
ทางอีเมลล์  :boonlue_pom@hotmail.com
                                   ขอแสดงความนับถือ
                                           ปุ้ม

เขียนโดย   คุณ ปุ้มค่ะ

วันที่ 6 ส.ค. 2555 เวลา 13.42 น. [ IP : 182.52.88.150 ]  
 

ผมเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งคนงานทั่วไปบรรจุตั้งแต่ปี48 จบปริญญาตรีสัตวศาสตร์ จะเปลี่ยนสายงานหรือเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นตำแหน่งอะไรไดบ้างครับ

เขียนโดย   คุณ อบต.พรสำราญ

วันที่ 6 ส.ค. 2555 เวลา 13.43 น. [ IP : 118.174.36.74 ]  
 

รียน  คุณปุ้ม

คำถามเดิม

        ดิฉันเป็นของจ้างประจำของ อบต.บรรจุงานมาแล้ว 15 ปี  คือตั้งแต่ปี 2540  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ซึ่งยังไม่เคยปรับปรุงตำแหน่งใดเลย และเงินเดือนยังไม่ถึง 15,000  บาท  ดิฉันเรียนจบ ป.ตรี   รปศ. ดิฉันสามารถปรับปรุงตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มได้หรือไม่  และสามารถปรับปรุงในตำแหน่งใดบ้าง  หากสามารถทำได้  ดิฉันอยากจะขอเอกสารและตัวอย่างการปรับปรุงตำแหน่งด้วย

คำตอบ

คำถามของคุณ  ผมเคยตอบในกระทู้นี้ แล้ว ยังไง รบกวนช่วยอ่านกระทู้ย้อนขึ้นไปเรื่อยๆ  จะได้คำตอบโดยละเอียดครับ  

ช่วงนี้ คงต้องขอโทษที่ไม่สามารถอธิบายได้ทุกคน เพราะต้องรีบทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4 ปี  ให้เสร็จภายในวันที 15 ส.ค. 55 ครับเขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 6 ส.ค. 2555 เวลา 21.22 น. [ IP : 125.26.223.203 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [39] [40] [41] [42] [43] ....หน้าสุดท้าย >> [76]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1924171 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com