การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
 

เรียน   คุณ Numam

คำถาม

ปัจจุบันดิฉันดำรงตำแหน่งจนท.ธุรการ3 จบการศึกษา ป.ตรี (การตลาด) จะสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งนักวิชาการคลังได้หรือไม่

คำตอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  นักวิชาการคลัง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  การคลัง  หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
นี้ได้

ถ้าวุฒิคุณตรงตามนี้  ก็ปรับปรุงตำแหน่งเป็น นักวิชาการคลังได้  เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 11 มิ.ย. 2555 เวลา 08.35 น. [ IP : 125.26.210.253 ]  
 

เรียน   คุณบุคลากรจำเป็น

คำถามเดิม

           กำลังจะปรับปรุงตำแหน่งให้ลูกจ้างประจำเหมือนกันค่ะ มีวุฒิป.ตรี ตามสายงานที่จะปรับปรุงแต่ติดตรงที่ว่าการปรับปรุง(โดยการประเมิน)ให้เป็นสายงาน 3 จะดำเนิการได้หรือไม่อย่างไร เพราะถ้าเทียบกับในส่วนของข้าราชการแล้วจะต้องไปสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกเพื่อเปลียนสายงาน  ขอบคุณค่ะ

คำตอบ  

ทำได้ครับ ก็มันเป็นการปรับปรุงตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำ ตามหนังสือ ว 121  (ลองหาดู) มันไม่เกี่ยวกับ ข้าราชการนี่ครับ มันคนละระเบียบกัน  และเมื่อปรับปรุงตำแหน่งแล้ว ลูกจ้างประจำ ก็ไม่ได้เป็น ข้าราชการนี่ครับ  เข้าใจนะครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 11 มิ.ย. 2555 เวลา 08.47 น. [ IP : 125.26.210.253 ]  
 

เรียน คุณปราณี

คำถามเดิม

ดิฉันเป็นพนักงานส่วนตำบล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งจนท.ธุการ3 เรียนถามว่าดิฉันมีวุฒิบริหารธุรกิจ (การตลาด) ม.ศรีปทุม จบปี2543 จะสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งนักวิชาการคลังได้มั้ยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

คำตอบ

ได้ครับ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ลองอ่านกระทู้ ย้อนขึ้นไป นิดเดียว ครับ ผมได้อธิบายไว้แล้วเขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 11 มิ.ย. 2555 เวลา 08.54 น. [ IP : 125.26.210.253 ]  
 

เรียน   คุณ ลูกจ้างประจำที่ปรับเป็นนักพัฒน์

คำถามเดิม

ขอความกรุณาลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งกายประดับเครื่องหมายอินทรธนูอ่อนของลูกจ้างประจำของ อบต.ด้วยว่าค่าจ้างเท่าไหร่ถึงไหนใส่ได้กี่แถบ ยึดตารางเงินเดือนขั้นตำของพนักงานส่วนตำบล(ที่เรียกว่า อันดับ ท.)หรือตามนัยประกาศแก้ไขเพิ่มเติมของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารบุคคลฯที่ให้ยกเลิกความในข้อ 190(7)(ง)  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความกระจ่าง

คำตอบ  

ผมขอลอกข้อมูล เท่าที่ผมรู้  จาก พระราชบัญญัติ  เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2509  กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2509   หมวดที่  3   เครื่องแบบลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ถูกผิดหรือมีการแก้ไขอย่างไร ลองพิจารณาดูครับ  

ข้อ 8 เครื่องแบบลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่อง แบบสีกากีคอพับของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่อินทรธนูให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเครื่องหมายบนอินทรธนู ดังต่อไปนี้

ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล ตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป มีแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 1 แถบ

ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งระดับ 5 และระดับ 6 มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 3 แถบ

ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งระดับ 3 และระดับ 4 มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 2 แถบ

ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งระดับ 2 มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 1 แถบ

ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งระดับ 1 มีแถบกว้าง 5 มิลลิเมตร 2 แถบ

แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนูทับอยู่บนปลอกพื้นสีกากี แถบแรก * * * งจากต้นอินทรธนู 5 มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะ * * * งกัน 5 มิลลิเมตร

ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีประเภทสีกากีแขนยาวผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีสอดชายผ้าผูกคอไว้ ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง

ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋า บนซ้ายเขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 11 มิ.ย. 2555 เวลา 10.37 น. [ IP : 125.26.210.253 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตะกุด
ดิฉันทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2539 และได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ปี 2541 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างปัจจุบัน 11,630 บาท ทำงานอยู่ในส่วนการคลัง และปัจจุบันได้จบ ป.ตรี สาขาการจัดการทั่วไป ซึ่งมีหน่วยกิตบัญชีอยู่ 18 หน่วยกิต  คุณยุทธนา ใจดี ช่วยแนะนำด้วยว่า ดิฉันควรจะปรับปรุงตำแหน่งอะไรดี และการปรับปรุงตำแหน่งสามารถเปลี่ยนกลุ่มเงินเดือนได้ด้วยหรือไม่ ขณะนี้ส่วนการคลังมีตำแหน่ง อยู่ นักวิชาการเงินและบัญชี 5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  4 ดิฉันขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า กรุณาส่งมาที่ pungpon-2@hotmail.com

เขียนโดย   คุณ จิราพรรณ เพ็งจำรัส

วันที่ 11 มิ.ย. 2555 เวลา 16.01 น. [ IP : 118.174.129.182 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตะกุด
ดิฉันทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2538 และได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ปี 2544        วุฒิ ปวช.การบัญชี    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ปัจจุบันอัตราค่าจ้าง 11,180บาท ทำงานอยู่ในส่วนการคลัง และปัจจุบันได้จบ ป.ตรี สาขาการจัดการทั่วไป ซึ่งมีหน่วยกิตบัญชีอยู่ 18 หน่วยกิต     ท่านปลัดช่วยแนะนำด้วยว่า  ดิฉันควรจะปรับปรุงตำแหน่งอะไรดี และการปรับปรุงตำแหน่งสามารถเปลี่ยนกลุ่มเงินเดือนได้ด้วยหรือไม่ ขณะนี้ส่วนการคลังมีตำแหน่ง อยู่   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  4  นักวิชาการพัสดุ 3  ดิฉันขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า กรุณาส่งมาที่ Kimtong_tana@hotmail.co.th

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำ (อบต.วังมะปราง)

วันที่ 12 มิ.ย. 2555 เวลา 10.35 น. [ IP : 118.174.130.113 ]  
 

เรียน  คุณจิราพรรณ  เพ็งจำรัส

คำถามเดิม

ดิฉันทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2539 และได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ปี 2541 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างปัจจุบัน 11,630 บาท ทำงานอยู่ในส่วนการคลัง และปัจจุบันได้จบ ป.ตรี สาขาการจัดการทั่วไป ซึ่งมีหน่วยกิตบัญชีอยู่ 18 หน่วยกิต  ดิฉันควรจะปรับปรุงตำแหน่งอะไรดี และการปรับปรุงตำแหน่งสามารถเปลี่ยนกลุ่มเงินเดือนได้ด้วยหรือไม่ ขณะนี้ส่วนการคลังมีตำแหน่ง อยู่ นักวิชาการเงินและบัญชี 5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  4 ดิฉันขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า กรุณาส่งมาที่ pungpon-2@hotmail.com

คำตอบ

สายงานการคลัง ที่ตรงตามคุณวุฒิ  เช่น  นักวิชาการคลัง  และนักวิชาการพัสดุ  (ต้องเป็น บริหารธุรกิจบัณฑิต) นะครับ   ส่วนกลุ่มเงินเดือนคงไม่เปลี่ยน เพราะอยู่ในหมวดเดียวกัน  แต่ก็มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รวมกับ ค่าจ้าง ได้ถึง 15,000  บาท ครับ  


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 12 มิ.ย. 2555 เวลา 15.32 น. [ IP : 182.93.181.211 ]  
 

เรียน  คุณ ลูกจ้างประจำ (อบต.วังมะปราง)

คำถามเดิม

ดิฉันทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2538 และได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ปี 2544        วุฒิ ปวช.การบัญชี    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ปัจจุบันอัตราค่าจ้าง 11,180บาท ทำงานอยู่ในส่วนการคลัง และปัจจุบันได้จบ ป.ตรี สาขาการจัดการทั่วไป ซึ่งมีหน่วยกิตบัญชีอยู่ 18 หน่วยกิต     ท่านปลัดช่วยแนะนำด้วยว่า  ดิฉันควรจะปรับปรุงตำแหน่งอะไรดี และการปรับปรุงตำแหน่งสามารถเปลี่ยนกลุ่มเงินเดือนได้ด้วยหรือไม่ ขณะนี้ส่วนการคลังมีตำแหน่ง อยู่   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  4  นักวิชาการพัสดุ 3  ดิฉันขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า กรุณาส่งมาที่ Kimtong_tana@hotmail.co.th

คำตอบ

คำถามของคุณ เป็นกรณีเดียวกับที่ผม ตอบข้างบนแล้ว ลองอ่านดูครับ  ผมยังคิดว่า เป็นคนเดียวกันเสียอีก  ส่วนตำแหน่ง ของข้าราชการ  ที่มีอยู่แล้ว ใช่ว่าเราจะปรับปรุงตำแหน่ง เป็นตำแหน่ง เดียวกับ พนักงานส่วนตำบล ไม่ได้  มันขึ้นอยู่กับ ปริมาณงาน ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  และที่สำคัญ คุณต้องมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่ง ที่จะปรับปรุง  ดังนั้น จะปรับปรุงตำแหน่ง เป็น นักวิชาการคลัง  นักวิชาการพัสดุ ก็ได้ครับ ( ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป)  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 12 มิ.ย. 2555 เวลา 22.06 น. [ IP : 125.26.218.58 ]  
 

ดิฉันจบ ปวช.บรรจุตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี( ลูกจ้างประจำ) ปี  2545 และจบอนุปริญญาสาขา อศศ.  ต่อมาได้ทุนเรียนจบปริญญาตรี  รปศ.(สาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  และอยากเปลี่ยนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจะได้ไหมคะ  ถ้าได้ต้องทำอย่างไรบ้าง และถ้าไม่ได้จะเปลี่ยนให้สูงกว่านี้จะต้องทำอย่างไร
เผื่อจะได้  15,000บาทอย่างกับเขาบ้าง

เขียนโดย   คุณ ถนิม อบต.

วันที่ 13 มิ.ย. 2555 เวลา 10.33 น. [ IP : 118.174.81.54 ]  
 

เรียน   คุณ ถนิม อบต

สามารถปรับปรุงตำแหน่งของ ลูกจ้างประจำ เป็น ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้ครับ  เพราะคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นั้น จบ ป.ตรี ทุกสาขา   ส่วนขั้นตอนทำอย่างไร ผมได้ตอบไว้หลายครั้งแล้ว ลองย้อนกลับไปอ่าน หน้า 21  และหน้าอื่นๆ  ดูครับ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 13 มิ.ย. 2555 เวลา 11.19 น. [ IP : 125.26.220.100 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [22] [23] [24] [25] [26] ....หน้าสุดท้าย >> [76]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1932350 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com