การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
 

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด
  ดิฉันอยากจะรบกวนสอบถามหัวหน้าฯเรื่องการปรับปรุงกลุ่มตำแหน่งลูกจ้างประจำ  เนื่องจาก ปัจจุบันลูกจ้างประจำ อัตราค่าจ้าง อยู่ในกลุ่มที่ 2 หมวดฝีมือระดับกลาง  ต้องการเปลี่ยนเป็น กลุ่มที่ 3  หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง  เริ่มจ้าง เมื่อ 1 ตุลาคม 2540  และเปลียนเป็นกลุ่มที่ 2  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2552 ต้องการเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่ 3 ได้หรือไม่  (ตำแหน่งเดิม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ) ค่ะ
   อยากทราบขั้นตอนการดำเนินการมากเลยค่ะ  ต้องทำอย่างไรบ้าง  (คงไม่เหมือนกับเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมค่ะ)  ขอขอบคุณล่วงหน้าจริงๆๆๆนะค่ะ ( gn_0909@hotmail.com)

เขียนโดย   คุณ ขวัญดาว

วันที่ 14 พ.ค. 2555 เวลา 11.47 น. [ IP : 182.52.161.73 ]  
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัด
                
                 ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าทีการเงินฯ มา 13 ปี จบ ปวส.บัญชี
จบ  ปริญญาตรี  รปศ. ถ้าดูตามคำตอบก่อนหน้านี้ สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่ง จาก เจ้าหน้าที่การเงิน  เป็นเจ้าพนักงานการเงินได้  และ จากระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี เป็น นักพัฒนาชุมชน ได้ แต่ขอถ้าอีกนิดว่าทำแหน่งที่ปรับต้องเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำอยู่หรือไม่ แลขอแบบฟร์อมการปรับเปลี่ยนตำแหน่งด้วยนะคะ ขอขอบคุณล่วงหน้า ส่งที่  kitima03@hotmail.comเขียนโดย   คุณ kitima

วันที่ 14 พ.ค. 2555 เวลา 13.31 น. [ IP : 113.53.94.246 ]  
 

เรียน  ท่านปลัด

ดิฉันบรรจุลูกจ้างประจำตั้งแต่ ปี 44  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   อายุราชการ  10 ปี   มีวุฒิ  ป.ตรี  อย่างปรับตำแหน่ง เป็น   นักวิชาการจัดเก็บรายได้  แต่มีบัญชีไม่ถึง 30 หน่วยกิจ   ก็เลยจะปรับเป็นตำแหน่ง  นักบริหารงานประชาสัมพันธ์  แต่สำนักงานท้องถิ่น  บอกว่าปรับไม่ได้ถ้าจะปรับไปตำแหน่งอื่นต้องมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นไม่น้อยกว่า 5 ปี  (ทำงานมานานอยากมีเงินเดือน 15,000 กับเขามั่งค่ะ)  มีแนวทางการปรับตำแหน่งอย่างไรบ้างค่ะ

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำ อบต.

วันที่ 14 พ.ค. 2555 เวลา 15.32 น. [ IP : 118.172.247.28 ]  
 

เรียน  คุณวิเชียร  กลิ่นโท

คำถามเดิม

ผมขอถามอีกประเด็นหนึ่งคือ  เรี่องเครื่องแบบของลูกจ้างประจำสามารถใส่ชุดขาวได้ไหม  มีระเบียบไหม  ระเบียนข้อไหนครับท่าน

คำตอบ

กฎกระทรวง ฉบับที่๑๑(พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๙ ซึ่งกำหนดการแต่งกายเครื่องแบบของลูกจ้างประจำไว้ในข้อ ๘ โดยกำหนดเครื่องแบบลูกจ้างประจำเช่นเดียวกับเครื่องแบบสีกากีคอพับเช่นเดียวกับของสมาชิก ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น ส่วนเครื่องแบบพิธีการกำหนดในข้อ ๘ วรรคแปดให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีประเภทกากีแขนยาว โดยไม่ได้กำหนดให้ลูกจ้างประจำใช้เครื่องแบบพิธีการ(ชุดขาว)ไว้  ลูกจ้างประจำของ อปท.จึงไม่มีระเบียบให้แต่งกายชุดปกติขาวได้ ครับ อีกทั้งเครื่องหมายอินธนูบนไหล่ของเครื่องแบบพิธีการ(ชุดขาว)ไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้   ซึ่งต่างจากลูกจ้าง ของส่วนราชการอื่น บางหน่วยงาน   ที่มีระเบียบให้สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวได้ ครับ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 14 พ.ค. 2555 เวลา 20.03 น. [ IP : 125.26.228.234 ]  
 

เรียน  คุณลูกจ้างประจำ อบต.วังมะปราง

คำถามเดิม

ดิฉันปัจจุปันตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จบปริญญาตรี บริหารการจัดการทั่วไป  ไม่ทราบว่าจะปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำในตำแหน่งใดได้บ้าง  และอยากได้รายละเอียดตัวอย่างการปรับปรุงตำแหน่งลุกจ้างประจำ ทุกขั้นตอน  ขอส่งเมล์มาที่  Kimtong_tana@hotmail.co.th    

คำตอบ

ตำแหน่งที่สามารถปรับปรุงได้  เช่น

1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้  (สำหรับทางบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง  การเงินและการบัญชี มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)  
2. นักวิชาการคลัง
3. นักพัฒนาชุมชน
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. บุคลากร (ต้องเป็น บริหารธุรกิจบัณฑิต)
6. จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 14 พ.ค. 2555 เวลา 20.27 น. [ IP : 125.26.228.234 ]  
 

เรียน  คุณขวัญดาว

คำถามเดิม

ดิฉันอยากจะรบกวนสอบถามหัวหน้าฯเรื่องการปรับปรุงกลุ่มตำแหน่งลูกจ้างประจำ  เนื่องจาก ปัจจุบันลูกจ้างประจำ อัตราค่าจ้าง อยู่ในกลุ่มที่ 2 หมวดฝีมือระดับกลาง  ต้องการเปลี่ยนเป็น กลุ่มที่ 3  หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง  เริ่มจ้าง เมื่อ 1 ตุลาคม 2540  และเปลียนเป็นกลุ่มที่ 2  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2552 ต้องการเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่ 3 ได้หรือไม่  (ตำแหน่งเดิม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ) ค่ะ
   อยากทราบขั้นตอนการดำเนินการมากเลยค่ะ  ต้องทำอย่างไรบ้าง  (คงไม่เหมือนกับเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมค่ะ)  ขอขอบคุณล่วงหน้าจริงๆๆๆนะค่ะ ( gn_0909@hotmail.com)

คำตอบ

สำหรับคำถามเรื่อง การเปลี่ยนกลุ่ม  ในหมวดต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ที่คุณถามมา ผมเรียนตรงๆ ว่า ผมไม่แน่ใจครับ (ไม่ชัวร์)  เพราะ ในตำแหน่ง ของคุณ มันเป็นชื่อตำแหน่ง เหมือนข้าราชการ  ซึ่งอยู่ในหมวดอื่นๆ ในบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูง  แต่ทำไม ตำแหน่งของคุณ  อยู่ในหมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง  กลุ่ม 2    

                          เนื่องจากในบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำ ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ  หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง ของเทศบาล  มีตำแหน่งเดียว คือ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  ส่วนของ อบต. จะเพิ่มครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย อีกตำแหน่งหนึ่งใน หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง   ไม่มีตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เลย    ซึ่งผมอาจจะไม่รู้ที่มาก็ได้ แต่ต้องขออภัยด้วยครับ ที่ผมตอบไม่ได้จริงๆ ในคำถามนี้   ยังไงรบกวน ลองสอบถามจากทาง กรมฯ ดูก่อนก็ได้ครับ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 14 พ.ค. 2555 เวลา 20.54 น. [ IP : 125.26.228.234 ]  
 

เรียน คุณ kitima

คำถามเดิม

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าทีการเงินฯ มา 13 ปี จบ ปวส.บัญชี จบ ปริญญาตรี รปศ. ถ้าดูตามคำตอบก่อนหน้านี้ สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่ง จาก เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นเจ้าพนักงานการเงินได้ และ จากระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี เป็น นักพัฒนาชุมชน ได้ แต่ขอถ้าอีกนิดว่าทำแหน่งที่ปรับต้องเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำอยู่หรือไม่

คำตอบ

ลูกจ้างประจำ เมื่อปรับปรุงตำแหน่ง แล้วเป็นชื่อตำแหน่ง เหมือน พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล ก็ยังเป็น ลูกจ้างประจำ เหมือนเดิมครับ ไม่ได้เป็น พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล ครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 14 พ.ค. 2555 เวลา 21.04 น. [ IP : 125.26.228.234 ]  
 

เรียน  คุณลูกจ้างประจำ อบต.

คำถามเดิม

ดิฉันบรรจุลูกจ้างประจำตั้งแต่ ปี 44  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   อายุราชการ  10 ปี   มีวุฒิ  ป.ตรี  อยากปรับตำแหน่ง เป็น   นักวิชาการจัดเก็บรายได้  แต่มีบัญชีไม่ถึง 30 หน่วยกิจ   ก็เลยจะปรับเป็นตำแหน่ง  นักบริหารงานประชาสัมพันธ์  แต่สำนักงานท้องถิ่น  บอกว่าปรับไม่ได้ถ้าจะปรับไปตำแหน่งอื่นต้องมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นไม่น้อยกว่า 5 ปี  (ทำงานมานานอยากมีเงินเดือน 15,000 กับเขามั่งค่ะ)  มีแนวทางการปรับตำแหน่งอย่างไรบ้างค่ะ

คำตอบ

หนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 121  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553   ได้พูดถึงหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องการปรับปรุงตำแหน่งของลูกจ้างประจำไว้โดยสรุปว่า   \\\" กำหนดให้ลูกจ้างประจำของ อปท. สามารถปรับปรุงตำแหน่งได้ หากลูกจ้างประจำผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนในหมวดชื่อตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และอปท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลนั้นแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง อันจะเป็นประโยชน์แก่ อปท. โดยการแต่งตั้งดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากของงานและปริมาณงาน รวมถึงจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่มีอยู่ และปฏิบัติงานในลักษณะงาน (ตำแหน่ง) ที่จะปรับปรุงด้วย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามความจำเป็นของ อปท.อย่างแท้จริง โดยต้องขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด

                                  จากเนื้อหาโดยสรุป การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้าง ฉบับปัจจุบันที่สุดแล้ว  ว 121  ลูกจ้างประจำ สามารถปรับปรุงตำแหน่งได้ เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ในหมวดชื่อตำแหน่งที่จะปรับปรุง

                      ที่ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดของคุณ บอกว่าจะปรับปรุงเป็นตำแหน่งอื่น ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านนั้น ไม่น้อยกว่า 5 ปี  ต้องถามเขาว่า  สนง.ท้องถิ่นจังหวัดของคุณ หลงระเบียบหรือเปล่า  ไปสับสนกับระเบียบพนักงานจ้าง  กรณีการเปลี่ยนตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีทักษะ (ซึ่งต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี)   หรือไม่   เพราะการปรับปรุงตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ เป็นตำแหน่งอื่นๆ นอกจากคุณวุฒิตรง   ก็มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น ให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ทำในปัจจุบัน   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ แต่ไม่มีการระบุว่าต้องทำงานมาอย่างน้อย 5 ปี

                             ซึ่งถ้ามีคำสั่งมอบหมายให้คุณทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ที่จะขอปรับปรุง ไม่ต้องถึง 5 ปีหรอกครับ   3 เดือน 6 เดือน ก็ยังได้เลย เพราะมันยังมีหลายข้อให้พิจารณาตาม ว 121 ที่ผมอ้างถึง  

                             ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา  หากคุณได้เข้าไปในเวปกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในหมวดหนังสือราชการ  จะเห็นว่า กรมส่งเสริมฯ ได้มีการจัดอบรม ซักซ้อม ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ เจ้าหน้าที่ ในสนง.ท้องถิ่นจังหวัด นั่นแหล่ะ ให้รู้ระเบียบ ที่มีการปรับปรุงมากขึ้น  ให้เข้าใจว่า ระเบียบ มาตรฐานของ อปท. เป็นอย่างไร  จะได้เข้าใจเหมือนกับ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่เขาไปอบรมมา  เพราะให้ เจ้าหน้าที่ ของสนง.ท้องถิ่นจังหวัด มาคอยตรวจสอบ พวกเรา แต่ตัวเอง ไม่รู้ระเบียบ เลย แล้วมันจะไปด้วยกันได้อย่างไร   อปท.ว่ามันถูก ส่วนทางจังหวัดว่าไม่ถูก ทำไม่ได้    ดังนั้น  หากทุกอย่างมันมีหลักเกณฑ์วางไว้  ก็ไม่ต้องไปกลัวครับ เราสามารถสอบถาม และให้ทาง สนง.จังหวัดพิจารณาใหม่ได้  (โดยเฉพาะเรื่องต้องทำงานมา 5 ปี)  หากเขาไม่ยอม  ไม้ตายของผม คือ ทำหนังสือหารือ จังหวัดไป แล้วให้เขาตอบเป็นลายลักษณ์ อักษร หากเขาไม่แน่ใจ เขาจะหารือกรมส่งเสริมฯ อีกครั้ง   ซึ่งผมเชื่อว่า คุณจะสามารถปรับปรุงตำแหน่งได้  100%  ครับ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 14 พ.ค. 2555 เวลา 21.26 น. [ IP : 125.26.228.234 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
  
    ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ บรรจุ เมื่อ ปี 2542 อัตราเงินเดือนตอนนี้ 11,630 บาท เรียน ป.ตรี วุฒิ รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น) ปฎิบัตหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จะปรับปรุงตำแหน่งที่เริ่มจากระดับ 3  อะไรได้บ้างคะ (ที่ อบต. มีตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ),นักวิชาการศึกษา,บุคลากรแล้ว) ถ้าหากจะไปอยู่สำนักงานปลัด ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ปลัดไม่เห็นด้วย มีแนวทางอย่างไรบ้างคะ  

เขียนโดย   คุณ จิ

วันที่ 15 พ.ค. 2555 เวลา 09.05 น. [ IP : 118.173.14.4 ]  
 

เรียน  ท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
            ดิฉันอยากรบกวนขอแบบฟอร์ม  แบบตัวอย่างและขั้นตอนการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำจากตำแหน่งคนงานโยธา  เป็นตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จึงขอความกรุณาท่านหัวหน้าช่วยส่งให้ทางเมลด้วยค่ะ   ส่งมาที่ papadsawan7118236@hotmail.com  ขอขอบคุณท่านหัวหน้าเป็นอย่างสูงค่ะ

เขียนโดย   คุณ ปภัสวรรณ

วันที่ 15 พ.ค. 2555 เวลา 09.17 น. [ IP : 118.175.6.161 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [14] [15] [16] [17] [18] ....หน้าสุดท้าย >> [76]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1929359 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com