เจ้าหน้าที่เทศกิจ
 

         เรียนถาม  หัวหน้า สป.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ คุณสมบัติ จบ ปวช  และผ่านการอบรมตามที่ ก.อบต. กำหนด    (ผ่านการอบรม คือ อบรมเกี่ยวกับวิชาอะไร ) พึ่งจบมาจะสมัครสอบ สงสัยเกียวกับหลักสูตรการอบรม  

เขียนโดย   คุณ เกียรติยศ พนักงานจ้าง

วันที่ 23 ก.ย. 2556 เวลา 12.55 น. [ IP : 183.89.77.50 ]  
 

เรียน  คุณ เกียรติยศ พนักงานจ้าง

ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จนท.เทศกิจ 1 กำหนดว่า            

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาและผ่านการฝึกอบรมตาม หลักสูตรที่ ก.ท.  กำหนดภายในระยะเวลา 6 เดือน  นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

ดังนั้น พอคุณสอบได้ บรรจุแล้ว (สอบให้ได้และบรรจุก่อน)  ภายใน 6 เดือน หากมีการจัดอบรมของกรมฯ ในหลักสูตร เจ้าหน้าที่เทศกิจ  คุณก็ไปเข้ารับการอบรม ครับ  
            

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 23 ก.ย. 2556 เวลา 16.03 น. [ IP : 182.52.111.137 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1937512 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com