การปรับปรุงกรอบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัด
          ขอเรียนถามเกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
1.กรณีสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2  เปลี่ยนสายงานเป็นระดับ 3  
   -หากจะเลื่อนระดับจากระดับ 6  เป็นระดับ 7  ต้องปรับปรุงกรอบตำแหน่งก่อนใช่หรือไม่ และมีหลักเกณฑ์อย่างไร
เช่น    มีคุณสมบัติครบวันที่  4 ตุลาคม 2556  ต้องดำเนินการอย่างไร  
ต้องขอ มติ ก.จังหวัดเพื่อเปิดกรอบตอนไหน  ต้องทำล่วงหน้า หรือต้องมีคุณสมบัติครบก่อน
ขอทราบรายละเอียดด้วยคะ

เขียนโดย   คุณ กาญจนา

วันที่ 27 ส.ค. 2556 เวลา 15.13 น. [ IP : 1.179.169.89 ]  
 

เรียน  คุณ กาญจนา

ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานท้องถิ่น จะกำหนดแค่ในระดับควบ และนอกระดับควบขั้นต้นเท่านั้น เช่น
สาย 1  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - 3/4
สาย 2  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 - 4 / 5
สาย 3  บุคลากร 3 - 5/6ว  

ดังนั้น การที่จะกำหนดระดับตำแหน่ง ให้เกินกว่าที่กำหนดในแผนอัตรากำลัง 3 ปี  เป็นตำแหน่ง นอกระดับควบ ขั้นสูง  จึงต้องมีการ ปรับขยายระดับตำแหน่ง เสียก่อน  

การปรับขยายระดับตำแหน่ง  นอกระดับควบ ทำได้ต่อเมื่อ ผู้ปฏิบัติงานมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งแล้ว

อบต.หรือเทศบาล หากจะปรับขยายระดับตำแหน่ง ให้กับ บุคคลดังกล่าว จะต้องเตรียมเอกสาร เพื่อแสดงถึง ภารกิจ หน้าที่ และปริมาณงาน ว่ามีความจำเป็น ถึงขั้นที่จะต้องขยายระดับตำแหน่ง เป็นนอกระดับควบขั้นสูง (เอกสารหมายเลข 1 - 6 )  

หลังจากนั้น ก็เสนอขอความเห็นชอบ จาก ก.จังหวัด เพื่อขอปรับขยายระดับตำแหน่ง

เมื่อ ก.จังหวัดเห็นชอบ ให้ปรับขยายระดับตำแหน่งแล้ว  อบต.หรือเทศบาล ก็ออกประกาศ ปรับขยายระดับตำแหน่งดังกล่าว เป็นตำแหน่ง นอกระดับควบขั้นสูง  

หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการประเมินบุคคลและผลงาน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มาประเมินบุคคลและผลงาน ของผู้ที่มีคุณสมบัติจะเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่ง นอกระดับควบขั้นสูง ที่ปรับขยายระดับตำแหน่ง แล้ว  

เมื่อประเมินบุคคลและผลงานแล้ว  อบต.หรือเทศบาล ก็เสนอแบบประเมินฯ เพื่อขอความเห็นชอบ จาก ก.จังหวัด ฯ โดยมีผลให้เลื่อนระดับได้ ไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการฯ ประเมินผลเขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 27 ส.ค. 2556 เวลา 21.52 น. [ IP : 49.231.114.211 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1924690 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com