ขอสอบถามการใช้คุณวุฒิปริญญาโท
 

อยากจะสอบถามท่านว่าการใช้คุณวุฒิ ป โท จากสายงานที่เริ่มจาก 3 จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี ใช้ปรับตอนไหนได้บ้างคะ พอดีว่าไม่ค่อยเข้าใจเงื่อนไขค่ะ ยกตัวอย่างเช่น มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ค่ะ ถ้ามี ป โท ก่อนบรรจุสายงานที่เริ่มจาก 3 ค่ะ
-นักวิชาการเงิน 4
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3  
หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตามข้อ 2 หรือ
2.  ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์   หรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- นักวิชาการเงิน 5
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 ข้อ 2  และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3  และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กำหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 4 ข้อ 2
- นักวิชาการเงิน 6
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง  มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4
ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
พอดีไม่เข้าใจค่ะ ช่วยอธิบายให้หน่อยค่ะว่าจะใช้ปรับระดับได้ตอนไหนบ้าง

ขอบคุณค่ะเขียนโดย   คุณ อยากก้าวหน้า

วันที่ 7 ม.ค. 2556 เวลา 16.06 น. [ IP : 183.89.12.19 ]  
 

เรียน  คุณ อยากก้าวหน้า  

ผมได้เคยตอบเรื่อง การนำคุณวุฒิ ป.โท มาลดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ในสายงานไว้นานแล้ว  ก็เลยไป copy มาให้อ่านดูครับ  


วุฒิ ป.โท  หากเลื่อนในระดับควบ ( ระดับ 3 ไป 4  ระดับ 4 ไประดับ 5)  จะมีประโยชน์ในการลดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  

วุฒิ ป.โท  หากเลื่อนนอกระดับควบ (ระดับ 6 ขึ้นไป) จะมีประโยชน์ในการลดระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง  (เช่น จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี)

การนำวุฒิ ป.โท มาใช้ในระดับควบ ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละคน

เช่น  

คนที่ 1  มีวุฒิ ป.โท ตั้งแต่เป็นระดับ 3  (สาย 3)  ก็ใช้เวลา 1 ปีในการดำรงตำแหน่ง ก็สามารถเลื่อนเป็น ระดับ 4 ได้

คนที่  2   เป็นสาย 3  และทำงานไปได้ 1 ปี  6 เดือน  เพิ่งจบ ป.โท  อันนี้ ก็เลื่อนระดับ ได้เลย เป็นระดับ 4 เมื่อจบ ป.โท  

แต่พอเป็นจะเป็นระดับ 5 ก็เอาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้อ 2 ของระดับ 5 มาใช้  คือ ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี  หากมีวุฒิ ป.โท    ดังนั้น คนที่  2  นี้  แม้จะเลื่อนระดับเป็นระดับ 4 ช้ากว่าคนที่ 1  เพราะเพิ่งจบ ป.โท ตอนเป็นระดับ 3 มา 1 ปี 6 เดือนแล้ว

พอจะเลื่อนเป็นระดับ 5  เขากลับทำงานเป็นระดับ  4 เพียงแค่ 1 ปี 6 เดือน เท่านั้น ก็เลื่อนเป็น ระดับ 5 ได้  

ซึ่งก็จะเท่ากับคนที่ 1 ที่มีคุณวุฒิ ป.โท ตั้งแต่แรก  ทำงานครบ 1 ปี เลื่อนเป็นระดับ 4  แต่พอจะขึ้นระดับ 5  ยังไงก็ต้องรออีก 2 ปี  เพราะระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ยังไม่ครบ  

สรุปว่า  คนที่ 1 กับ คนที่ 2  สุดท้าย ตอนเป็นระดับ 5 ก็จะมีระยะเวลาเท่าๆ กัน  (ขึ้นอยู่กับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับ 5 ด้วย)

จะเห็นได้ว่า คนแรก จะเป็นระดับ 5  นำวุฒิ ป.โท มาใช้ได้แค่ครั้งเดียว  
ส่วนคนที่ 2  ใช้วุฒิ ป.โท  ได้  2 ครั้ง  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 7 ม.ค. 2556 เวลา 20.07 น. [ IP : 125.26.243.141 ]  
 

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

เขียนโดย   คุณ อยากก้าวหน้า

วันที่ 8 ม.ค. 2556 เวลา 13.22 น. [ IP : 183.89.12.19 ]  
 

ฉะนั้นในกรณีที่ใช้ระยะเวลาจาก 6 ปี เหลือ 4 ปี ก็คือนอกระดับควบใช่ไหมคะ ส่วน ในระดับควบก็จาก 6 ปี เหลือ 5 ปี ดิฉันเข้าใจถูกใช่ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ อยากก้าวหน้า่

วันที่ 11 ม.ค. 2556 เวลา 09.13 น. [ IP : 183.89.9.24 ]  
 

ตอบ  คุณอยากก้าวหน้า  

ตอบ

ใช่ครับ  ส่วนในระดับควบ ก็แล้วองค์ประกอบอื่นๆ เช่น เงินเดือนด้วย บางคน ทุกอย่างครบแล้ว แต่เงินเดือนไม่ถึงสักที ก็อาจจะช้ากว่าคนอื่นสัก 6 เดือนหรือ 1 ปี  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 15 ม.ค. 2556 เวลา 10.11 น. [ IP : 182.52.106.227 ]  
 

ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

เขียนโดย   คุณ อยากก้าวหน้า

วันที่ 15 ม.ค. 2556 เวลา 11.41 น. [ IP : 183.89.10.72 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด
         ดิฉันจิตรนภา ทำงานที่เทศบาลตำบลตากฟ้าในตำแหน่งพนักงานวิทยุ โดยบรรจุเมื่อ 1 ต.ค.2541 เดิมใช้วุฒิปวส. และเรียนจบป.ตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกรํฐประศาสนศาสตร  จากม.ราชภัฎนครสวรรค์ ปี 2548 และป.โท คณะศิปลศาสตรมหาบัณฑิต เอกรัฐประศาสนศาสตร สาขาการเมืองการปกครองท้องถิ่น จาก ม.ขอนแก่น เมื่อปี2551 สามารถปรับปรุงตำแหน่งเป็น จนท.บิหารงานทะเบียนและบัตร ได้หรือไม่ ไม่ทราบว่าพอจะมีตัวอย่างบ้างไหมค่ะ ถ้ามีขออนุญาตรบกวนส่งให้ตามเมล์นี้ด้วยค่ะ Kondee_2-2@hotmail.com  ขอขอบพระคุณอย่างสูง


เขียนโดย   คุณ จิตร

วันที่ 15 ม.ค. 2556 เวลา 15.00 น. [ IP : 182.53.185.27 ]  
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตะกุด
เรื่อง  การปรับระดับจาก 5 เป็น 6 สายงานปฏิบัติ
ดิฉันรับราชการตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  1  เมื่อวันที่  16  ส.ค.38  ถึง  วันที่  16  ส.ค.42  รวมเป็น  4  ปี
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  2  เมื่อวันที่  16  ส.ค.42  ถึง  วันที่  1  เม.ย.45  รวมเป็น  3  ปี  7  ด.
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  3  เมื่อวันที่  1  เม.ย.45  ถึง  วันที่  1  ต.ค.48  รวมเป็น  3  ปี  6  ด.
*ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  4  เมื่อวันที่  1  ต.ค.48  ถึง  วันที่  5  ม.ค.52  รวมเป็น  3  ปี  2  ด.
ตำแหน่ง จนท.ส่งเสริมสุขภาพ  3  เมื่อวันที่  5  ม.ค.52  ถึง  วันที่  18  ก.พ.53  รวมเป็น  1  ปี  *ตำแหน่ง จนพ.ส่งเสริมสุขภาพ  4  เมื่อวันที่  18  ก.พ.53  ถึง  วันที่  22  ก.พ.55  รวมเป็น  2  ปี  
ตำแหน่ง จนพ.ส่งเสริมสุขภาพ  5  เมื่อวันที่  วันที่  22  ก.พ.55  ปัจจุบัน  
ดิฉันสามารถปรับเป็นตำแหน่ง จนพ.ส่งเสริมสุขภาพ  6  ในวันที่  22  ก.พ.56  ได้หรือไม่
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จพง.ส่งเสริมสุขภาพ 2 หรือจพง.สุขาภิบาล 2
หรือ จพง.ควบคุมโรค 2  และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรือที่  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จพง.ส่งเสริมสุขภาพ 2 หรือจพง.สุขาภิบาล 2
หรือ จพง.ควบคุมโรค   และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือที่  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีเขียนโดย   คุณ จพง.ส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 15 ม.ค. 2556 เวลา 15.47 น. [ IP : 113.53.203.71 ]  
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตะกุด
กระผมมีข้อสอบถามดังนี้ครับการลดระยะเวลาการครองตำแหน่ง (วุฒิปริญญาโท)
1. กระผมบรรจุเข้ารับราชการในระดับ 3 ตำแหน่งนิติกร เมื่อ 30 มีนาคม 2552 ด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
2.กระผมได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงระดับ 4 ตำแหน่งนิติกร เมื่อ 30 มีนาคม 2554
3. กระผมเรียนจบปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สภาอนุมัติ 30 มิถุนายน 2555 (ครอง ระดับ 4 มาแล้ว 1 ปี 3 เดือน)
เรียนสอบถามว่า กระผมสามารถใช้คุณวุฒิปริญญาโท มาลดระยะการครองตำแหน่งจากระดับ 4ไป ระดับ 5 จากเดิมกำหนด   2ปี ลดลงเหลือ 1ปีได้หรือไม่ครับ ครับ...

เขียนโดย   คุณ ข้าราชการ ท้องถิ่น

วันที่ 16 ม.ค. 2556 เวลา 10.48 น. [ IP : 203.209.79.34 ]  
 

ตอนนี้ดิฉันเป็นลูกจ้างตำแหน่งผช.นักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลแห่งหนึ่ง สนใจจะเรียนต่อป.โท ไม่ทราบว่าต้องเรียน ป. อะไรถึงจะตรงกับสายงานมากที่สุด ดิฉันป.ตรี บัญชีมาค่ะ และเป็นคนรักในสถาบันท้องถิ่น ต้องการทำงานในท้องถิ่นค่ะ จะต้องเรียนต่อป.โท อะไรดีถึงจุตรงสายงาน
ขอบคุณที่กรุณาตอบนะค่ะ

เขียนโดย   คุณ น้องใหม่ท้องถิ่น

วันที่ 9 มี.ค. 2556 เวลา 10.04 น. [ IP : 110.164.90.4 ]  
 

เรียน   คุณ ข้าราชการ ท้องถิ่น

คำถามเดิม

กระผมมีข้อสอบถามดังนี้ครับการลดระยะเวลาการครองตำแหน่ง (วุฒิปริญญาโท)
1. กระผมบรรจุเข้ารับราชการในระดับ 3 ตำแหน่งนิติกร เมื่อ 30 มีนาคม 2552 ด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
2.กระผมได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงระดับ 4 ตำแหน่งนิติกร เมื่อ 30 มีนาคม 2554
3. กระผมเรียนจบปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สภาอนุมัติ 30 มิถุนายน 2555 (ครอง ระดับ 4 มาแล้ว 1 ปี 3 เดือน)
เรียนสอบถามว่า กระผมสามารถใช้คุณวุฒิปริญญาโท มาลดระยะการครองตำแหน่งจากระดับ 4ไป ระดับ 5 จากเดิมกำหนด   2ปี ลดลงเหลือ 1ปีได้หรือไม่ครับ ครับ...

ตอบ

การจะเลื่อนระดับเป็นระดับ 5   เงื่อนไข คือ

(1) ดำรงตำแหน่งในระดับ 4  มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  หรือ ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3  มาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี   จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี หากมีวุฒิ ป.โท ตรงตำแหน่ง

(2)  ได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับ 5  

จากข้อ (1)  คุณก็นำเอาคุณสมบัติ ในเงื่อนไข ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า  4 ปี มาใช้ โดยจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี เพราะมีวุฒิ ป.โท   ดังนั้น  คุณก็จะมีคุณสมบัติครบ ไม่ก่อนวันที่  30 มิ.ย. 55  เพราะจบ ป.โท  ในวันนั้น  แม้ว่าจะครบ 3 ปีจริงๆ ตัังแต่วันที่  30 มี.ค. 55  ก็ตาม

แต่ว่าคุณต้องได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับ 5  ด้วย จึงจะมีสิทธิขอรับการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน ได้
เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 11 มี.ค. 2556 เวลา 21.55 น. [ IP : 125.26.219.236 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] ....หน้าสุดท้าย >> [4]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1931218 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com