การโอนย้าย
 

เดิมรับราชการอยู่ อบต. ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3 มีความประสงค์จะโอนย้ายไปเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ไม่ทราบว่าจะโอนย้ายได้หรือไม่
ปล. ดูหนังสือ ว.54 แล้ว เป็นตำแหน่งที่เกื้อกูลกัน (แต่มีวุฒิ ป.ตรี  ทางบริหารธุรกิจ)
ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ หวาน

วันที่ 20 ต.ค. 2555 เวลา 22.42 น. [ IP : 223.206.123.166 ]  
 

เรียน  คุณหวาน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ของ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร คือ

ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  กฎหมาย หรือทางอื่นที่  ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  

ถ้าคุณวุฒิของ คุณ ไม่ตรงตามนี้  ก็โอนมาเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรไม่ได้ครับ


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 22 ต.ค. 2555 เวลา 08.32 น. [ IP : 182.93.181.211 ]  
 

เรียน คุณหัวหน้าสำนักปลัด ทต.ตะกุด                                                                                                                          
       ขอเรียนถามดังนี้ค่ะ
บรรจุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 เมื่อ 1  กันยายน 2552
เปลี่ยนสายงานเป็น  ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ 2  เมื่อ   26   เมษายน 2555
ปัจจุบันตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตราเงินเดือน 7,630.- บาท
จบการศึกษาระดับอนุปริญญา (2  ปี)  เอกคอมพิวเตอร์
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (2  ปีหลัง) ครุศาสตร์บัณฑิต
อยากทราบว่าถ้าได้  ซี 3  แล้ว จะเปลียนสายงานเป็น  นักวิชาการพัสดุได้หรือไม่ ค่ะ
และถ้าจะศึกษาระดับปริญญาโท  ควรศึกษาสาขาใหนดีที่สุดที่เหมาะกับตำแหน่ง


เขียนโดย   คุณ ธุรการ 2

วันที่ 22 ต.ค. 2555 เวลา 10.44 น. [ IP : 182.52.89.139 ]  
 


เรียน  คุณธุรการ 2

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  คือ

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ ด้าน พาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ   หรือทางอื่นที่  ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ส่วนคุณจบ มาทางครุศาสตร์  มันไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ จึงไม่สามารถเปลี่ยนสายงานได้ครับ  

ส่วนจะเรียน ป.โท สาขาไหนดี ก็หากต้องการเปลี่ยนสายงานเป็น นวก.พัสดุ  ก็ต้องเลือกเรียน ป.โท ให้ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่ผมอ้างถึงข้างต้นนี้ ครับ


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 24 ต.ค. 2555 เวลา 21.02 น. [ IP : 125.26.244.216 ]  
 

ขอบคุณคุณหัวหน้าสำนักปลัดฯมากค่ะ
ขอสอบถามเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ระดับ 3  เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  ของงานด้านธุรการใช่หรือไม่ค่ะ


เขียนโดย   คุณ ธุรการ 2

วันที่ 26 ต.ค. 2555 เวลา 09.11 น. [ IP : 182.52.89.149 ]  
 

เรียน  คุณธุรการ 2  

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เป็นสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  ในกลุ่มที่ 1  กลุ่มงานปฏิบัติช่วยบริหารจัดการ  เช่นเดียวกับ กลุ่มที่ 1  กลุ่มงานปฏิบัติช่วยบริหารจัดการ  ในสาย 1 และสาย 2  ที่มีตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  จพง.ธุรการ อยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน   ซึ่งหากดูแล้ว ก็คือกลุ่มงานกลุ่มที่ 1 เหมือนกัน ต่างกันเพียงอยู่คนละสายงานเท่านั้น

อ้างจาก หนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 54  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545  ครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 26 ต.ค. 2555 เวลา 09.43 น. [ IP : 125.26.214.177 ]  
 

เรียนหัวหน้าสำนักปลัดฯ
ผมรับราชการเป็นทหาร รักษาพระองค์ มีความประสงค์จะโอนย้ายไปเทศบาล/อบต/สังกัดกทม จบวุฒิป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ เอกเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทราบว่าสามารถโอนย้ายไปตำแหน่งไหนได้บ้างครับ ตำแหน่งไหนที่เหมาะกับสายงานอาชีพผม และต้องดำเนินการติดต่ออย่างไรครับ
                                                                                             ขอบคุณครับ

เขียนโดย   คุณ ชัยณรงค์

วันที่ 28 ต.ค. 2555 เวลา 14.47 น. [ IP : 118.174.132.134 ]  
 

เรียน  คุณชัยณรงค์

การโอนของข้าราชการทหาร หรือตำรวจ  มาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น จะมีหลักการเทียบโอนระยะเวลาดำรงตำแหน่งอยู่  โดยคำนึงในหลายๆ เรื่อง เช่น  คุณวุฒิที่บรรจุครั้งแรกในการดำรงตำแหน่ง ทหารของคุณ ไม่ใช่คุณวุฒิที่คุณเพิ่งจบมา  ซึ่งเป็นหลักเดียวกันกับ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่บรรจุใหม่  แม้ปัจจุบัน จะเรียนจบ ป.ตรี ป.โท แล้วก็ตาม  แต่ตอนบรรจุใช้วุฒิอะไร จะต้องเอาตรงนั้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่ง ผมจึงไม่สามารถบอกได้ว่า คุณจบ ป.ตรี มาแล้ว จะโอนมาตำแหน่งอะไรได้บ้าง เพราะต้องมองวุฒิ ตอนรับราชการทหารครั้งแรกก่อน เพื่อมาเทียบว่าจะดำรงตำแหน่งในระดับ ใด (ซีอะไร)  

ส่วนจะโอนมาอยู่ในตำแหน่งอะไรนั้น ก็ต้องมาดูต่อว่า นอกจากวุฒิการศึกษาแรกในการบรรจุรับราชการทหาร มันตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อะไรของพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วย  เช่น หากเป็นทหาร จบ ช่างมา  ก็อาจจะมาทางสายงาน ช่างโยธา นายช่างโยธา  หรือ จพง.ป้องกันฯ ซึ่ง คุณวุฒิ ต้องจบสายช่างมา  

หรือหากเคยทำงานเสมียนธุรการมาก่อน  ก็อาจมาพิจารณาตำแหน่ง เช่น จนท. หรือ เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เป็นต้น  

ดังนั้น  การจะขอโอนมา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คุณก็ต้องไปติดต่อที่ ท้องถิ่นนั้นๆ  ไม่ว่าจะเป็น เทศบาล หรือ อบต. ว่าเขาประสงค์จะรับโอนหรือเปล่า  หรือเขาประสงค์จะรับโอน เขาก็จะไปดำเนินการเทียบระยะเวลาดำรงตำแหน่ง เพื่อรับโอนในตำแหน่ง และระดับ (ซี) ที่เทียบกันได้ต่อไป ครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 29 ต.ค. 2555 เวลา 22.22 น. [ IP : 125.26.222.182 ]  
 

อยากทราบว่า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาว่างหรือเปล่าคะ อยากจะย้ายไปอยู่ที่ ทต.ตะกุดคะ

เขียนโดย   คุณ นักวิชาการศึกษา มด

วันที่ 1 พ.ย. 2555 เวลา 12.24 น. [ IP : 182.52.82.243 ]  
 

ว่างครับ  แต่คุณคงต้องมาคุยกับ นายกฯ กับปลัดเทศบาล ก่อน

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 2 พ.ย. 2555 เวลา 09.25 น. [ IP : 182.52.106.253 ]  
 

สอบถามเรื่องการรับโอนค่ะ  ที่ อบต.มีตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง) ระดับ 6 ว่าง    ผู้ที่ขอโอนเป็น หัวหน้าส่วนการคลัง (เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี) ระดับ 5   อบต. ต้องปรับกรอบจาก นักบริหารงานคลัง เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีหรือเปล่า   หรือว่ารับโอนได้เลยคะ  ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ mameow

วันที่ 8 พ.ย. 2555 เวลา 10.14 น. [ IP : 125.27.159.193 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] ....หน้าสุดท้าย >> [5]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1932165 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com