การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน
 

เป็นจพง.จัดเก็บ 4 มา 1 ปี 6 เดือน แล้วสอบเปลี่ยนสายงาน เป็นนักวิชาการจัดเก็บฯ 4 ถ้าจะเลื่อนระดับ เป็นนักวิชาการจัดเก็บ 5 จะต้องครองนักวิชาการจัดเก็บ 4 กี่ปีจึงจะเลื่อนระดับ 5 ได้คะ ขอคำอธิบายแบบง่าย ๆ เพราะอ่านหลายครั้งแล้วก็ไม่เข้าใจซักที ขอบคุณหัวหน้ามากค่ะ

เขียนโดย   คุณ พิน

วันที่ 16 ก.ค. 2555 เวลา 21.01 น. [ IP : 182.52.25.25 ]  
 

เรียน  คุณพิน

การเลื่อนระดับ จากนักวิชาการจัดเก็บ 4  เป็น นักวิชาการจัดเก็บ 5  เป็นการเลื่อนระดับที่เรียกว่า เลื่อนระดับในระดับควบขั้นสูง  มีหลักในการพิจารณาหลัก อยู่เพียง 3  ข้อ คือ

(1)  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  
       กรณีคุณไม่ได้ใช้วุฒิ ป.โท  จะเป็นไปตามข้อที่ 1 ของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 5  คือ

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 หรือนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4 ข้อ 2  และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานวิชาการจัดเก็บรายได้หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

ดังนั้นคำอธิบายง่ายๆ คือ คุณจะต้องดำรงตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4  ไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง เป็นนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4  โดยไม่สามารถนำเอาระยะเวลาในการเป็น จพง.จัดเก็บรายได้ 4  มานับรวม ครับ

สิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณานอกจาก เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปีแล้ว ก็คือ ต้อง

(2)  ผ่านการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่กำหนด  วันที่มีผลเลื่อนระดับ ก็คือวันที่ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินฯ

(3)  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของ ระดับ 5  ซึ่งปัจจุบันคือ 10,700 บาท

หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 16 ก.ค. 2555 เวลา 22.46 น. [ IP : 125.26.213.88 ]  
 

แสดงว่าเสียเวลาในการเลื่อนระดับ 5 ไป 6 เดือนใช่ไหมคะ  หนูเข้าใจถูกต้องนะคะ
ขอบคุณหัวหน้ามากค่ะ  หากมีปัญหาเรื่องงานบุคคลอีก ขอรบกวนสอบถามมาอีกนะคะ อย่าเพิ่งรำคาญ

เขียนโดย   คุณ พิน

วันที่ 17 ก.ค. 2555 เวลา 21.05 น. [ IP : 180.180.210.54 ]  
 

เสียเวลาในการเลื่อนเป็นตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ 5  ไป  1 ปี  ครับ ไม่ใช่ 6 เดือน เพราะจะต้องเป็น  ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4 ให้ครบ 1 ปี ก่อน  ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ยกเว้นเสียแต่ว่า วันที่คุณถามผมวันนี้   คุณเป็น นักวิชาการจัดเก็บรายได้ มาแล้ว 6 เดือน  ถ้าอย่างนั้น ก็รออีก 6 เดือน ครับ  

ผมไม่เคยรำคาญ คนที่ถามในเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน  โดยเฉพาะเรื่องที่ผม รับผิดชอบ หรือเคยรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว  เพราะคนที่ถาม คือคนที่เขา ไม่ได้ทำงานด้านนี้ จึงไม่รู้  แต่เมื่อเราทำงาน ด้านนี้ เรารู้  เราก็ควรช่วยเหลือกันครับเขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 17 ก.ค. 2555 เวลา 22.03 น. [ IP : 125.26.254.78 ]  
 

เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ๆ ๆ ค่ะ

เขียนโดย   คุณ พิน

วันที่ 18 ก.ค. 2555 เวลา 20.03 น. [ IP : 180.180.213.204 ]  
 

ขอสอบถามเพิ่มเติมอีกนะคะ
1. เป็นเจ้าพนักงานธูรการ ระดับ 5 สอบเปลี่ยนสายงานเป็นบุคลากร 5 การนับสายงานเกื้อกูล ในการเลื่อนระดับ 6 นับได้ตั้งแต่ ซี 1 ได้เลยใช่ไหมคะ (บรรจุครั้งแรกเป็นเจ้าหน้าท่ี่ธุรการ ระดับ1)
2. จบปริญญาโท จะสามารถนำมาลดระยะเวลา ในกรณีดังกล่าวได้หรือไม่

เขียนโดย   คุณ พิน

วันที่ 18 ก.ค. 2555 เวลา 20.15 น. [ IP : 180.180.213.204 ]  
 

เรียน  คุณพิน

คำถามเเดิม

1. เป็นเจ้าพนักงานธูรการ ระดับ 5 สอบเปลี่ยนสายงานเป็นบุคลากร 5 การนับสายงานเกื้อกูล ในการเลื่อนระดับ 6 นับได้ตั้งแต่ ซี 1 ได้เลยใช่ไหมคะ (บรรจุครั้งแรกเป็นเจ้าหน้าท่ี่ธุรการ ระดับ1)

คำตอบ  

การนำระยะเวลาในสายงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2  ที่เกื้อกูลกับตำแหน่ง บุคลากร  จะนำมาเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการเลื่อนระดับ เป็น บุคลากร 6 ว  นั้น  ระยะเวลาจะเริ่มนับได้ตั้งแต่คุณได้คุณวุฒิ ป.ตรี  และอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไปเท่านั้น  และได้ระยะเวลารวมเท่าไหร่ ก็เอามา หาร 2  จึงจะเป็นระยะเวลาที่เกื้อกูลได้ เช่น

เป็น จพง.ธุรการ 3 และได้คุณวุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2549  จนถึงปัจจุบัน เป็นตำแหน่ง  จพง.ธุรการ   5  ดังนั้น ระยะเวลาที่เกื้อกูลเพื่อคำนวณเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการเลื่อนระดับ เป็น บุคลากร 6 ว คือ  6 ปี หารด้วย  2  เป็น  3  ปี    ครับ

2. จบปริญญาโท จะสามารถนำมาลดระยะเวลา ในกรณีดังกล่าวได้หรือไม่

คำตอบ  

ได้ครับ  ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง เป็นบุคลากร 6 ว  คือ  6 ปี  แต่ถ้ามีวุฒิ ป.โท ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของ บุคลากร จะใช้ระยะเวลาขั้นต่ำ 4 ปี   ก็สามารถเลื่อนเป็น ระดับ 6 ว ได้  
เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 19 ก.ค. 2555 เวลา 13.52 น. [ IP : 125.26.208.84 ]  
 

เรียนถามท่านผู้รู้คะ ขอรบกวนถามหน่อยคะสายงานเริ่มต้นระดับ 3
เป็นนักพัฒนาชุมชน ระดับ 5  เปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 5  จะถามว่าจะต้องเลือน 6  ได้จะต้องใช้เวลาครองวิเคราะห์ 6 ใช่มั้ยคะ แต่ถ้าจบโท จะลดเวลาเหลือ 4 ปี  ใช่มั้ยคะ
รบกวนด้วยคะ

เขียนโดย   คุณ วิเคราะห์

วันที่ 20 ก.ค. 2555 เวลา 10.32 น. [ IP : 101.51.156.59 ]  
 

เรียน  คุณ วิเคราะห์

เป็นนักพัฒนาชุมชน 5  เปลี่ยนสายงานเป็น จนท.วิเคราะห์ฯ 5  จะเลื่อนระดับเป็น จนท.วิเคราะห์ฯ 6 ว  จะต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 6 ปี ในวุฒิ ป.ตรี  และไม่น้อยกว่า 4 ปี ในวุฒิ ป.โท   แต่สามารถนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ในตำแหน่ง ที่เกื้อกูลกันมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำได้

แต่กรณีของคุณ ตำแหน่ง มันไม่เกื้อกูลกัน ก็คงต้องดำรงตำแหน่ง ในตำแหน่งวิเคราะห์ฯ 5  ไป  อีก 6 ปี หรือ 4  ปี ตามคุณวุฒิของระยะเวลาขั้นต่ำที่อ้างถึง ครับ   รวมถึงเงินเดือนก็ต้องไม่ต่ำกว่าอันดับ ท.5 ขั้น 3  ด้วยครับ  


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 20 ก.ค. 2555 เวลา 14.40 น. [ IP : 125.26.229.162 ]  
 

ขอเรียนถาม.หน.สำนักปลัด ทต.ตะกุด. , . เรื่อง การใช้วุฒิปริญญาโท มาลดระยะการเลื่อนระดับ จาก
(นอกระดับควบ) จาก ระดับ 5 ไป 6 มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
1.บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อ 20 พค. 2545 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรพากร 1
2.ได้โอนย้ายมา ทต.จอมทอง เมื่อ 22 ตค. 52 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 3
3.ได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็น จพง.พัสดุ 3 เมื่อ.   มีค. 53
4.ได้เป็น จพง.4 เมื่อ.
5.ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง จพง.การเงิน 4 ที่ อบต. เมื่อ 4 กพ. 54
6.ได้้้ปรับตำแหน่งเป็น จพง.จัดเก็บรายได้ 4 เมื่อ 11 มิย. 55
7.ได้เลื่อนระดับเป็น จพง.จัดเก็บรายได้ 5 เมื่อ 6 กค, 55
อยากจะเรียนถามท่านว่า ถ้าหากจะเปลี่ยนตำแหน่งเป็น นวก.จัดเก็บ 5 สามารถทำเรื่องต่อได้เลยใช้ไหมค่ะ
(ไปสอบเปลี่ยนสายงานขึ้นบัญชีไว้แล้วค่ะ)
กรณีจะเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 ต้องใช้เวลากี่ปีค่ะ และถ้าไปเรียน ป.โท สามารถนำมาลดระยะเวลาได้เท่าไหร่ค่ะ
แต่ถ้าไม่เปลี่ยนสายงาน จาก จพง.จัดเก็บ 5 ไป 6 จะใช้เวลากี่ปีค่ะ
ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขออนุญาตฝากเบอร์โทร.ด้วยน่ะค่ะ 084-9867473เขียนโดย   คุณ จัดเก็บความรู้น้อย

วันที่ 22 ก.ค. 2555 เวลา 00.09 น. [ IP : 223.206.110.224 ]  
 

เรียน  คุณจัดเก็บความรู้น้อย

คำถามเดิม

ขอเรียนถาม.หน.สำนักปลัด ทต.ตะกุด เรื่อง การใช้วุฒิปริญญาโท มาลดระยะการเลื่อนระดับ จาก
(นอกระดับควบ) จาก ระดับ 5 ไป 6  อยากจะเรียนถามท่านว่า ถ้าหากจะเปลี่ยนตำแหน่งเป็น นวก.จัดเก็บ 5 สามารถทำเรื่องต่อได้เลยใช้ไหมค่ะ
(ไปสอบเปลี่ยนสายงานขึ้นบัญชีไว้แล้วค่ะ)

คำตอบ

ทำเรื่องต่อได้เลย โดยหาก อบต./เทศบาล คุณมีตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บ ว่างอยู่  ก็ทำหนังสือ ขอรับรองบัญชี ไปยัง หน่วยงานผู้สอบ เพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานคุณมาดำรงตำแหน่ง ที่ว่าง โดยไม่ต้องเรียงลำดับที่สอบ


กรณีจะเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 ต้องใช้เวลากี่ปีค่ะ และถ้าไปเรียน ป.โท สามารถนำมาลดระยะเวลาได้เท่าไหร่ค่ะ

ตอบ  

กรณีเลื่อนจาก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 5  เป็น นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 6 ว ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในสายงานที่จะแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 6 ปี  ครับ

แต่คุณสามารถนำระยะเวลา ในการดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2  มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ คือ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จพง.พัสดุ จพง.การเงินฯ  จพง.จัดเก็บรายได้ ฯ  ดังนี้  โดยมีข้อแม้คือ

(1)  ต้องพิจารณาว่า คุณได้รับวุฒิ ป.ตรี ที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่เมื่อไหร่ (เป็นตำแหน่งอะไร ซีอะไรตอนนั้น)
(2)  จากนั้นสามารถเอาระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป และจบ ป.ตรี (ตามคุณวุฒิ นวก.จัดเก็บ)   ได้เป็นเวลาเท่าไหร่  หารสอง  เช่น  

เป็น จนท.พัสดุ 3  เมื่อ 22 ต.ค. 52  และจบ ป.ตรี (ตามคุณวุฒิ นวก.จัดเก็บฯ)  แล้วตั้งแต่ตอนนั้น  นับจนปัจจุบัน สมมุติเป็น 22 กรกฎาคม 2555  ก็คือ  2 ปี 9 เดือน   นับมาเป็นระยะเวลาขั้นต่ำได้ครึงหนึ่ง หารสอง ก็คือประมาณ 1 ปี 4 เดือน   ดังนั้น คุณจะเป็น นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 6 ว ได้ ก็ต้องดำรงตำแหน่ง ต่อไปอีก  ประมาณ 4 ปี  6 เดือน ครับ  

ส่วนหากคุณไปเรียน ต่อ ป.โท ในตอนนี้ จะไม่ช่วยให้ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ลดลงครับ

แต่ถ้าไม่เปลี่ยนสายงาน จาก จพง.จัดเก็บ 5 ไป 6 จะใช้เวลากี่ปีค่ะ

คำตอบ

การเป็น จพง.จัดเก็บรายได้ 6 ว  ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 8 ปี   ซึ่งหากนับเฉพาะคุณเป็นข้าราชการท้องถิ่นแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่  22  ต.ค.  52  รวมระยะเวลาแล้ว  2 ปี  9 เดือน  ยังเหลือเวลาขั้นต่ำที่ต้องอยู่ในตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ อีกประมาณ   5 ปี  10 เดือน  

แต่หากทาง ก.จังหวัดเทียบระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรพากร  เกื้อกูลกับตำแหน่ง จัดเก็บรายได้ ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ คุณจะใช้เวลา อีก  2 ปี ในการดำรงตำแหน่ง จาก จพง.จัดเก็บรายได้ 5  เป็น จพง.จัดเก็บรายได้ 6 ว

  ซึ่ง ผมเห็นคิดว่า ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรพากร มันเกื้อกูลกับตำแหน่ง ที่คุณอยู่ น่าจะได้นับรวมได้ 100 %  และเร็วกว่าเปลี่ยนสายงานเป็น นักวิชาการจัดเก็บรายได้ แน่นอนเขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 23 ก.ค. 2555 เวลา 11.10 น. [ IP : 125.26.234.116 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] ....หน้าสุดท้าย >> [89]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1926978 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com