การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 

ดิฉันเคยปรึกษาท่านไปแล้วเรื่องการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ  รวมทั้งขอเอกสารไปแล้วค่ะ  แล้วเอาเอกสาร และมติ ก.อบต.จังหวัดข้างเคียงไปให้ผู้ช่วยเลขาก.อบต.จังหวัดดูแล้วค่ะ เขาบอกว่า  ทำไม่ได้  เขาไม่ทำให้  มันเสี่ยง  ถ้าจะทำให้ทำหนังสือหารือไปที่ ก.อบต.จังหวัดค่ะ  ดิฉันก็เลยปรึกษาปลัดและรองปลัดที่ อบต.ค่ะ เขาก็พูดในลักษณะว่าถ้าคนนี้ไม่ทำเรื่องให้ก็ไม่ได้ เหมือนกับว่าคนคนนี้ใหญ่มากใน ก.อบต.จังหวัด  ไปติดต่อแต่ละครั้งก็ต้องมีของติดไม้ติดมือไปก็จะทำเรื่องให้  ถ้าใครไม่มีก็พูดจาไม่ดีและก็ดึงเรื่องเอาไว้ไม่นำเรื่องเข้า ก.อบต.ให้  ถ้าเป็นแบบนี้แล้วท่านคิดว่าดิฉันควรทำอย่างไรดีค่ะ   ขอรบกวนด้วยนะค่ะ  

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำ อบต. ที่ท้อแท้กับระบบข้าราชการไทย

วันที่ 23 พ.ค. 2555 เวลา 15.09 น. [ IP : 118.172.155.184 ]  
 

เรียน   คุณลูกจ้างประจำ อบต.ที่ท้อแท้กับระบบข้าราชการไทย

                ก็เขาบอกว่าไม่ทำให้ มันเสี่ยง  ถ้าจะให้ทำให้ทำหนังสือหารือไปที่ ก.อบต.จังหวัด  เขาก็ท้าทายอยู่แล้ว  คุณก็ ลองทำหนังสือหารือไปที่ ก.อบต.จังหวัดดูซิครับ (ทำจริงๆ นะครับ โดยผ่านตามลำดับ นายกฯ ลงนามไป  อ้างหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 121  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553  ไปด้วยนะครับ )   แล้วให้ ก.อบต.ตอบ หากเขาตอบไม่ได้ เขาจะหารือ กรมส่งเสริมต่อไป  
    
                    แต่หาก ก.อบต.จังหวัด เขาตอบมาเองว่าไม่ได้  โดยไม่หารือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   คราวนี้แหล่ะ เข้าทางเลย  ให้คุณเอาหนังสือที่เขาตอบมา   แล้วยอมลางานสักวัน ไปที่กรุงเทพฯ  ไปติดต่อ กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   เอาหนังสือไปให้เขาดู และขอคำแนะนำจากเขา   ผมคงแนะนำได้เท่านี้  ซึ่งผมเชื่อว่าคุณจะสามารถปรับปรุงตำแหน่งได้แน่นอนครับ  

                    พูดด้วยความสัตย์จริง  สำหรับผม  ผมไม่เคยคิดว่า คนที่ทำงาน สนง.ท้องถิ่นจังหวัด หรืออำเภอ จะรู้มากไปกว่าเราเลยครับ  เพียงแต่เรากล้าที่จะสู้ เพื่อความถูกต้อง และสิ่งที่เราควรจะได้รับ และมีระเบียบรองรับอยู่แล้ว  หรือเปล่า    

                      ฝากถาม ปลัด กับ รองปลัด คุณดูด้วยครับว่า หากกรณี พวกเขาจะขยายระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น เป็น ปลัด 7  ปลัด 8 หรือ รองปลัด  7  รองปลัด 8  แล้ว ก.อบต.จังหวัด บอกว่าทำไม่ได้   ทั้งๆ ที่มันทำได้มีระเบียบอยู่แล้ว    เขาจะยอมอยู่เฉยๆ ยอมรับสภาพว่าคงทำไม่ได้  เหมือนกับที่บอกกับคุณ ซึ่งเป็นลูกน้องหรือเปล่า  ?

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 23 พ.ค. 2555 เวลา 22.30 น. [ IP : 125.26.235.78 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด
     ดิฉันชื่อ น.ส.จิรนันท์ กำลังจะทำเรื่องปรับปรุงตำบลลูกจ้างประจำจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แต่ติดตรงที่ว่ายังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงตำแหน่งว่าต้องทำอย่างไรบ้าง แล้วสามารถปรับปรุงตำแหน่งได้จริงหรือไม่ เพราะบุคลากรเคยไปถามที่จังหวัดและจังหวัด
บอกว่าทำำไม่ได้ ไม่เคยทำ และเคยทำหนังสือหารือไปแล้ว แต่ยังไม่ได้คำตอบว่าทำได้หรือไม่ได้  เลยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณยุทธนา เพื่อจะไปอธิบายให้ผู้บริหาร ปลัด หน.ส่วน และบุคลากรฟังนะค่ะ
คำถามนะค่ะ
1. การปรับปรุงตำแหน่งสามารถทำได้ตามหนังสือ ว 121 หรือไม่
2. การปรับปรุงตำแหน่งต้องมีกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งที่จะขอปรับปรุงหรือไม่ (เดิมไม่มี)
3. ถ้าตำแหน่งที่ขอปรับปรุงมีพนักงานส่วนตำบลอยู่แล้ว สามารถปรับปรุงตำแหน่งนั้นอีกได้หรือไม่ เช่น จากเจ้าหน้าที่ธุรการ จะขอปรับปรุงตำแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แต่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปมีพนักงานส่วนตำบลอยู่แล้ว
4. การจะขอปรับปรุงตำแหน่งต้องขอ ก.อบต.ก่อนหรือว่า อบต.สามารถ
ดำเนินการคัดเลือกปรับปรุงตำแหน่งได้เลย แล้วค่อยเอาเรื่องเข้า ก.อบต.เพื่อขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง
        รบกวนตอบและส่งเมล์รายละเอียดการปรับปรุงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่ jira_124@hotmail.com ด้วยนะค่ะ
         ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ  


เขียนโดย   คุณ จิรนันท์ ลูกจ้างประจำ

วันที่ 21 ก.ค. 2555 เวลา 16.08 น. [ IP : 101.108.110.47 ]  
 

เรียน  คุณจิรนันท์  ลูกจ้างประจำ

คำถามเดิม

1. การปรับปรุงตำแหน่งสามารถทำได้ตามหนังสือ ว 121 หรือไม่

คำตอบ  

หนังสือ มันระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วครับ  และหลายๆ จังหวัด เขาก็ทำกันมาโดยตลอดตามหนังสือสั่งการฉบับนี้

2. การปรับปรุงตำแหน่งต้องมีกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งที่จะขอปรับปรุงหรือไม่ (เดิมไม่มี)

คำตอบ  

การปรับปรุงตำแหน่งของลูกจ้างประจำ เป็นการปรับปรุงตำแหน่งของตัวเอง ที่มีอยู่ เป็นตำแหน่งอื่นที่ตรงกับคุณวุฒิ  ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และปริมาณงาน ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ  ไม่จำเป็นต้องมีกรอบอัตราว่าง และที่สำคัญ ตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำ จะต้องไม่มีกรอบอัตราว่างอยู่แล้ว เพราะถ้าว่าง จะต้องยุบเลิก

3. ถ้าตำแหน่งที่ขอปรับปรุงมีพนักงานส่วนตำบลอยู่แล้ว สามารถปรับปรุงตำแหน่งนั้นอีกได้หรือไม่ เช่น จากเจ้าหน้าที่ธุรการ จะขอปรับปรุงตำแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แต่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปมีพนักงานส่วนตำบลอยู่แล้ว

คำตอบ

การจะมีตำแหน่ง เดียวกัน ไม่มีข้อห้ามว่ามีแล้ว ห้ามมีอีก ขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมด้านปริมาณงาน ภารกิจ ของ อปท. เอง  รวมถึงสอดคล้องกับ จำนวนคน ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่มีอยู่  (แต่ไม่มีข้อไหนบอกว่า ห้ามซ้ำตำแหน่งกัน)  ตามหนังสือ ว 121  ครับ

4. การจะขอปรับปรุงตำแหน่งต้องขอ ก.อบต.ก่อนหรือว่า อบต.สามารถ
ดำเนินการคัดเลือกปรับปรุงตำแหน่งได้เลย แล้วค่อยเอาเรื่องเข้า ก.อบต.เพื่อขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง

คำตอบ

บางแห่ง ดำเนินการประเมิน และรวบรวมเอกสาร ขอความเห็นชอบ ก.จังหวัด  บางจังหวัด ต้องขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งก่อน  ส่วนของเทศบาลที่ผมทำ ใช้ดำเนินการประเมิน และส่งเอกสารขอความเห็นชอบ จาก ก.จังหวัดครับ

ส่วนตัวอย่าง ไฟล์การปรับปรุงตำแหน่ง ผมมีแต่ที่เคยทำ คือ ปรับปรุงตำแหน่ง นักการ เป็นตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  ดังนั้น คุณต้องลองไปปรับใช้เอง หากประสงค์จะขอไฟล์ ค่อยแจ้งอีกครับครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 23 ก.ค. 2555 เวลา 09.51 น. [ IP : 125.26.208.123 ]  
 

เรียน คุณหัวหน้าสำนักปลัด
  
        ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ บรรจุตั้งแต่ ปี 41 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธรุการ โดยใช้วุฒิ ปวส. และปัจจุบันนี้จบ ปริญญาตรี (บัญชี) แล้วค่ะ  สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นอะไรได้บ้างค่ะ จึงจะขอรบกวนขอแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนตำแหน่งค่ะ โดยส่ง E-mail  aom_gus@hotmail.com   ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  

เขียนโดย   คุณ ญาณิฐา

วันที่ 25 ก.ค. 2555 เวลา 13.17 น. [ IP : 182.52.84.217 ]  
 

เรียน  คุณญาณิฐา

คุณวุฒิ ป.ตรี  (บัญชี)   ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  คือ

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการคลัง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ตามหนังสือ ที่ มท 0809.1/ว 2026  ลงวันที่  26 ธ.ค. 2546)

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 26 ก.ค. 2555 เวลา 15.22 น. [ IP : 125.26.218.192 ]  
 

ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าี่จัดเก็บรายได้ จบนิติศาสตร์ สามารถ ปรับไปตำแหน่งอะไรได้บ้างค่ะรบกาวนช่วยตอบด้วยคะ่


เขียนโดย   คุณ วรานุช อิ่มพลับ 083 3118471

วันที่ 7 ส.ค. 2555 เวลา 12.00 น. [ IP : 182.52.183.35 ]  
 

เรียน  คุณวรานุช  อิ่มพลับ

วันที่ 20 - 24  ส.ค. 55  นี้  ผมจะไปอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 5  ที่ กรุงเทพฯ  แล้วจะถามเรื่อง ลูกจ้างประจำ และเรื่อง การทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ให้ละเอียดเลย มีคำถามที่ผม ยังตอบไม่ได้ อยู่พอสมควร หรือบางทีก็ไม่แน่ใจ  หากรอได้ จะแจ้งให้ทราบ ทางกระทู้ เลยครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 7 ส.ค. 2555 เวลา 20.15 น. [ IP : 125.26.214.146 ]  
 

เรียน  ท่านปลัดเทศบาล ทต.ตะกุดค่ะ
ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ  บรรจุตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2546  จะทำเรื่องเปลี่ยนตำแหน่งจากเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  มาเป็นนักวิชาการเงินและบัญชีค่ะ  ขอความกรุณาให้ท่านปลัดส่งตัวอย่างเอกสารที่จะทำเรื่องส่งมาให้หนูหน่อยค่ะ  และขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะ  Ratnimporn.com@thaimail.com ค่ะ

เขียนโดย   คุณ รัตนภรณ์ ทาระชัย

วันที่ 20 ส.ค. 2555 เวลา 13.39 น. [ IP : 1.2.215.26 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1926493 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com