การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 

ขอทราบรายละเอียดและแนวปฏิบัติการปรับปรุงตำแหน่งลูกประจำด้วยค่ะ
จะเป็นประโยชน์กับลูกจ้างประจำมากเลยค่ะ ขอทุกอย่างเลยค่ะ

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างเทศบาลฯ มวกเหล็กจ้ะ

วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 10.56 น. [ IP : 180.180.148.79 ]  
 

เรียน  คุณลูกจ้างเทศบาลฯ มวกเหล็ก

      การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ ที่เทศบาลตำบลตะกุดใช้อยู่ ได้นำระเบียบที่เกี่ยวข้องประมาณ 2 เรื่องมาใช้ในการปรับปรุงตำแหน่ง ซึ่งคิดว่าทุกเทศบาล อบต. ได้รับทุกแห่ง แต่อาจจะไม่ทันได้ศึกษาอย่างจริงจัง ( งานการเจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้รับผิดชอบ)   ซึ่งในนั้นจะบอกถึงขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน  แต่หากคุณลูกจ้างฯ ไม่มีข้อมูล หรือหาข้อมูลไม่ได้ หรือ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจ  ถ้ามีเวลาผมอยากให้เข้ามาคุยกันที่ เทศบาลตำบลตะกุด ได้เลยครับด้วยความยินดี (แต่ขอให้โทรเข้ามาแจ้งก่อนว่าจะมาเมื่อไหร่)  หรือโทรถามข้อมูลก็ได้หากไม่สะดวกมา ผมขอสรุปคร่าวๆ ถึงการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลตะกุด ดังนี้
1. การสำรวจความต้องการปรับปรุงตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ มีกี่คน  เป็นตำแหน่งอะไร และมีคุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำในตำแหน่ง ที่จะขอปรับปรุงหรือไม่
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน การปรับปรุงตำแหน่ง โดยใช้แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการจาก การสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
3. กำหนดวัน เวลาการประเมิน  เชิญกรรมการประเมิน และแจ้งผู้เข้ารับการประเมินทราบ
4. ดำเนินการประเมินพนักงานจ้าง โดยกำหนดเกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป
5. เลขาฯ สรุปผลการประเมินเสนอต่อนายกฯ ทราบ
6. เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.สระบุรี โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ
   6.1 สำเนาเอกสารการประเมิน (คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ , ผลการประเมิน , บันทึกความประสงค์ขอรับการปรับปรุงตำแหน่งของลูกจ้างประจำแต่ละคน)
   6.2 สำเนาบัตรประวัติลูกจ้างประจำ
   6.3 หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่จะขอปรับปรุงตำแหน่ง และความประพฤติ
   6.4 เอกสารหมายเลข 1-6 (เหมือนการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ,พนักงานจ้าง)

           หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ ผม นายยุทธนา ใจดี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  โทร 036313572   ครับ

เขียนโดย   คุณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 15 ก.ย. 2553 เวลา 08.51 น. [ IP : 125.26.29.221 ]  
 

ขอบคุณมากค่ะ  คุณงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 16 ก.ย. 2553 เวลา 21.12 น. [ IP : 125.26.29.248 ]  
 

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำอยู่ นครสวรรค์  เริ่มทำงานตั้งแต่ 42  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าจ้าง 4,100  บาท ใช้วุฒิ ปวช.สมัคร  และทำงานในตำแหน่งบุคลากรด้วย  เช่น  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การโอนย้าย ฯลฯ  ปัจจุบัน  และปัจจบันดิฉันได้เรียนจบ ป.ตรี สาขา รปศ     รับค่าจ้าง  9060  บาท  คุณ หน.สป.ช่วยแนะนำด้วยว่าดิฉันควรจะปรับปรุงตำแหน่งเป็นอะไรดี  และการปรับปรุงตำแหน่งสามารถเปลี่ยนกลุ่มเงินเดือนได้ด้วยหรือไม่  ขอคำแนะนำด้วยค่ะ  ขอบพระคุณล่วงหน้า  ส่งมาที่  pukdee9898@hotmail.com

เขียนโดย   คุณ น้องเล็ก

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 10.36 น. [ IP : 61.19.65.200 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด
    ดิฉันทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ปี 41  และไดรับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ปี 47 ตอนนี้เรียนจบ ป.ตรี สาขา รปศ.จะเปลียนตำแหน่งเป็นอะไรดีค่ะ และต้องทำยังไงมั้ง กรุณาตอบกลับที่ Kanitta_nut@hotmail.com

เขียนโดย   คุณ ขนิษฐา

วันที่ 2 ก.พ. 2555 เวลา 12.08 น. [ IP : 183.88.104.111 ]  
 

เรียน คุณขนิษฐา
        
            ปัจจุบันเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง อะไรครับ และของ อบต.หรือ เทศบาล  จบ ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีหลายตำแหน่งที่เป็นได้ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เช่น  บุคลากร  จนท.วิเคราะห์ฯ จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นักพัฒนาชุมชน  แต่หากปัจจุบันคุณดำรงตำแหน่ง ที่ชื่อเและลักษณะงานเหมือนข้าราชการอยู่แล้ว จะเปลี่ยนเป็นชื่อตำแหน่งเหมือนสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3  (วุฒิ ป.ตรี)  ก็ได้ค่าจ้างเท่าเดิมตามบัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครับ เงินไม่ได้เพิ่มขึ้น ณ ตอนที่เปลี่ยนตำแหน่ง  เช่น เดิมเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  พอจบ ป.ตรี ขอเปลี่ยนเป็นตำแหน่ง บุคลากร ก็ได้เงินเดือนเท่ากันครับ   ส่วนขั้นตอนมาว่ากันอีกครั้ง หากจะเปลี่ยนตำแหน่งจริงๆ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 2 ก.พ. 2555 เวลา 15.40 น. [ IP : 113.53.75.35 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลตะกุด
        ดิฉัน นางขนิษฐา ฯ  ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ  เหตุผลที่อยากขอเปลี่ยน คือ ที่เทศบาลไม่มีตลาดสด และอยากปรับเปลี่ยนให้ตรงกับวุฒิที่เรียนมา และอยากปรับให้ตรงกับแท่งเงินเดือนใหม่ 15,000 ที่จะมีออกมาเร็วๆนี้น่ะค่ะ ส่วนตัวหนูคิดว่าถ้าปรับตำแหน่งใหม่ และใส่วุฒิปริญญาตรี น่าจะได้ 15,000 กับเค้าน่ะค่ะ หนูคิดผิดใช่มั้ยค่ะ และถ้าเปลี่ยนจริงๆจะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอะไรดีค่ะ ขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าที่กรุณาตอบมากค่ะ

เขียนโดย   คุณ ขนิษฐา

วันที่ 6 ก.พ. 2555 เวลา 14.18 น. [ IP : 183.88.104.111 ]  
 

เรียน คุณขนิษฐา

               การปรับปรุงตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ เป็นชื่อตำแหน่ง ซึ่งเทียบการสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 (วุฒิ ป.ตรี)   กรณีที่คุณอ้างมาข้างต้น ก็สามารถทำได้ เมื่อมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่ผมได้แจ้งในกระทู้ข้างบน  แต่กรณีปรับปรุงตำแหน่งแล้ว จะได้เงินรวม 15,000 บาท นั้น  หลักเกณฑ์ยังไม่ประกาศออกมา (ของ อปท.)  ดังนั้น จะถือว่าได้หรือไม่ได้ ในส่วนลูกจ้างประจำ คงต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์อีกพอสมควร เนื่องจากค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ไม่ได้กำหนดค่าจ้าง ตามวุฒิการศึกษา เหมือนกับ พนักงานเทศบาล (แต่แบ่งเป็นหมวด)  ดังนั้นจะว่าคิดผิดหรือคิดถูก  เอาเป็นว่าปรับปรุงไปก่อนก็ไม่เสียหายอะไร   ส่วนจะเป็นตำแหน่งอะไร มันขึ้นอยู่กับว่า ส่วนราชการที่คุณสังกัดอยู่ ปัจจุบัน (น่าจะเป็นสำนักปลัดเทศบาล)  เขาให้คุณทำงานอะไรอยู่   ถ้าทำเรื่อง การเจ้าหน้าที่ ก็ ปรับปรุงเป็น บุคลากร  ถ้าทำเรื่อง ธุรการ ก็เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ถ้าทำเรื่องทะเบียน ก็เป็น จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร  ถ้าทำเรื่องแผน ก็เป็น จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  ถ้าทำด้านพัฒนาชุมชน สวัสดิการ ก็เป็น นักพัฒนาชุมชน  ผมคงตอบแทน ไม่ได้ว่าคุณควร ปรับปรุงตำแหน่งเป็น ตำแหน่งอะไรครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 7 ก.พ. 2555 เวลา 15.21 น. [ IP : 125.26.19.235 ]  
 

สวัสดีค่ะ
อยากทำงานที่เทศบาลตำบลตะกุดค่ะ จบสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มรท. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มีตำแหน่งว่างหรือรับเพิ่มอีกมั๊ยค๊ะ อยากทำงานไกล้บ้านค่ะ ขอบคุณค่ะ


เขียนโดย   คุณ .

วันที่ 7 ก.พ. 2555 เวลา 16.51 น. [ IP : 223.206.95.81 ]  
 

เรียน ท่านหัวหน้าสำนักปลัด
         ขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าฯเป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบข้อสงสัย หนูได้นำเรียนหัวหน้าหนูแล้วท่านบอกจะปรับให้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หนูตอบแก่ไปว่า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไม่ได้มาจากสาย ระดับ 3  แต่หนูสงสัยอีกอย่าง พนักงานเทศกิจมีเริ่มต้นจาก 3 ด้วยรึค่ะ ถามไปยังเจ้าหน้าที่ๆทำเรื่องเกี่ยวกับ กทจ.บอกว่ายังไม่มีที่ไหนทำ หนูก็เลยไปไม่ถูกทาง แถมต้องพยายามหาขั้นตอนการปรับไปชี้แจงกับหัวหน้าเองอีกด้วย เนื่องจากหนูจบตั้งแต่ปี 52 พยายามต่อสู้เรื่องนี้มาเรื่อยๆแต่ก็ได้รับคำตอบว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องศึกษาก่อน ส่วนท่านนายกท่านก็ถามทุกวันว่าเมื่อไหร่จะทำขึ้นมาสักที่ ท่านพร้อมจะเซ็นผ่านให้ ตอนนี้ที่เทศบาลมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์อยู่แล้ว ถ้าจะเปลี่ยนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์จะได้ไมค่ะ ขอรบกวนท่านหัวหน้าอีกสักครั้งนะค่ะ

เขียนโดย   คุณ ขนิษฐา

วันที่ 8 ก.พ. 2555 เวลา 11.42 น. [ IP : 183.88.104.159 ]  
 

ตอบกระทู้ก่อนหน้า คุณขนิษฐา แล้วกัน  ไม่รู้ชื่ออะไร  อย่างน้อยอยากจะทำงานด้วยกัน แค่ชื่อยังไม่ใส่เลย  ชื่อ จริง หรือชื่อปลอมก็ได้  ไม่มีใครรู้หรอกครับ
เข้าเรื่องก่อน จบรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ก็สามารถดำรงตำแหน่งได้ หลายตำแหน่งในสายงานที่เริ่มจากระดับ 3 (ไปดูกระทู้ก่อนหน้าคุณสัก 3 กระทู้ ผมบอกไว้แล้วว่ามีตำแหน่งอะไรบ้าง)  แต่คุณทำงานใน อปท. หรือเปล่าครับ ไม่เห็นบอกเลย  ที่ ทต.ตะกุด ยังมีตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  ว่าง ครับ  ผมได้แจ้งประกาศรับโอนไปแล้ว คือ ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ 3-5    ส่วนตำแหน่งอื่นที่ว่าง  คือ ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน   1 ตำแหน่ง   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  1  ตำแหน่ง  (แต่ 2 ตำแหน่ง หลังนี้ต้องรอ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ที่จะเข้ามารับตำแหน่งใหม่ เร็วๆ นี้ พิจารณาก่อน  เลยยังไม่ประกาศรับโอนครับ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 8 ก.พ. 2555 เวลา 14.01 น. [ IP : 113.53.68.80 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] ....หน้าสุดท้าย >> [76]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1926622 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com