การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 

         สอบถามเพิ่มเติม กรมฯจะปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำในปีนี้หรือเปล่าค่ะ

เขียนโดย   คุณ นิด

วันที่ 24 ก.พ. 2557 เวลา 21.12 น. [ IP : 171.4.95.245 ]  
 

เรียน  คุณนิด

จากการที่ได้ไปเข้ารับการอบรมฯ  กรมส่งเสริมฯ  อยู่ในระหว่างเสนอออก ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๓)  ซึ่งมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป

เนื้อหาสาระ จะเป็นการยกเลิกบัญชี ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ฉบับเดิม ปี ๒๕๕๔  และยกเลิกบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ


แต่ จากที่ได้รับข้อมูลมา  บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ ก็ไม่ต่างจากเดิม จะมีการเพิ่ม เพียงแค่เป็นการต่อยอดจากบัญชีค่าจ้างเดิม ให้สูงขึ้น  ในส่วนบน

ดังนั้น เมื่อประกาศบัญชี (ฉบับ ๓)  แล้ว  คนที่จะได้ประโยชน์ ในการตกเบิก
ค่าจ้าง ย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  คือ  ลูกจ้างประจำ ที่ค่าจ้างเต็มขั้น ก่อนวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖  

ส่วนลูกจ้างประจำ ที่ค่าจ้างยังไม่เต็มขั้น  ก็ไม่ได้รับการปรับค่าจ้างอะไร ไม่มีผลอะไร ครับ   (จากที่วิทยากร ได้แจ้งมา)        

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 25 ก.พ. 2557 เวลา 09.01 น. [ IP : 182.52.50.213 ]  
 

             ขอบคุณค่ะ  เป็นเข้าใจค่าจ้างเต็มขั้นค่ะ หมายถึงอะไรค่ะ
            

เขียนโดย   คุณ นิด

วันที่ 25 ก.พ. 2557 เวลา 19.37 น. [ IP : 49.49.145.148 ]  
 

ลองถาม งานการเจ้าหน้าที่ ของคุณดูนะครับ ให้เขาเอาบัญชี เวลาจะเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ มาให้ดู  

หากค่าจ้างคุณขึ้นต่อไม่ได้ตามบัญชีแลัว ไม่ว่าจะได้พิจารณา ครึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้น  ก็แสดงว่าค่าจ้างเต็มขั้นแล้ว                  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 25 ก.พ. 2557 เวลา 20.39 น. [ IP : 49.49.159.112 ]  
 

                         ขอบพระคุณคร้า


เขียนโดย   คุณ นิด

วันที่ 26 ก.พ. 2557 เวลา 21.47 น. [ IP : 171.5.50.98 ]  
 

       ถามหัวหน้าค่ะ
ปรับเงินเดือนแล้วไม่แตกต่างอะไรเลยหรือค่ะ
แล้วจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มคุณวุฒิมั้ย ที่จบป.ตรี ได้เงินเท่าไร คล้ายๆข้าราชการ หรือเหมือนลูกจ้างประจำ ของ ก.พ มั้ยต่ะ พอทราบหรือเปล่าค่ะ
ขอบคุณค่ะ                  

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้าง

วันที่ 27 ก.พ. 2557 เวลา 10.17 น. [ IP : 118.174.133.166 ]  
 

เรียน  คุณ ลูกจ้าง  

ลูกจ้างประจำ  ที่ชื่อตำแหน่ง เหมือนข้าราชการ ปกติ ก็ได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒินั้นๆ อยู่แล้ว  (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี)  

แต่หากต่อมาได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น เช่น เดิมเป็นตำแหน่ง ใช้วุฒิ ปวช. ต่อมาจบ ป.ตรี  แล้ว หากต้องการจะได้ค่าจ้าง รวมเงินตามคุณวุฒิ ก็สามารถขอปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด  เมื่อ ก.เห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งแล้ว  ก็มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ป.ตรี  

ดังนั้น ลูกจ้างประจำ ต้องการได้รับเงินคุณวุฒิ ป.ตรี  ก็ต้องปรับปรุงตำแหน่ง ไปเป็นตำแหน่ง ที่ใช้คุณวุฒิ ป.ตรี  

มีเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับลูกจ้างประจำ ที่กำลังจะปรับปรุงตำแหน่ง ให้ได้รับตามคุณวุฒิ ก็คือ  หากใครยังไม่ทำให้รีบทำ ด่วนที่สุดเลยครับ พอดีผมได้ข้อมูล จากการไปอบรม ที่ รร.เอสดี อเวนิว มา    

เนื่องจาก ลูกจ้างประจำ ที่จะปรับปรุงตำแหน่ง เป็นตำแหน่ง ที่ใช้วุฒิ ป.ตรี เดิมในปี 2555     หลักเกณฑ์ข้อหนึ่งคือ  ค่าจ้างปัจจุบัน จะต้องไม่ต่ำกว่า วุฒิ ป.ตรี ด้วย   ซึ่ง ณ ตอนนี้ วุฒิ ป.ตรี  เงินเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 11,860  บาท    

แต่เร็วๆ นี้ จะมีการประกาศปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ปี 2556 กับ ปี 2557  ซึ่งทำให้เงินเดือนขั้นต่ำตามคุณวุฒิ ป.ตรี  อยู่ที่ 15,000  บาท  

ดังนั้น เมื่อประกาศดังกล่าวออกมาแล้ว  ลูกจ้างประจำ ที่จะปรับปรุงตำแหน่ง เป็นตำแหน่ง ที่ใช้คุณวุฒิ ป.ตรี  จะต้องได้รับค่าจ้าง ณ ปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ด้วย  หากไม่ถึง ก็ยังปรับปรุงตำแหน่งไม่ได้

ดังนั้น ตอนนี้ประกาศยังไม่ออกอย่างเป็นทางการ    ทางวิทยากรฯ ที่ผมไปอบรม บอกว่า ก็ยังใช้ฐาน 11,860 บาท  สำหรับวุฒิ ป.ตรี ไปก่อน  

ลูกจ้างประจำคนไหนอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงตำแหน่ง เป็น ตำแหน่งวุฒิ ป.ตรี  และค่าจ้างยังไม่ถึง 15,000  บาท  ก็ยังทำได้    

แต่เมื่อไหร่ ประกาศ ก.กลาง ออกมา และจังหวัดออกประกาศ ก.จังหวัด  กำหนดอัตราเงินเดือนวุฒิ ป.ตรี เป็น 15,000  บาทแล้ว  (ไม่น่าเกินเดือน เมษายน  2557 นี้)  

ลูกจ้างประจำที่ค่าจ้างไม่ถึง 15,000  บาท  แต่ถึง 11,860  บาท  ถือว่าไม่มีคุณสมบัติด้านเงินเดือน ปรับปรุงตำแหน่งในตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี  ไม่ได้นะครับ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 27 ก.พ. 2557 เวลา 11.07 น. [ IP : 182.52.50.154 ]  
 

เรียนหัวหน้า
ขอบคุณหัวหน้ามากเลยค่ะ ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาตอบคำถามสำหรับลูกจ้างประจำที่มีความหวัง และรอความหวัง ทำให้ใจชื้นขึ้นเยอะเลย ขอบพระคุณมากๆ แทนลูกจ้างประจำทุกคนด้วยนะค่ะ        

เขียนโดย   คุณ คุณลูกจ้าง

วันที่ 4 มี.ค. 2557 เวลา 11.04 น. [ IP : 118.174.133.166 ]  
 

                    เรียน  หัวหน้าสำนักปลัด
อยากทราบว่า ได้ปรับปรุงตำแหน่ง เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2556  เงินเดือน ณ ปัจจุบัน 11,860 บาท  รวมค่าครองชีพจะได้ 15,000 บาท จะได้เงินค่าปรับคุณวุฒิเพิ่ม หรือไม่ค่ะ    

เขียนโดย   คุณ นิด

วันที่ 27 มี.ค. 2557 เวลา 23.29 น. [ IP : 223.207.228.76 ]  
 

เรียน   คุณ นิด    

ตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำ  ไม่ได้รับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ครับ จะได้เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ตามตำแหน่ง ครับ  เช่น ตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ ป.ตรี  หากค่าจ้างได้ไม่ถึง 15,000  บาท  ก็ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รวมจนถึง 15,000  บาท                

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 28 มี.ค. 2557 เวลา 08.44 น. [ IP : 182.52.50.152 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด
กรณี ที่ ปรับปรุงตำแหน่ง จาก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็น นักวิชการเงินและบัญชี ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์  2554  มีผลอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ  

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำ

วันที่ 2 เม.ย. 2557 เวลา 11.01 น. [ IP : 223.207.135.224 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1934249 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com