สอบถามเรื่องอัตราเงินเดือนใหม่ที่ได้รับ เกี่ยวข้องปับวุฒิ ป.โท หรือไม่
 

        สวัสดีครับ... พี่หนึ่ง  
                                    ผม อธิวัฒน์ (ต้น) มีเรื่องมาขอสอบถาม (อีกแล้ว) ครับ  เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้ น้องเจ้าหน้าที่ ที่ทำฎีกาเงินเดือน นำฎีกาเงินเดือนมาให้ผมเซ็น ผมมองตัวเลขเงินเดือนที่ได้รับ ปรากฏว่า โดดไปที่ 15,920 บาท ก็เลยถามน้องเค้าว่า นี่เป็นเงินเดือนใหม่หรือซึ่งเกิดจากการปรับบัญชีเงินเดือน ที่เค้าว่ากันว่า บัญชี 2 บัญชี 3 ที่รอคอยกันอยู่ใช่หรือไม่ น้องเค้าบอกว่านี่คือเงินที่ปรับแล้ว และก็ไม่ได้รวมค่าครองชีพใดๆ ทั้งนั้น ต่อจากนี้ไปจะได้รับเงินเดือนตามยอดนี้ 15,920 บาท  (ซึ่งก่อนหน้านั้นอัตราเงินเดือนผมอยู่ที่ 11,310 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ  ค่าคุณวุฒิ ป.โท)
        
ที่ผมจะเรียนสอบถามพี่หนึ่ง คือดังนี้ครับ

1. อัตราเงินเดือนที่ผมได้รับดังกล่าวนั้น เป็นผลจากเงินบัญชีใดครับ 2 หรือ 3  ซึ่งผมเองต้องเรียนตามตรงว่าผมไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าใดนัก อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานด้านทะเบียน ซึ่งต้องประจำอยู่ที่ว่าการอำเภอ จึงไม่ค่อยได้ทราบเรื่องภายในองค์กรมากนัก อย่างดีก็นานๆทีจะได้เข้าไปประชุมพนักงานเทศบาลร่วมกัน

2. วุฒิ ป.โท ของผม เข้ามามีส่วนร่วม หรือมาส่งผลอานิสง ในตัวเลข 15,920 บาท นี้ด้วยหรือไม่ครับ  หรือว่าผมมีสิทธิ์ใช้วุฒิ ป.โท มาขอปรับเงินเดือนให้เพิ่มขึ้นจากอัตราดังกล่าวได้อีกครับ เพราะเมื่อวานผมได้เข้าไปที่สำนักงาน เห็นพนักงานบางคนบอกว่า ถ้ามีวุฒิ ป.โท จะขอปรับขึ้นได้อีก  ข้อเท็จจริงนี้ผมเองก็มิอาจทราบได้ครับ

     ก็คงมีเรื่องรบกวนพี่หนึ่งเท่านี้น่ะครับ  ผมขอขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะครับ สำหรับกระทู้ก่อนหน้านี้ที่ถามเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ 5 ไป 6 ว เมื่อครั้งก่อน ผมเข้าใจแล้วครับ  สุดท้ายขอให้พี่หนึ่งเป็นที่พึ่งให้กับ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาว อปท. ที่รักความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตน

                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                              
                                                     อธิวัฒน์  ทองศิริ
                                                20  กุมภาพันธ์  2014

                                                

เขียนโดย   คุณ อดีต ผช.นายทะเบียนตะกุด

วันที่ 20 ก.พ. 2557 เวลา 16.21 น. [ IP : 125.26.154.111 ]  
 

สวัสดี ต้น

คำถามเดิม

1. อัตราเงินเดือนที่ผมได้รับดังกล่าวนั้น เป็นผลจากเงินบัญชีใดครับ 2 หรือ 3  ซึ่งผมเองต้องเรียนตามตรงว่าผมไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าใดนัก อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานด้านทะเบียน ซึ่งต้องประจำอยู่ที่ว่าการอำเภอ จึงไม่ค่อยได้ทราบเรื่องภายในองค์กรมากนัก อย่างดีก็นานๆทีจะได้เข้าไปประชุมพนักงานเทศบาลร่วมกัน

ตอบ

บัญชีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ เทศบาล อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ซึ่งจะมีรายละเอียดคือ บัญชีเงินเดือน แต่ละซี  ในห้วงปี 2551  (บัญชี 1)  และบัญชีเงินเดือน แต่ละซี ในห้วงปี 2554  (บัญชี 2)  ส่วนบัญชี 3 กำลังจะประกาศเร็วๆ  นี้  

บัญชี 1 หรือ 2 จะมีประโยขน์ กับคนที่เงินเดือนเต็มขั้น (ระดับ 7 ขึ้นไป) ในระหว่าง ปี 2551  กับ ปี 2554  เนื่องจากมีการปรับขยายขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นให้เท่ากับ ของ ก.พ.  

ดังนั้น  การที่เงินเดือนของ ต้น เพิ่ม ไม่เกี่ยวกับ บัญชี 1 หรือ 2  หรือ 3  โดยตรง  เพียงแต่บัญชีดังกล่าว มันเป็นฐานการพิจารณาปรับขั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้เทียบเท่ากับ ก.พ. รวมถึงเป็นฐานอัตราเงินเดือนในแต่ละซี ใหม่ สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในปีต่อไป

ส่วนการที่เงินเดือนเพิ่มขึ้นในขณะนี้  ประเด็นหลัก เกิดจาก ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางงพนักงานเทศบาล รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  

ประกาศนี้ จะกำหนดอัตราเงินเดือน ในปี 2555  ว่า วุฒิ ใด เวลาบรรจุแต่งตั้งใหม่  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55  เป็นต้นไป อัตราเงินเดือนจะเป็นเท่าไหร่  

และประกาศนี้  จะมีการเทียบขั้นเพิ่มตามคุณวุฒิ เพื่อปรับขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ที่บรรจุก่อน วันที่ 1 มกราคม  2555  เพื่อมิให้เสียเปรียบ ผู้ที่บรรจุใหม่ ในวุฒิเดียวกัน  


2. วุฒิ ป.โท ของผม เข้ามามีส่วนร่วม หรือมาส่งผลอานิสง ในตัวเลข 15,920 บาท นี้ด้วยหรือไม่ครับ  หรือว่าผมมีสิทธิ์ใช้วุฒิ ป.โท มาขอปรับเงินเดือนให้เพิ่มขึ้นจากอัตราดังกล่าวได้อีกครับ เพราะเมื่อวานผมได้เข้าไปที่สำนักงาน เห็นพนักงานบางคนบอกว่า ถ้ามีวุฒิ ป.โท จะขอปรับขึ้นได้อีก  ข้อเท็จจริงนี้ผมเองก็มิอาจทราบได้ครับ    

ตอบ

การปรับขั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิ และฐานเงินเดือนของ ต้น จะได้เพียงแค่นี้ ก่อน เนื่องจาก จะพิจารณาจากคุณวุฒิ ณ วันที่ 1 มกราคม  2555  ว่าเป็นวุฒิอะไร ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นั้นๆ  

แต่ ต้น จะมีโอกาสได้ปรับขั้นเงินเดือน ตามคุณวุฒิ อีกครั้งให้ไม่ต่ำกว่า อัตราคุณวุฒิ ผู้ที่บรรจุใหม่ ในวันที่ 1 ม.ค. 56  และ ผู้บรรจุใหม่ในวันที่ 1 ม.ค. 57
ซึ่ง ฐานเงินเดือนตามคุณวุฒิ จะสูงขึ้น เช่นเดียวกับ ของ ก.พ.  

โดยจะมีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 56  และ วันที่ 1 ม.ค 57  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ก.กลาง ประกาศออกมา  แล้วส่งให้ ก.จังหวัด ประกาศตาม  ถึงจะมีผลใช้บังคับได้   คาดว่าอย่างช้า ไม่เกินเดือน เม.ย. 57  คงได้ปรับเงินเดือนกันอีกครั้ง          

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 21 ก.พ. 2557 เวลา 14.35 น. [ IP : 182.52.110.198 ]  
 

สวัสดีค่ะ ดิฉัน อารี (ตุ๊กตา) ขอรบกวนเรื่องการปรับขั้นเดือนเงิน กรณีการโอน(ย้าย)เปลี่ยนสายงาน  จากระดับ 6ว มาเป็นระดับ 5  มีผลทำให้การลดขั้นเงินเป็นแบบขั้นบันไดหรือไม่ รายละเอียดดังนี้  
-ระดับ 6 ว  อัตราเงิน  16,190    บาท    (1 เมษายน  2555)
-  ระดับ 5  (โอน(ย้าย)เปลี่ยนสายงาน ณ  วันที่  1 พฤษภาคม  2555 อัตราเงินเดือนที่ควรจะได้รับ 15,920 บาท หรือ 15,610  บาท          

เขียนโดย   คุณ อารี (ตุ๊กตา)

วันที่ 2 เม.ย. 2557 เวลา 12.22 น. [ IP : 1.1.170.19 ]  
 

ลดเทียบตามตารางขั้นบันได  เป็น 15,610  บาท ครับ (ซี 5)              

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 2 เม.ย. 2557 เวลา 14.31 น. [ IP : 182.52.50.150 ]  
 

         ขอสอบถามหน่อยค่ะ..ตอนนี้ดิฉัน ระดับ5 อัตราเงินเดือน15610 ปัจจุบันเพิ่งเรียนจบป.โท และยื่นขอเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒอ จึงอยากทราบดิฉันจะได้ปรับเงินเดือนเพิ่มเท่าไรค่ะ...                

เขียนโดย   คุณ ตุ๊กติ๊ก

วันที่ 25 เม.ย. 2557 เวลา 11.07 น. [ IP : 49.48.185.240 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1936075 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com