วุฒิเปลี่ยนสายงานจพง.การเงินฯ เป็น นวก.การเงินฯ
 

รบกวนสอบถามกรณีดำรงตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (การจัดการ) ศ.ศ.บ. สามารถนำวุฒินี้ดำรงตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชีได้หรือไม่ และถือเป็นวุฒิทางพาณิชย์ศาสตร์หรือไม่  

เขียนโดย   คุณ จพง.การเงิน

วันที่ 9 ก.ย. 2556 เวลา 15.44 น. [ IP : 118.175.210.53 ]  
 

เรียน  คุณ จพง.การเงิน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี คือ

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  

ดังนั้น หากวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีของคุณไม่ตรงตามนี้  ก็ต้องลองเปิดหนังสือ ที่ทางกรมส่งเสริมฯ เคยส่งมาให้แต่ละท้องถิ่น เล่มสีเขียว กับสีน้ำเงิน ว่า วุฒิ การศึกษา จากสถาบันนั้นๆ ทาง ก.พ.เทียบได้ว่าเป็นวุฒิ ทาง อะไร

หากเป็นวุฒิ ทาง บัญชี พาณิชย์ศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ ก็ มีคุณสมบัติไปสอบเปลี่ยนสายงานได้  

แต่หากถามผมตอนนี้ คงตอบไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าคุณจบ จากสถาบันอะไร และในหนังสือได้ระบุข้อมูลสถาบันการศึกษาของคุณไว้หรือไม่  

ดังนั้น คุณต้องลองไปขอเปิดหนังสือนั้นดู หรือหาก ท้องถิ่นคุณไม่มี ก็ลองติดต่อ สนง.ท้องถิ่นจังหวัด ว่ามีเก็บไว้หรือไม่  แต่ หากหาไม่ได้ ก็คงต้องโทร ปรึกษากับทางกรมส่งเสริมฯ  ว่าวุฒิ ที่จบ ถือว่าเป็นทางอะไรบ้าง  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 9 ก.ย. 2556 เวลา 21.51 น. [ IP : 125.26.251.112 ]  
 

จบจากสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป) หลักสูตร 2 ปีหลังคะ
ตรวจสอบในหนังสือแล้วไม่มีวุฒิดังกล่าวในหนังสือ 2 เล่มคะ

เขียนโดย   คุณ จพง.การเงิน

วันที่ 10 ก.ย. 2556 เวลา 10.08 น. [ IP : 118.175.210.53 ]  
 

สอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งบุคลากร
ปัจจุบันตำแหน่ง จพง ธุรการ ระดับ 5  เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2555 สอบเปลี่ยนสายงานเป็นบุคลากรได้ เมื่อเดือนธันวาคม 55 และมีวุฒิปริญญาตรีรัฐศาสตร์ เมื่อเดือน พฤศจิกายน 55  อยากเรียนถามว่าหากเดือนตุลาคม 2556 เปลี่ยนตำแหน่งเป็นบุคลากร จะต้องครองตำแหน่งกี่ปีจึงจะได้ระดับ 6 และปัจจุบันศึกษาระดับ ป.โท อยู่ หากจบแล้วสามารถนำมาปรับลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งได้ 2 ปี หรือเปล่าค่ะ

เขียนโดย   คุณ กานต์พิชชา

วันที่ 13 ก.ย. 2556 เวลา 10.32 น. [ IP : 119.42.65.192 ]  
 

เรียน   คุณ จพง.การเงิน

ผมตรวจสอบ จากหนังสือเช่นกัน ไม่มีรายละเอียดระบุไว้  คุณลองติดต่อสอบถามไปที่  ส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตำแหน่ง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมฯ ดูก่อนครับ ว่า กำหนดเป็น วุฒิ ทางอะไร

จบจากสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป) หลักสูตร 2 ปีหลังคะ
ตรวจสอบในหนังสือแล้วไม่มีวุฒิดังกล่าวในหนังสือ 2 เล่มคะเขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 13 ก.ย. 2556 เวลา 11.52 น. [ IP : 182.52.110.81 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1924881 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com