การเลื่อนระดับ 5 ไป 6ว ของ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

เรียนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตะกุด
ขอเรียนถามปัญหาการเลื่อนระดับ จาก 5 ไป 6ว สงสัยจริงๆค่ะ
บรรจุ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  วันที่ 27 มิ.ย. 48 (จบ ป.ตรี ก่อนบรรจุ ปี2544)
เปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าพนักงานธุรการ  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 51
เลื่อนระดับเจ้าพนักงานธุรการ 3 เมื่อ 27 มิ.ย.52
เปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 เมื่อ 20 พฤศจิกายน 52
เลื่อนระดับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 54 (จบ ป.โท เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 54)
เลื่อนระดับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 เมื่อ 27 มิถุนายน55
ขอเรียนถามดังนี้
1 ดิฉันจะขึ้น 6 ได้เมื่อไร ปัจจุบัน เงินเดือน 11920 บาท
2 สามารถใช้วุฒิ ป.โท มาลดระยะเวลาจาก 5 ไป 6 ได้หรือไม่

เขียนโดย   คุณ สุกัญญา

วันที่ 11 ก.พ. 2556 เวลา 09.50 น. [ IP : 118.174.137.54 ]  
 

เรียน  คุณสุกัญญา


เงื่อนไขในการเลื่อนระดับ นอกระดับควบ เป็นระดับ 6 ของ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  ต้องครบเงื่อนไข  3  ข้อ  คือ

(1)  ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี   (กรณีนี้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  ขึ้นอยู่กับว่า เลือกอันไหนแล้วจะทำให้เราได้รับประโยชน์มากที่สุด   แต่ทั้ง 2 กรณี มีข้อแม้ว่า  จะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ในตำแหน่งที่จะเลื่อนหรือเกี่ยวข้องกันตาม ว 54 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้วย

กรณีข้อมูลของคุณ  ตามข้อ (1)

หากเป็นการดำรงตำแหน่งในระดับ 5 ครบ 2 ปี ก็จะครบวันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.2557
หากเป็นการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 4 ปี  ก็จะครบไม่ก่อนวันที่  24  ก.พ. 2558

ดังนั้น เราควรเลือกเวลาที่ครบเร็วที่สุด คือไม่ก่อนวันที่  27  มิ.ย. 2557


  
(2)  มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 ปี   หากมีวุฒิ ป.โท ตรงตำแหน่ง  ระยะเวลาขั้นต่ำลดเหลือ 4 ปี
(ทั้งนี้ระยะเวลาขั้นต่ำ สามารถนำเอาระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ของสาย 1 และสาย 2 มานับรวมได้  แต่จะได้รวมได้ตั้งแต่ตอนเป็นระดับ 3 ขึ้นไป  และต้องมีวุฒิ ป.ตรี ตรงตำแหน่งแล้ว  หากยังไม่มีวุฒิ ป.ตรี  ณ ขณะนั้น  มีวุฒิ ป.ตรี เมื่อไหร่ ก็เริ่มนับระยะเวลาได้   แต่ทั้งนี้ระยะเวลาเกื้อกูลที่นับ ตอนดำรงตำแหน่ง สาย 1 และสาย 2  นับได้เท่าไหร่  จะต้องนำมา หารครึ่งหนึ่ง ก่อน  ไม่ได้นับเป็นเวลาเต็มจำนวน)


กรณีของคุณ ตาม (2)  แบ่งเป็น

เวลาเกื้อกูลในสาย 1 หรือ 2  ของคุณ นับตั้งแต่วันที่  27 มิ.ย. 52  ถึงวันที่  19 พ.ย.  52  รวมเป็นเวลา  4  เดือนเศษๆ  หารครึ่งได้เวลาเกื้อกูล  2 เดือน

เวลาดำรงตำแหน่งในสายงาน  นับตั้งแต่ 20 พ.ย. 52  ถึงปัจจุบัน ผมขอนับถึงวันที่  20  มี.ค. 56  แล้วกัน  เป็นเวลา  3 ปี  4  เดือน

รวมเวลาเกื้อกูล กับเวลาในสายงาน ได้  3 ปี 6 เดือน   คุณบอกว่าจบ ป.โท มา ระยะเวลาขั้นต่ำจาก 6 ปี จะเหลือ 4 ปี  ดังนั้นข้อนี้ คุณจึงเหลือเวลาดำรงตำแหน่ง ต่อไปอีก  6 เดือน นับจากวันที่  20 มี.ค. 56   ประมาณคร่าวๆ ก็จะไม่ก่อนวันที่  20 ก.ย. 2556


(3)  เงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 5  ขั้น  3  (ปัจจุบันคือ  11,920 บาท)


กรณีของคุณ ตาม (3)   เงินเดือนยังไม่เข้าเกณฑ์ จะเข้าหลักเกณฑ์ก็หลังจากวันที่  1 ต.ค. 56  ซึ่งเป็นปีงบประมาณใใหม่  คุณสมบัติจึงครบ


การมีคุณสมบัติครบในการเลื่อนระดับ 6  ในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  จะต้องครบทั้ง 3 เงื่อนไขนี้ จะครบเพียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้  

ดังนั้น กรณีของคุณ ข้อ (2) กับ (3) จะครบในปี 56 นี้  แต่ ข้อ (1)  จะครบเป็นเงื่อนไขสุดท้ายไม่ก่อนวันที่  27 มิ.ย. 57  ซึ่งเป็นวันที่ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 ครบ  2 ปี   แม้ว่าเงื่อนไขข้ออืนๆ จะครบก็ตาม


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 15.22 น. [ IP : 125.26.227.10 ]  
 

ขอบคุณค่ะ  สรุปคือ ครบ 3 เงื่อนไข ที่จะสามารถเลื่อน 6 คือ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ดิฉันเข้าใจถูกต้องใช่ไหมค่ะ

เขียนโดย   คุณ สุกัญญา

วันที่ 15 มี.ค. 2556 เวลา 16.23 น. [ IP : 118.174.137.54 ]  
 

เรียน  คุณ สุกัญญา

ไม่ก่อนวันที่  27 มิถุนายน  2557  ครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 17 มี.ค. 2556 เวลา 21.05 น. [ IP : 180.180.143.159 ]  
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัด

ขอเรียนถามการเลื่อนระดับ 5 ไป 6ว  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานเทศกิจ
1.จบปริญญาตรี( รัฐศาสตร์) 28 มี.ค.2547  2. จบ ป.โท (รัฐศาสตร์)  8 มิ.ย.55
2.บรรจุเป็นทหารเรือ  (ช่างแผนกซ่อมเครื่องโทรคมนาคม)  20 เม.ย.2540
3.ก.อบต.เทียบระดับ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2545
4.โอน(ยาย)  จนท.ป้องกน 3  ( 1 พ.ย. 2550)  สังกัด อบต.
5.เลื่อนระดับ จพง.ป้องกัน 4  ( 4  ธ.ค. 2551)
6.เลื่อนระดับ จพง.ป้องกัน 5  (14  ก.ย. 2555)
7.เปลี่ยนสายงานเป็น จพง.เทศกิจ (24 ต.ค.2555)

ผมขอเรียนถาม
1.จะเลื่อนระดับ 6ว ได้เมื่อไร  ปัจจุบันเงินเดือน  16,240.-บาท
2.สามารถใช้ ป.โท มาปรับลดระยะเวลาได้หรือไม่  
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

เขียนโดย   คุณ จพง.เทศกิจ

วันที่ 28 มี.ค. 2556 เวลา 15.21 น. [ IP : 118.174.2.118 ]  
 

ขอเรียนถามดังนี้ครับ
เป็นเสมียน ปี 40 - 14 ก.พ.54
เป็น จ.ส.อ. ปี 2551
จบ ป.ตรี 2550
โอนมาเป็น จพน.ธุรการ 4  15 ก.พ.54
เปลี่ยนสายงาน เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4      8 พ.ย.54
จบ ป.โท 2553
เป็น จบห.5    8 พ.ย.55
เป็น 6ว ได้เมื่อไหร่ครับ

เขียนโดย   คุณ ขอนแก่น

วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 11.51 น. [ IP : 119.42.85.134 ]  
 

เรียน  คุณขอนแก่น

จากข้อมูลของคุณ ขอสอบถามเพิ่ม

1. ก.จังหวัด เทียบให้คุณเป็นระดับ 4  ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ  
2. เงินเดือนปัจจุบันเท่าไหร่
3. จบ ป.โท อะไร สาขา  
4. ตำแหน่ง เสมียนที่เคยเป็นมาก่อน  เคยได้มีการเทียบเวลาว่าเกื้อกูลกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเวลากี่เดือน กี่ปี หรือเปล่า  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 10 พ.ค. 2556 เวลา 08.39 น. [ IP : 125.26.238.217 ]  
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัด
ขอเรียนถามดังนี้
1. ดิฉันบรรจุเป็นเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 เมื่อ วันที่ 18 เมษายน 49
2. เป็นเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 เมื่อ 19 เมษายน 55
3.สอบเปลี่ยนสายงานเป็น สันทนาการ เมื่อ ช่วงเดือน เมษายน 56
4. อยากทราบว่า จะปรับเป็น ระดับ 6 ได้เมื่อไหร่ (จบ ป.ตรี ปี 45 จบ ป.โท รัฐศาสตร์  ปี 56) ได้ระดับ 3 ปี 18 เมษา 51


เขียนโดย   คุณ ธุรการ ร้อยเอ็ด

วันที่ 17 พ.ค. 2556 เวลา 10.40 น. [ IP : 118.174.37.74 ]  
 

เรียน  คุณ ธุรการ ร้อยเอ็ด

ช่วยแจ้งประวัติการรับราชการ ให้ละเอียดกว่านี้หน่อยครับ

เรียงตามตำแหน่ง วัน เดือน ปี  แต่ละตำแหน่ง และระดับ
วุฒิ การศึกษา ป.ตรี สาขาอะไร จบ วันเดือน ปี อะไร
วุฒิ การศึกษา ป.โท จบ วัน เดือน ปี อะไร
เงินเดือนปีงบประมาณที่ผ่านมา  และ เงินเดือนปัจจุบัน

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 17 พ.ค. 2556 เวลา 14.26 น. [ IP : 182.52.110.159 ]  
 

สวัสดีค่ะ  ขอเรียนถามการนับระยะเวลาค่ะ
-บรรจุ  ตำแหน่ง จนท.บันทึกข้อมูล ระดับ 1 วันที่ 15 ก.ค. 47
-เปลี่ยน ตำแหน่ง จพง.ธุรการ  ระดับ 2 วันที่1 มี.ค. 50
-จพง.ธุรการ ระดับ 3 วันที่ 15 ก.ค. 51
- เปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 วันที่ 1 ธ.ค. 52
- เลื่อนระดับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 วันที่ 1 ธ.ค. 53
-- เลื่อนระดับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5 วันที่ 1 ต.ค. 54  (นำวุฒิ ป.โท มาปรับลดระยะเวลาจาก 4 ไป 5 )
- ปัจจุบันเงินเดือน  11,920 บาท
  * ขอเรียนถามค่ะ หนุจะสามารถเลื่อนระดับ 6ว ได้เมื่อไหร่ค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ


เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กาฬสินธุ์)

วันที่ 30 พ.ค. 2556 เวลา 20.25 น. [ IP : 110.49.225.213 ]  
 

เรียน  คุณเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กาฬสินธุ์)

ผมได้ตอบคำถาม คุณสุกัญญา  กรณีคล้ายๆ กับคุณเลย ในกระทู้นี้คำถามแรกเลย คุณลองอ่านดูก่อนนะครับ   แล้วลองคำนวณเองก่อน  ได้คำตอบแล้ว หากไม่แน่ใจ ค่อยกลับมาถามผมใน กระทู้นี้อีกครั้ง

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 2 มิ.ย. 2556 เวลา 01.03 น. [ IP : 125.26.216.167 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] ....หน้าสุดท้าย >> [4]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1931527 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com