ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
         ขอสอบถามว่า ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตมหาบัณฑิต สาขาอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือไม่ ถ้าตรงกันแล้ว สามารถสั่งปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิได้โดยต้องขอความเห็นชอบ ก.อบต.ก่อนหรือไม่ หรือสั่งปรับได้เลยคะ
         ขอขอบคุณมากค่ะ.......

เขียนโดย   คุณ บุคลากรมือใหม่

วันที่ 24 ธ.ค. 2555 เวลา 14.40 น. [ IP : 118.174.28.194 ]  
 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาล 4  กำหนดไว้ว่า


2. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์  ทางวิทยาศาสตร์    การแพทย์ด้านสาธารณสุขและอนามัย   ทางวิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือทางอื่นที่   ก.ท. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

จากคุณวุฒิที่คุณบอก  ก็ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้ตามคุณวุฒิ ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไข คือ ดำรงตำแหน่ง ระดับ 4 ขึ้นไปแล้ว  

ขั้นต่อไป คือการทำบันทึกขอปรับเงินเดือน ตามคุณวุฒิ ต่อ นายกฯ  แล้ว

ออกคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ ก.จังหวัด

รายงานการออกคำสั่ง ให้ ก.จังหวัดทราบ
เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 28 ธ.ค. 2555 เวลา 08.44 น. [ IP : 125.26.233.118 ]  
 

                เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
           จบปริญญาโท สาขารัฐศาสตร เมื่อ 8 มิถุนายน 2555 จะได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิหรือไม่คะ
        ประวัติปัจจุบัน ดังนี้ค่ะ
- วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 6ว วุฒิ ปวส.  เงินเดือน ตามที่เพิ่มคุณวุฒิแล้ว 22,040 บาท
- วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เป็นตำแหน่งเป็น นักบริหารงานทั่วไป 6 เงินเดือน 22,040 บาท ขอสอบถามว่าจะได้รับเงินเดือนเพิ่มคุณวุฒิ (ป.โท) อีกหรือไม่  ถ้าได้เป็นจำนวนเท่าไหร่
          ....ขอบคุณมากค่ะ..........


เขียนโดย   คุณ นิสา

วันที่ 31 มี.ค. 2557 เวลา 13.05 น. [ IP : 113.53.240.73 ]  
 

เรียน  คุณ นิสา          

การปรับเงินขั้นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  จะพิจารณาจากตำแหน่ง และระดับ ณ วันที่  1 มกราคม  2555   แล้วมาพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของแต่ละปี  

ส่วนการจะปรับเงินเพิ่มขึ้น ตามคุณวุฒิ ได้อีก นอกจาก ณ วันที่ 1 ม.ค. 55   บุคคลดังกล่าว ก็ต้องดำรงตำแหน่ง  ในคุณวุฒินั้นๆ ที่กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้   และเงินเดือน ยังไม่ถึงขั้นต่ำของ คุณวุฒิ นั้น

ดังนั้น  เมื่อคุณเปลี่ยนสายงาน เป็นสายงานบริหาร แล้ว  แต่เงินเดือน สูงกว่าขั้นต่ำของคุณวุฒิ ป.ตรี  คือ  11,860  บาท  และสูงกว่าขั้นต่ำของคุณวุฒิ ป.โท คือ  15,440  บาท  ก็ไม่สามารถจะปรับเงินขั้นตามคุณวุฒิได้อีก

ส่วนบัญชี 3  ที่จะมีผล ย้อนหลัง  ณ  1 ม.ค. 56   และ 1 ม.ค. 57  เงินคุณวุฒิ ป.โท  จะอยู่ที่  17,570  บาท  เงินเดือน คุณก็เกินไปแล้ว  จะปรับไ่ม่ได้อีกเช่นกัน  

แต่สิ่งที่่น่าจะได้ คือขั้นชดเชย  ที่มีผลตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. 57  ตามช่วงของเงินเดือน  ณ วันที่ 1 ม.ค. 57   ว่าจะปรับชดเชยได้สูงสุดกี่ขั้น ตามคุณวุฒิ  ซึ่งคงต้องดูจากบัญชีที่จะประกาศออกมาอีกครั้ง          

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 31 มี.ค. 2557 เวลา 14.38 น. [ IP : 180.180.163.50 ]  
 

                         เรียน ท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
         ดิฉัน ขอขอบพระคุณ ท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้คำแนะนำ การปรับเงินขั้นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  
                                        

เขียนโดย   คุณ นิสา ศรีขาว

วันที่ 1 เม.ย. 2557 เวลา 13.16 น. [ IP : 113.53.240.73 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1928972 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com