นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สามารถโอนย้ายไปตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนได้หรือไม่
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัด
          ขอเรียนถามเกี่ยวกับการโอนย้ายเปลี่ยนสายงานค่ะ  ดิฉันบรรจุราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 3 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เงินเดือน 7,940 บาท ปัจจุบันตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 4 เงินเดือน 10,440 บาท อยากทราบว่าดิฉันสามารถโอนย้ายไปตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนที่อื่นที่มีตำแหน่งว่างได้หรือไม่คะ
ขอแสดงความนับถือ
เขียนโดย   คุณ น้ำฝน

วันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 13.24 น. [ IP : 182.52.96.194 ]  
 

เรียน  คุณน้ำฝน

      เรียน  คุณน้ำฝน

โอนไปเป็นนักพัฒนาชุมชน ได้ครับ  หากวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  (นักพัฒนาชุมชน ป.ตรี ทุกสาขาอยู่แล้ว)

แต่  เวลาจะเลื่อนระดับเป็นระดับ 6 (นอกระดับควบ) คุณจะต้องเสียเวลาดำรงตำแหน่ง อยู่ในระดับ 5 นานกว่าคนที่มาจากสายงานเดิม ครับ  

เพราะตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ไม่เกื้อกูลกับตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  

ดังนั้น ให้พิจารณาดีๆ ด้วย ในเวลาที่จะย้ายสายงาน ในสายงานที่ไม่เกื้อกูลกันนะครับ                
              

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 13.53 น. [ IP : 182.52.110.145 ]  
 

                   เรียน   ท่านหัวหน้าสำนักปลัด

ดิฉันปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ วุฒิการศึกษาที่ใช้สอบ คือ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) นอกจากนี้ยังมีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วย) ซึ่งถ้าพิจารณาตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ไม่เกื้อกูลกับตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนเลย  แต่ในการปฏิบัติงานจริง งานที่ได้รับมอบหมายไม่แตกต่างกันเลยค่ะ  คือ เป็นนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ แต่ต้องทำงานด้านพัฒนาชุมชนด้วย ซึ่งงานพัฒนาชุมชนก็มีหลายอย่างที่ต้องใช้ความรู้ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมมาช่วยให้งานดีขึ้น  โดยส่วนตัวชอบงานพัฒนาชุมชนมากค่ะ ถ้าได้ทำเต็มตัวก็คงจะดี
ดิฉันจึงสอบถามไปยังงานบุคลากรของ อบต.ที่จะย้ายไป  เขาบอกว่า ได้สอบถามต่อไปยังจังหวัดแล้ว  เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นจังหวัด บอกว่าไม่สามารถโอนย้ายได้ เพราะตำแหน่งไม่เกื้อกูลกัน โดยอ้างถึง หนังสือ มท 0809.2/ว33 ดิฉัน ขอเรียนถามว่าเคยมีตัวอย่างการโอนย้ายในลักษณะนี้หรือไม่ ที่จะนำไปอ้างอิงต่อไปได้ ในส่วนที่ต้องเสียเวลาอยู่ในตำแหน่งระดับ 5 นานก็ไม่เป็นไรค่ะ แค่ได้ทำงานที่ชอบก็พอแล้ว    

ต้องขอบคุณท่านมากนะคะ ท่านใจดีจังเลยค่ะ เคยตอบคำถามให้ใครต่อใครมากมาย ขอให้การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอานิสงค์ให้ท่านมีแต่ความสุข ความเจริญด้วยเทอญ
ขอแสดงความนับถือ
น้ำฝน

เขียนโดย   คุณ น้ำฝน

วันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 21.47 น. [ IP : 27.55.16.11 ]  
 

เรียน  คุณ น้ำฝน

คุณสามารถย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ได้ครับ เพราะการย้ายของคุณเป็นการย้ายในระดับควบของสาย 3 คือ (ระดับ 3 - 5)  

แต่ถ้าโจทย์คุณ บอกว่า ตอนนี้ เป็น นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6ว  จะย้ายไปเป็นตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 6ว ได้ไหม  กรณีนี้ไม่ได้ครับ เพราะมันนอกระดับควบของสาย 3 ต้องมีผลงานและระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานด้วย  แต่หากจะย้ายจริงๆ ต้องลดซีลงมา เป็น นักพัฒนาชุมชน 5  อันนี้ได้

แต่ตอนนี้คุณเป็นเพียง ระดับ 4  ของสาย 3  สามารถย้ายไปเป็น นักพัฒนาชุมชน 4 ได้เลย (เทียบเท่ากัน ขอให้มีวุฒิตรงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะย้ายไปเท่านั้น)  

ส่วนที่ บุคลากร  อบต.คุณบอกว่าไปถามจังหวัดแล้ว  เขาถามจริงๆหรือเปล่าครับ  ถ้าตอบอย่างนี้  จังหวัดของคุณแย่มาก ไม่รู้ระเบียบเลย  แค่อ้างถึงหนังสือ หนังสือ ว 33 ก็ผิดแล้ว  เพราะ

หนังสือ ว 33  เป็นเกณฑ์ของตำแหน่ง ในสาย 1 หรือ สาย 2  สำหรับผู้ที่จะเปลี่ยนสายงานเป็นสาย 3 ว่า  ตำแหน่ง สาย 1 หรือสาย 2  ของบุคคลที่จะเปลี่ยนสายงาน  เกื้อกูลกับตำแหน่ง ที่เขาจะเปลี่ยนสายงานเป็นสาย 3 หรือไม่  
หนังสือ ว 33  จึงไม่เกี่ยวกับการย้าย ของคุณเลย  

ที่จะเกี่ยวกับคุณ และทำให้คุณเมื่อย้ายไปแล้ว ต้องเสียเวลาดำรงตำแหน่งในสายงาน ตอนจะเป็นระดับ 6ว  (นอกระดับควบ)  มันเป็นหนังสือ ที่ มท 0809.1/ว 54  ลงวันที่  24 ตุลาคม  2545  

ซึ่งบอกว่า ในสาย 3 ด้วยกัน  ตำแหน่ง อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน  หากตำแหน่งไหนเกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ก็เอาเวลาตอนดำรงตำแหน่ง ทั้ง สองตำแหน่ง มานับรวมกันได้ เพื่อเลื่อนเป็นระดับ 6  

ส่วนตำแหน่งไหนไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน เช่น ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ กับตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรณีนี้ จึงไม่สามารถนำเอาระยะเวลาตอนเป็น นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง เพื่อเลื่อนเป็นระดับ 6ว ได้  

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  หนังสือสั่งการเหล่านี้ ก็ยังไม่เกี่ยวกับคุณในการที่จะย้าย ไปเป็นนักพัฒนาชุมชน  ซึ่งสามารถทำได้  แน่นอน  

หากไม่แน่ใจ และทาง บุคลากรคุณ ก็ไม่แน่ใจ ให้ทำเรื่องหารือ ไปทางจังหวัดของคุณเลย ว่าหากจะย้ายกรณีนี้ ทำได้หรือไม่  ถ้าจังหวัดตอบไม่ได้ เขาจะต้องหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อีกทีหนึ่ง  

ซึ่งคราวนี้ ได้ขายหน้าทั้งจังหวัดแน่  ถ้าหารืออย่างนี้  มันตอบง่ายๆ มากเลยครับ  ผมละงง กับ ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลของ จังหวัดคุณจริงๆ ถ้าเป็นอย่างที่บอกนะครับ  

บางทีอาจไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ที่ตอบ ของจังหวัด ไม่รู้จริง แต่หัวหน้าหรือ เลขา ก.จังหวัด เขาอาจจะรู้ระเบียบ แต่บังเอิญไม่มีใครไปถามเขาก็ได้ ครับ  

พอดีตอนตอบ ค้นหนังสือไม่เจอ  ตอนนี้เจอแล้ว  หากทาง จังหวัด ยังดื้ออีก  คุณลองหาหนังสือสั่งการ ตามนี้นะ  หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 25  ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2549  ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของเทศบาล (ใช้ได้เหมือนกัน) ได้มีการพูดถึง การย้าย ไปดำรงตำแหน่งอื่นในระดับควบ  

ลองเอาไปให้บุคลากร ของอบต.คุณอ่านดู  แล้วเอาไปให้ทางจังหวัดอ่านดู  ซึ่งผมคิดว่า หนังสือฉบับนี้ จะทำให้เขาเข้าใจอะไรมากขึ้นครับ  

ขอให้โชคดี ได้ทำงานในหน้าที่ที่ ชอบนะครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 22.14 น. [ IP : 125.26.251.49 ]  
 

เรียน  คุณน้ำฝน  

ขอเพิ่มเติมอีกนิด เพิ่งเห็น ที่ผมพูดถึงส่วนใหญ่จะเป็นการย้าย  การย้ายคือการย้ายตำแหน่ง จากตำแหน่ง หนึ่ง ไปเป็นตำแหน่ง หนึ่ง ใน เทศบาล หรือ อบต.เดียวกัน  

หากเป็นการโอน จะเป็นการโอน ไปยัง เทศบาล หรือ อบต.คนละแห่ง  

หากคุณจะไปเป็น นักพัฒนาชุมชน  ณ อบต. หรือเทศบาล ที่ไม่ใช่ที่ทำงานเดิม เรียกว่าการ โอน ครับ  

แต่จาก หนังสือ ว 25  จะพูดถึง ทั้งการโอน และการย้าย  ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน  โดยอนุโลมครับ            

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 22.22 น. [ IP : 125.26.251.49 ]  
 

เรียน   ท่านหัวหน้าสำนักปลัด          

ดิฉันจบสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) สามารถสมัครสอบ นวก.ส่งเสริมสุขภาพ

ที่กำลังจะเปิดสอบนี้ได้หรือไม่ค่ะ  เพราะว่าคุณสมบัติเขาบอกแค่ว่าจบสาธารณสุข พยาบาล สุขศึกษาเท่านั้น ดิฉันกังวลว่าสมัครไปแล้ว เขาจะไม่รับพิจารณาค่ะ      

เขียนโดย   คุณ สุดารัตน์

วันที่ 19 พ.ย. 2556 เวลา 16.28 น. [ IP : 1.179.169.214 ]  
 

เรียน       คุณ สุดารัตน์

เอาวุฒิ สาธารณสุขศาสตร์ ไปสมัครสอบได้ครับ      

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 19 พ.ย. 2556 เวลา 21.40 น. [ IP : 125.26.210.104 ]  
 

อยากทราบว่า จบ ป.ตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถสมัครในตำแหน่งนักวิชการส่งเสริมสุขภาพได้รึป่าวคะ ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ ขวัญ

วันที่ 27 พ.ย. 2556 เวลา 22.54 น. [ IP : 111.84.211.144 ]  
 

     เรียน ท่านหัวหน้าสำนักปลัดค่ะ
ขออนุญาตถามท่านว่า ดิฉันตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ๖ว ต้องการโอนย้าย แต่ที่จังหวัดที่ต้องการย้ายไปมีตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล หรือนักวิชาการสาธารณสุขว่างอยู่ จึงอยากเรียนถามท่านว่าตำแหน่งนี้ เกื้อหนุนกันหรือไม่ สามารถย้ายได้หรือเปล่า และเจ้าหน้าที่ที่ดิฉันประสานเค้าบอกให้ไปดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ค่ะ   ดิฉันจบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต กายภาพบำบัด ค่ะ
     ขอบพระคุณท่านค่ะ
                    

เขียนโดย   คุณ มัณฑนา

วันที่ 19 ก.พ. 2557 เวลา 16.28 น. [ IP : 125.27.206.241 ]  
 

เรียน  คุณ มัณฑนา

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6ว  โอนไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล หรือ นักวิชาการสาธารณสุข ได้ครับ  เนื่องจากกลุ่มงานเดียวกัน ตามหนังสือ  ที่ มท 0809.2/ว 25  ลงวันที่  2 มีนาคม  2549  

และแนบท้ายหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

แต่การจะโอนไปได้ จะต้องมีคุณวุฒิ ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของ ตำแหน่ง ที่จะโอน ดังนี้        

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล

ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ    
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา  วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย  วิศวกรรมศาสตร์  เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  การพยาบาล  ชีววิทยา  จุลชีววิทยา  กีฎวิทยา  เทคนิคการแพทย์  เวชศาสตร์การกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา  การพยาบาลหรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ดังนั้น คุณต้องดูว่า คุณวุฒิ ตรงกับตำแหน่งอะไร  ก็สามารถโอนไปได้ครับ  แต่การจะโอนไปนอกระดับควบ (ซี 6ว) ของสาย 3  ซึ่งเป็นคนละตำแหน่ง แต่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันนั้น จะต้องมีการประเมินบุคคล และผลการปฏิบัติงานด้วย แต่ไม่ต้องประเมินผลงาน  

อ้างตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่  2 มีนาคม  2549
    

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 20 ก.พ. 2557 เวลา 16.20 น. [ IP : 182.52.50.151 ]  
 

  เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ดิฉันเป็นนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 4 ถ้าจะโอนย้ายไปเป็นตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล มันเป็นสายงานที่เกื้อกูลกันในการเลื่อนระดับหรือไม่ค่ะ ถ้าเกื้อกูลให้ดูตามหนังสือราชการตัวไหนค่ะ  ขอบพระคุณมากค่ะ                      

เขียนโดย   คุณ นุ่ม

วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา 10.32 น. [ IP : 182.52.82.37 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] ....หน้าสุดท้าย >> [4]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1931740 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com