ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


โครงการส่งเสริมสุขภาพดีผู้สูงว [ 13 ก.ค. 2558 ] อ่าน 23 


การประชุมวิชาการ และจัดเวทีแลก [ 13 ก.ค. 2558 ] อ่าน 20 


โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเส [ 25 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 28 
   
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ย้ายสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า [ 7 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ให้สำรองน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ในครัวเรือ [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่ [ 18 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 57 
     
อบต.ชะอม อบต.ชะอม ขอเชิญร่วมโครงการปั่นเพื่อแม่ Bike for mom 2015 [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ไผ่ต่ำ [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ชะอม อบต.ชะอม ถวายเทียนพรรษา และร่วมกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ ประจำปี 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ไผ่ต่ำ ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.เริงราง ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลเริงราง [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ไผ่ต่ำ การจำหน่ายสินค้า "ธงฟ้าสู่ชุมชน" (Mobile Unit) [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หมู่ [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ตลาดน้อย [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน งานประเพณีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ประชาสัมพันธ์ โครงการตลิ่งชันเคราะประตูบ้าน "ต้านโรคมะเร็ง" [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาดินพัฒนา ประกาศสอบราคา ปรับปรุงภายในอาคารเป็นสำนักงานกองช่างและปรับปรุงมุุขอาคารเป็นศููน [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.เขาดินพัฒนา ประกาศสอบราคา ขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ทีุ่6 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านยาง ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านยาง ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองยาว โครงการถวายเทียนจำนำพรรษาให้กับวัดในตำบลหนองยาว ประจำปี 2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.ไผ่ต่ำ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 87 
อบต.เขาดินพัฒนา สอบราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.เขาดินพัฒนา ประกาศสอบราคาปรับปรุงระเบียงอาคารสำนักงาน ชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.เขาดินพัฒนา ประกาศสอบราคา ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่7 [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.ไผ่ต่ำ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘ [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 41 
 
       
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   
โครงการถนนถ่ายโอน ปี 59 [ 21 ม.ค. 2558 ]   
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำของเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/1157,1158 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/13096 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/ว963 เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [ 4 ก.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพัน [ 28 ส.ค. 2557 ]   
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
   
 
การเปลี่ยนจากนายช่าง เป็นหัวหน้าฝ่าย เมื่อท้องถิ่นเข้าระบบแท่ง (3 ส.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0  
การลาป่วยของพนักงานจ้างตามภารกิจ(ขอคำตอบด่วนที่สุดด้วยค่ะ) (30 ก.ค. 2558)    อ่าน 7616  ตอบ 32  
ขอเรียนปรึกษาค่ะ (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 2866  ตอบ 26  
เลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 1  
บัญชีกลุ่มงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูล สายงาน1-2 กับ 3 (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 1  
นักบริหารงานทั่วไปครอง๖มาสี่ปีแล้วจะขอปรับจากฝ่าย๖เป็นฝ่าย๗ดีหรือไม่ (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 110  ตอบ 5  
ปรึกษาการเลื่อนระดับกรณีโอนย้ายมา (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 48  ตอบ 1  
กรณี เงินเพิ่มคุณวุฒิ (24 ก.ค. 2558)    อ่าน 71  ตอบ 5  
ภาระค่าใช้จ่ายข้อ 9 (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 35  ตอบ 1  
นักวิชาการเงินและบัญชี7ว.อยากเปลี่ยนเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงิน (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 35  ตอบ 1  
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7 ศส. มท0806/ ว48 [บัญชีรายชื่อ]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
แจ้งยกเลิกบัญชีรายละเอียดประกอบการอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงและสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11818-11835  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1607  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สน.คท. มท 0808.2/11628-11653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/11654-11657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล สล.  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1874944 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution