ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


พิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำ [ 10 ต.ค. 2557 ] อ่าน 40 


ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ปร [ 10 ต.ค. 2557 ] อ่าน 41 


โครงการ “PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชี [ 18 ก.ย. 2557 ] อ่าน 72 
   
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้า [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 30 
เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่ [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 127 
     
ทต.ตะกุด ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้า [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 30 
อบต.เขาดินพัฒนา ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้าง [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.หินกอง ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องว [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.หินกอง ประกาศเทศบาลตำบลหินกองเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินพร้อมบดอัดแน่น [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.เขาดินพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2557 ในวันที่ 6 พฤศจิกาย [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ชำผักแพว ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.ตะกุด เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 35 
ทต.หินกอง **แก้ไข้ประกาศ**ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.หินกอง ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.หินกอง ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาศูน [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
ทต.หนองแซง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสต์ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
ทต.หนองแซง โครงการถมดินลูกรังปรับภูมิทัศน์ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.พุคำจาน ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.พุคำจาน ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ชะอม อบต.ชะอม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประขนาดเล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านบึงไม้ ตำลชะอม อ [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.เริงราง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 24 
ทต.หินกอง ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อ [ 15 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 39 
ทต.ดอนพุด ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) [ 15 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
 
       
 
สบ0023.1/1157,1158 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/13096 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/ว963 เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [ 4 ก.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพัน [ 28 ส.ค. 2557 ]   
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
1-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
2-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว627 การประชาสัมพันธ์การตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 1 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 1-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 2-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 3-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 [ 21 พ.ค. 2557 ]   
   
 
การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (25 ต.ค. 2557)    อ่าน 113743  ตอบ 749  
สอบถามการสอบจากสายปฏิบัติเป็นสายบริหารเมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง (25 ต.ค. 2557)    อ่าน 96  ตอบ 6  
การเลื่อนระดับ 5 ไป 6 สายงานเกื้อกูล (25 ต.ค. 2557)    อ่าน 16907  ตอบ 45  
การเลื่อนระดับ 5 ไป 6ว ของ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 4875  ตอบ 29  
การใช้ ป.โท ปรับลดระยะเวลาการครองตำแหน่ง (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 16844  ตอบ 113  
ชี้แจงการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 12428  ตอบ 68  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 2  
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สามารถโอนย้ายไปตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนได้หรือไม่ (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 1681  ตอบ 24  
ต้องการไปสมัครงานค่ะ แต่โทรไปไม่มีใครรับเลย (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 1  
การเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 กรณีเปลี่ยนสายงานที่เกื้อกูลกัน (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 6468  ตอบ 43  
 
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1901  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1897  [ 21 ต.ค. 2557 ]
แนวทางการเทีบบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว100  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือเกณฑ์รายได้กรณีการปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 สน.บถ. มท 0809.2/ว99  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.2/ว97  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ สน.บถ. มท 0809.2/ว1896  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1886  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว25  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว1876  [ 20 ต.ค. 2557 ]
แก้ไขบัญชีท้ายประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1884  [ 20 ต.ค. 2557 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1394989 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution