ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


พิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำ [ 10 ต.ค. 2557 ] อ่าน 33 


ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ปร [ 10 ต.ค. 2557 ] อ่าน 34 


โครงการ “PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชี [ 18 ก.ย. 2557 ] อ่าน 67 
   
เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่ [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 101 
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาน [ 8 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 142 
     
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องว [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.หินกอง ประกาศเทศบาลตำบลหินกองเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินพร้อมบดอัดแน่น [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.เขาดินพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2557 ในวันที่ 6 พฤศจิกาย [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ชำผักแพว ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ตะกุด เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.หินกอง **แก้ไข้ประกาศ**ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.หินกอง ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.หินกอง ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาศูน [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
ทต.หนองแซง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสต์ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.หนองแซง โครงการถมดินลูกรังปรับภูมิทัศน์ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.พุคำจาน ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.พุคำจาน ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ชะอม อบต.ชะอม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประขนาดเล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านบึงไม้ ตำลชะอม อ [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.เริงราง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.หินกอง ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อ [ 15 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 30 
ทต.ดอนพุด ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) [ 15 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.หนองหมู โครงการตักบาตรพระร้อยประจำปี๒๕๕๗ [ 15 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
ทต.หนองหมู ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 15 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
ทต.หินกอง โครงการ ตรวจบ้านดูแลสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศและผู้ป่ว [ 15 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
 
       
 
สบ0023.1/1157,1158 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/13096 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/ว963 เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [ 4 ก.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพัน [ 28 ส.ค. 2557 ]   
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
1-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
2-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว627 การประชาสัมพันธ์การตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 1 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 1-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 2-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 3-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 [ 21 พ.ค. 2557 ]   
   
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 2  
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สามารถโอนย้ายไปตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนได้หรือไม่ (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 1661  ตอบ 24  
ต้องการไปสมัครงานค่ะ แต่โทรไปไม่มีใครรับเลย (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 1  
การเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 กรณีเปลี่ยนสายงานที่เกื้อกูลกัน (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 6384  ตอบ 43  
การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 122046  ตอบ 860  
ขอความอนุเคราะห์การใช้วุฒิป.โท ลดระยะเวลา จาก 4 ไป 5 กรณีเปลี่ยนสายงาน (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 979  ตอบ 5  
สอบถามการเลื่อนระดับจาก 4 ไป 5 (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 2  
สอบถามเรื่องการสอบหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม6) (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 1  
การเลื่อนระดับ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 5 เป็น 6 ว (18 ต.ค. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 2  
การปรับขนาดเทศบาลตำบลจากเล็กไปกลาง (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 2  
 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว25  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว1876  [ 20 ต.ค. 2557 ]
แก้ไขบัญชีท้ายประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1884  [ 20 ต.ค. 2557 ]
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3502  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3579  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว28  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุง คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว27  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว26  [ 20 ต.ค. 2557 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2557 กค. มท 0803/ว1871  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1866  [ 17 ต.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1823  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8839-8914 [บัญชีรายละเอียด]  [ 17 ต.ค. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.3/ว3507  [ 16 ต.ค. 2557 ]
การสำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัด อปท. ที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1840  [ 16 ต.ค. 2557 ]
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว24  [ 15 ต.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1835  [ 14 ต.ค. 2557 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง และกำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 14 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0892.4/ว1828  [ 14 ต.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1834  [ 14 ต.ค. 2557 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1386986 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution