ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


โครงการ “PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชี [ 18 ก.ย. 2557 ] อ่าน 32 


โครงการ "ทำบุญวันพระ ฟังธ [ 17 ก.ย. 2557 ] อ่าน 28 


กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติโรงเรี [ 8 ส.ค. 2557 ] อ่าน 50 
   
แนะนำให้รู้จักอาเซียน [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 86 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 66 
     
อบต.ห้วยบง นายสวัสดิ์ แม้นบุตร นายก อบต.ห้วยบง มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสั [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ห้วยบง [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.สวนดอกไม้ แจ้งการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.สวนดอกไม้ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ดอนทอง มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.พุคำจาน โครงการแผนที่ยุทธศาสตร์และแผนสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พุค [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ห้วยบง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง รับมอบพัดลมจากบริษัท อีซูซุสงวนไทย สระบุรี จำกัด [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านแก้ง เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ดอนทอง กิจกรรมซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ที่ 7 บ้านม้า [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.บ้านแก้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จัดโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 25 
อบต.ห้วยบง รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.ห้วยบง รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.ชำผักแพว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จำนวน 10 หมู่บ้าน [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพน [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.ดอนทอง ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 30 
ทต.บางโขมด ประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา [ 20 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 36 
อบต.ชะอม ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบชะอม [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 33 
ทต.ตะกุด โครงการ “PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต ประจำปี 2557” [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 32 
ทต.หนองหมู ค่ายสุขภาพป้องกันโรค [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 24 
 
       
 
สบ0023.3/ว963 เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [ 4 ก.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพัน [ 28 ส.ค. 2557 ]   
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
1-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
2-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว627 การประชาสัมพันธ์การตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 1 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 1-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 2-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 3-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 [ 21 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว146 1- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู [ 7 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว146 2- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู [ 8 พ.ค. 2557 ]   
   
 
การเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 กรณีเปลี่ยนสายงานที่เกื้อกูลกัน (1 ต.ค. 2557)    อ่าน 5892  ตอบ 33  
สอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย6ว (1 ต.ค. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 1  
เปลี่ยนสายงาน เป็น นักพัฒนาชุมชน หรือ รอปรับระดับ 6 แล้วสอบเป็นสายบริหาร (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 2359  ตอบ 15  
การเลื่อนระดับ 4 ไป 5 กรณีเปลี่ยนสายงาน (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 5873  ตอบ 55  
การลาป่วยของพนักงานจ้างตามภารกิจ(ขอคำตอบด่วนที่สุดด้วยค่ะ) (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 4417  ตอบ 24  
การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 119605  ตอบ 855  
ชี้แจงการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 11712  ตอบ 62  
ปรึกษาเรื่องการเขียนโครงการ (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0  
สอบถามการเลื่อนระดับ 6ว กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (29 ก.ย. 2557)    อ่าน 1331  ตอบ 20  
จาก จพง.การเงิน 6 ว สอบ หัวหน้าสำนักงานปลัด 6 ได้หรือไม่ (29 ก.ย. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 1  
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1733 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online กค. มท 0803/ว1732  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1731  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1720  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1701  [ 30 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กค. มท 0803/ว1722  [ 29 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3072  [ 29 ก.ย. 2557 ]
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1707  [ 29 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1718  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1708  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1706  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1704  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/7942-8017 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1696  [ 26 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1703  [ 26 ก.ย. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว1695  [ 26 ก.ย. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1634  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1671  [ 24 ก.ย. 2557 ]
ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1670  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ประจำเดือนกันยายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2557 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1347018 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution