ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


โครงการ “PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชี [ 18 ก.ย. 2557 ] อ่าน 14 


โครงการ "ทำบุญวันพระ ฟังธ [ 17 ก.ย. 2557 ] อ่าน 13 


กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติโรงเรี [ 8 ส.ค. 2557 ] อ่าน 44 
   
แนะนำให้รู้จักอาเซียน [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 80 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 65 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 59 
     
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพน [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ดอนทอง ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.บางโขมด ประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา [ 20 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.ชะอม ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบชะอม [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.ตะกุด โครงการ “PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต ประจำปี 2557” [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองหมู ค่ายสุขภาพป้องกันโรค [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.ตะกุด โครงการ "ทำบุญวันพระ ฟังธรรมะ สืบสานประเพณีวิถึไทย" ประจำปี 2557 ณ วัด [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.ชะอม ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง ตำบลชะอม [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 24 
อบต.ชะอม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 26 
อบต.เขาดินพัฒนา โครงการค่ายพุทธบุตร [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 37 
ทต.สวนดอกไม้ โครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองยาว สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 [ 11 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.หนองยาว โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปี 2557 [ 11 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 28 
ทต.สวนดอกไม้ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 11 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.พุกร่าง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุ [ 10 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 39 
อบต.หน้าพระลาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ [ 10 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.หน้าพระลาน โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ จุด ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน [ 10 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.บางโขมด ประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา [ 9 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
ทต.พุกร่าง ประกาศสอบราคาจ้าง 6 โครงการ [ 9 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื [ 9 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
 
       
 
สบ0023.3/ว963 เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [ 4 ก.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพัน [ 28 ส.ค. 2557 ]   
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
1-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
2-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว627 การประชาสัมพันธ์การตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 1 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 1-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 2-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 3-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 [ 21 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว146 1- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู [ 7 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว146 2- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู [ 8 พ.ค. 2557 ]   
   
 
สอบถามการเลื่อนระดับจาก5ไป 6ว ของตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (22 ก.ย. 2557)    อ่าน 1425  ตอบ 4  
ชี้แจงการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (21 ก.ย. 2557)    อ่าน 11475  ตอบ 61  
ขอเรียนปรึกษาพร้อมข้อแนะนำ (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 629  ตอบ 13  
การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 109619  ตอบ 743  
ใช้วุฒิ ป.โท ลดระยะเวลาเพื่อสอบสายบริหารได้หรือไม่ (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 2  
การเลื่อนระดับ 6ว (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 1471  ตอบ 11  
การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 87  ตอบ 6  
การใช้หนังสือ ว.54 กับ ว.33 (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 228  ตอบ 5  
การสอบขึ้นหัวหน้าส่วนการคลัง อบต. (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 3058  ตอบ 35  
หารือการปรับนักบริหารงานคลัง (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 106  ตอบ 4  
 
การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1636  [ 22 ก.ย. 2557 ]
ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1635  [ 22 ก.ย. 2557 ]
การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1629  [ 22 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว1630  [ 19 ก.ย. 2557 ]
ผลการตัดสินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1628  [ 19 ก.ย. 2557 ]
การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 สน.พส. มท 0810.5/ว1626  [ 19 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1619  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สน.กม. มท 0804.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว1609 [แบบแจ้งรายละเอียด]  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1613  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1608  [ 16 ก.ย. 2557 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 16 ก.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1325469 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution