ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่อง [ 28 ก.ค. 2557 ] อ่าน 6 


โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ปร [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 39 


โครงการอยู่กับโรคอย่างปลอดภัย [ 17 มิ.ย. 2557 ] อ่าน 32 
   
แนะนำให้รู้จักอาเซียน [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 22 
     
ทต.ตะกุด กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสม [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลิ่งชัน ศูนย์พัฒนาความรัก ความสามัคคี เพื่อชุมชนเข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งฃัน [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน โครงการอบรมการสร้า่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ตำบ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการขุดบ่อบาดาล ม.1(2) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการขุดบ่อบาดาล ม.1(1) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ชำผักแพว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการขุดบ่อบาดาล ม.6 (2) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการขุดบ่อบาดาล ม.6 (1) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชำผักแพว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.2(2) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.2(1) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ชำผักแพว สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 5 (2) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชำผักแพว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชำผักแพว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองยาว ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 28 
อบต.หนองยาว สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2557 [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองยาว สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2557 [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.สวนดอกไม้ การประชุมเสวนาการปฏิรูปด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
 
       
 
1-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
2-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว627 การประชาสัมพันธ์การตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 1 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 1-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 2-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 3-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 [ 21 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว146 1- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู [ 7 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว146 2- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู [ 8 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.2/ว603 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2557 [ 4 ก.พ. 2557 ]   
สบ0023.1/ว5049 ระบบข้อมูลกลางปีงบ 57 (INFO) หัวข้อ อปท. 8 ด้าน [ 13 ธ.ค. 2556 ]   
สบ0023.2_ว5852 ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานลูกจ้างเทศบาล [ 2 ธ.ค. 2556 ]   
สบ0023.2_ว5851 ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ก.พ. (เทศบาล) [ 2 ธ.ค. 2556 ]   
สบ0023.2_ว5820 ประกาศหลักเกณฑ์เงินเดือนตามคุณวุฒิ ก.พ. ฯ (ฉบับที่3) [ 28 พ.ย. 2556 ]   
สบ0023.2_ว5819 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง อบต. พ.ศ.2556 [ 28 พ.ย. 2556 ]   
สบ0023.1/ว1438 การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มชุมนุมประท้วงเพื่อหวังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการ [ 22 พ.ย. 2556 ]   
สบ0023.1/ว1437 การป้องกันเหตุความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน [ 22 พ.ย. 2556 ]   
สบ0023.1/ว1409 การจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน [ 15 พ.ย. 2556 ]   
สบ0023.1/ว1405 การขับเคลื่อนนโยบาย Big Cleaning Day กิจกรรม 5ส. [ 15 พ.ย. 2556 ]   
สบ 0023.1/ว1381 ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชน [ 11 พ.ย. 2556 ]   
   
 
กรณีเปลี่ยนสายงาน ขึ้นดำรงตำแหน่ง 6ว เมื่อไหร่ค่ะ (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 1  
เรียนสอบถามหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตะกุดคะ (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องเลื่อนระดับคะ (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 1  
การเปลี่ยนสายงานนอกระดับควบ (ไม่เกื้อกูลกัน) (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 313  ตอบ 6  
สอบถามการเลื่อนระดับ 6ว กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 1058  ตอบ 13  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต. สามารถลาพักผ่อนได้มั้ยคะ (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 1  
สอบถามด่วนคะ (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 48  ตอบ 4  
ชี้แจงการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 10403  ตอบ 60  
เมื่อเข้าระบบแท่งแล้วนายช่างโยธา 6ว จะขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายได้หรือไม่ (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 80  ตอบ 2  
การเบิกค่าเช่าบ้าน (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 1  
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/5895  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2029  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/5716-5790 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1265  [ 25 ก.ค. 2557 ]
กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 สน.กศ.  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1261  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 18 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1260  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2011  [ 24 ก.ค. 2557 ]
แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1995  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1239  [ 24 ก.ค. 2557 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1225503 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution