ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติโรงเรี [ 8 ส.ค. 2557 ] อ่าน 30 


กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่อง [ 28 ก.ค. 2557 ] อ่าน 43 


โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ปร [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 85 
   
แนะนำให้รู้จักอาเซียน [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 65 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
     
อบต.ดอนทอง พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.ดอนพุด [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.หน้าพระลาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรต [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.หน้าพระลาน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างมณฑป หมู่ที่ ๔ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หน้าพระลาน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ดอนพุด ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานไม้และซ่อมแซมสะพานไม้ ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนพุด [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.ดอนพุด ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานไม้และซ่อมแซมสะพานไม้ ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนพุด [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาห [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายเ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.ดอนพุด เทศบาาลตำบลดอนพุด มอบเกียรติบัตรให้กับเครื่อข่าย โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก ประจำ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.หน้าพระลาน โครงการอบรมผู้ประกอบการและดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.หน้าพระลาน โครงการโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 27 
อบต.หน้าพระลาน โครงการหมู่บ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ (Big Cleaning Day) [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 25 
อบต.หน้าพระลาน โครงการ ห้องพยาบาลบริการตรวจสายตา [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.หน้าพระลาน โครงการวันแม่แห่งชาติ [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
 
       
 
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพัน [ 28 ส.ค. 2557 ]     
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
1-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
2-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว627 การประชาสัมพันธ์การตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 1 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 1-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 2-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 3-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 [ 21 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว146 1- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู [ 7 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว146 2- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู [ 8 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.2/ว603 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2557 [ 4 ก.พ. 2557 ]   
   
 
การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 115793  ตอบ 850  
เปลี่ยนสายงานบริหาร (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 72  ตอบ 2  
จพง.ธุรการ5 เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปดีมั้ยครับ (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 5864  ตอบ 62  
การปรับค่าจ้างประจำ (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0  
การใช้หนังสือ ว.54 กับ ว.33 (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 138  ตอบ 2  
เปลี่ยนสายงาน เป็น นักพัฒนาชุมชน หรือ รอปรับระดับ 6 แล้วสอบเป็นสายบริหาร (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 2139  ตอบ 13  
การเลื่อนระดับ 5 ไป 6 นักวิชาการเงินและบัญชี (กรณีเปลี่ยนสายงาน) (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 2624  ตอบ 42  
หารือการปรับนักบริหารงานคลัง (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 2  
ย้ายเปลี่ยนสายงานไม่เกื้อกูล (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 639  ตอบ 4  
การเลื่อนระดับจาก ระดับ 4 ไประดับ 5 (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 57  ตอบ 4  
 
การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว78  [ 1 ก.ย. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1458  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1454  [ 1 ก.ย. 2557 ]
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1457  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1287750 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution