ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


"วันเทศบาล" [ 24 เม.ย. 2558 ] อ่าน 10 


โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และโ [ 22 เม.ย. 2558 ] อ่าน 10 


งานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอาย [ 16 เม.ย. 2558 ] อ่าน 19 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบการอื่น [ 30 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 69 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ติดต่อขอชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 68 
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง [ 23 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 100 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร และค่าธร [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 86 
     
อบต.ตลิ่งชัน โครงการ “จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) และแผนชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ชำผักแพว ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ม.5 (ครั่้งที่ 2) [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ชำผักแพว ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางหมู่ที่ 3 [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.ตะกุด "วันเทศบาล" [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ชะอม อบต.ชะอม ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตซอล) ม.5 ตำบลชะอม อำเภอ [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 14 
ทต.ตะกุด โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน 2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ชะอม อบต.ชะอม สอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายถังแชมเปญ ขนาด 12 ลบม. พ [ 22 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ชะอม อบต.ชะอม ประกาศสอบราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายหอถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบม. [ 22 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแ [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ชะอม อบต.ชะอม ประกาศราคากลาง จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายถังแชมเปญ ขนาด 12 ลบม. [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการถมดิน โฉนดที่ดินเลขที [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ชะอม อบต.ชะอม ประกาศราคากลาง จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายหอถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบม. [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ดอนทอง ประชาสัมพันธ์การออกประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2558 [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.เขาดินพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพํนฒาจัดประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดถ้ำเจิญสุข [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.พุคำจาน [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.พุคำจาน โครงการงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ดอนทอง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 16 
ทต.หนองแซง โครงการชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 22 
ทต.หนองแซง โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 28 
อบต.บ้านยาง โครงการรดน้ำดำหัว (สืบสานประเพณีสงกรานต์) ประจำปี ๒๕๕๘ [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
 
       
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   
โครงการถนนถ่ายโอน ปี 59 [ 21 ม.ค. 2558 ]   
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำของเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/1157,1158 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/13096 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/ว963 เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [ 4 ก.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพัน [ 28 ส.ค. 2557 ]   
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
   
 
การเลื่อนระดับจาก 5 ไ ป 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (24 เม.ย. 2558)    อ่าน 46  ตอบ 6  
สอบถามการเลื่อนระดับ 6 ว. (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 1  
การเลื่อนระดับ 6 กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน จบห. (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 1256  ตอบ 13  
เปลี่ยนสายงานกับระบบแท่ง (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 7702  ตอบ 27  
การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 141957  ตอบ 888  
การเลื่อนระดับจพง.ป้องกัน 4ไป5 กรณีเปลี่ยนสายงาน (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0  
เปลี่ยนสายงานบริหาร (21 เม.ย. 2558)    อ่าน 408  ตอบ 10  
การเลื่อนระดับ 4 ไประดับ 5 กรณีตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ (20 เม.ย. 2558)    อ่าน 14708  ตอบ 108  
การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (19 เม.ย. 2558)    อ่าน 131376  ตอบ 761  
เลื่อนระดับ 6 ว ไป 7 ว (18 เม.ย. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0  
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว829  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว827  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/6584-6588 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว820 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว824  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว818  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว822  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ยังขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว819 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สน.สส. มท 0891.4/ว825  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) สน.พส. มท 0810.4/ว817  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 กค. มท 0803/ว816  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายการ ของหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว792 ลว 20 เม.ย.2558 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฯ สน.สส. มท 0891.4/ว810  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว813  [ 23 เม.ย. 2558 ]
การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว2171  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว670  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.) สน.คท. มท 0808.5/ว22  [ 22 เม.ย. 2558 ]
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความเข้าใจตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับ และการคุ้มครองเด็กในอาเซียน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว808  [ 22 เม.ย. 2558 ]
ระบบรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว807  [ 22 เม.ย. 2558 ]
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว792  [ 22 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว802 [รุ่น 7] [รุ่น 8]  [ 21 เม.ย. 2558 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1712100 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution