ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เทศบาล [ 8 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 42 


โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจ [ 10 พ.ย. 2557 ] อ่าน 88 


โครงการ “อำเภอ....ยิ้มเคลื่อนท [ 31 ต.ค. 2557 ] อ่าน 80 
   
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร และค่าธร [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอใบอนุญาต ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้า ประจำปี 255 [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 36 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรอกรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
     
อบต.ตลิ่งชัน การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้า [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้า [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้ง [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองย่างเสือ การแข่งขันเดินวิ่งมินิมาราธอน อ.มวกเหล็ก [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองย่างเสือ แช้มป์ส้มตำทานตะวัน ประเภทลีลาเด็ดๆ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองย่างเสือ ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองย่างเสือ กิจกรรม 5 ธันวา 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.หนองย่างเสือ งานกาชาดจังหวัดสระบุรี ปี 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.พุคำจาน โครงการซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ตลิ่งชัน ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2558 [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.พุกร่าง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกัน [ 15 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 30 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องว [ 15 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
ทต.ดอนพุด ประกาศการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) (ครั้ง [ 15 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.เขาดินพัฒนา วันพ่อแห่งชาติ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ [ 15 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.หนองหมู โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพประจำปี2557 [ 12 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 27 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงก [ 12 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.ดอนพุด โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนน่ามอง [ 11 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 37 
ทต.ดอนพุด วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 [ 11 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 27 
 
       
 
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำของเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/1157,1158 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/13096 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/ว963 เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [ 4 ก.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพัน [ 28 ส.ค. 2557 ]   
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
1-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
2-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว627 การประชาสัมพันธ์การตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 1 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 1-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 2-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
   
 
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1713  ตอบ 14  
สอบคัดเลือกกรณีสายงานไม่เกื้อกูล (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 2  
เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 32  ตอบ 4  
การเลื่อนระดับ 6ว.ในสายงานเกื้อกูล (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 94  ตอบ 5  
เรียนถาม หัวหน้าสำนักปลัดค่ะ (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 2  
นักวิชาการศึกษาสอบถาม (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0  
การเลื่อนระดับ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5 เป็นระดับ 6ว กรณีเปลี่ยนสายงาน (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 2368  ตอบ 25  
เพื่อความก้าวหน้า (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 238  ตอบ 7  
ขอสอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 1  
สอบถามการสอบ ผอ.กองช่าง ระดับ 7 (17 ธ.ค. 2557)    อ่าน 869  ตอบ 6  
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2332  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว2323  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2322  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
เชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว41  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2310 [เอกสารแนบ]  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2240  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดิอน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2289  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2286  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2285  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว2239  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
การเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการควบคุมเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.2/ว2207  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1493380 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution