ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


โครงการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบ [ 23 มี.ค. 2558 ] อ่าน 10 


การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณ [ 23 มี.ค. 2558 ] อ่าน 9 


โครงการวันตลาดนัดวิชาการ ปีการ [ 23 มี.ค. 2558 ] อ่าน 9 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบการอื่น [ 30 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ติดต่อขอชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 57 
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง [ 23 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร และค่าธร [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
     
ทต.บางโขมด ประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.หน้าพระลาน กิจกรรมสัปดาห์ทำความสะอาดส้วมก่อนวันสงกรานต์ [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ดอนทอง อบต.ดอนทอง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 [ 24 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ชะอม อบต.ชะอม ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล [ 24 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.ตะกุด โครงการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตะกุด [ 23 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.หินกอง ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลติกส์ค [ 23 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
ทต.ตะกุด การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 2) ประจำปี 2558 [ 23 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ตะกุด โครงการวันตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2557 [ 23 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพน [ 23 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ดอนทอง อบต.ดอนทองให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลดอนทอง หมู่ที่ 3 จากสถานการณ์ภัยแล้ง [ 23 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.หน้าพระลาน โครงการสานฝันบัณฑิตน้อย [ 22 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.หน้าพระลาน พิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหมและอันเชิญพระพุทธรูปขึ้นตั้งมณฑป [ 22 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.หน้าพระลาน โครงการ ฝึกอบทบทวนความรู้สมาชิก อปพร. [ 22 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.หน้าพระลาน โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัว [ 22 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.หน้าพระลาน โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน [ 22 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.หน้าพระลาน โครงการ กลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 22 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุ [ 20 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ดอนทอง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ประสานงานมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จัดให้มีการปร [ 20 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
ทต.ดอนพุด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองมน หมู่ที่ 5 ต.บ้านหล [ 20 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
อบต.หนองยาว กำหนดการแข่งขันฟุตซอลประจำปี 2558 [ 19 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 32 
 
       
 
โครงการถนนถ่ายโอน ปี 59 [ 21 ม.ค. 2558 ]   
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำของเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/1157,1158 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/13096 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/ว963 เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [ 4 ก.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพัน [ 28 ส.ค. 2557 ]   
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
1-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
   
 
สอบถามเรื่องการขอโอนย้ายต่างสายงาน (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 42  ตอบ 2  
พนง.เทศบาล ย้ายลง อบต. (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 770  ตอบ 14  
ใช้วุฒิปริญญาโท กับ ระบบแท่ง (24 มี.ค. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 1  
การเลื่อนระดับจากระดับ 5 ไประดับ 6 กรณีตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (24 มี.ค. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 1  
การจัดคนเข้าสู่ระบบแท่ง (24 มี.ค. 2558)    อ่าน 65  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร (23 มี.ค. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 1  
การเลื่อนระดับ (นอกควบ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 (23 มี.ค. 2558)    อ่าน 28  ตอบ 1  
การเลื่อนระดับ 4 ไประดับ 5 กรณีตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ (20 มี.ค. 2558)    อ่าน 14220  ตอบ 102  
สอบถามการเลื่อนระดับจาก5ไป 6ว ของตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (20 มี.ค. 2558)    อ่าน 2419  ตอบ 10  
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ เทศบาลโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้า สป.ของ อบต.ได้ (19 มี.ค. 2558)    อ่าน 1036  ตอบ 14  
 
สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งทายาทเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว618  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2555 สน.สส. มท 0891.3/ว619  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 สน.สส. มท 0891.3/ว631  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว632  [ 25 มี.ค. 2558 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว642 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.3/ว628  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/4920-4965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว626  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีลาออกก่อนครบวาระหรือมีการยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว638  [ 25 มี.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว622  [ 24 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/4722-4797 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มี.ค. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว623  [ 24 มี.ค. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว620  [ 24 มี.ค. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว621  [ 24 มี.ค. 2558 ]
ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซงองานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว579  [ 24 มี.ค. 2558 ]
การสำรวจและติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว593  [ 24 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มี.ค. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว615  [ 23 มี.ค. 2558 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1668294 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution