ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ปร [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 35 


โครงการอยู่กับโรคอย่างปลอดภัย [ 17 มิ.ย. 2557 ] อ่าน 31 


ศูนย์พัฒนาความรักความสามัคคีเพ [ 13 มิ.ย. 2557 ] อ่าน 35 
   
แนะนำให้รู้จักอาเซียน [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 25 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 20 
     
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการขุดบ่อบาดาล ม.1(2) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการขุดบ่อบาดาล ม.1(1) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชำผักแพว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการขุดบ่อบาดาล ม.6 (2) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการขุดบ่อบาดาล ม.6 (1) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชำผักแพว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.2(2) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.2(1) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชำผักแพว สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 5 (2) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชำผักแพว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ชำผักแพว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชำผักแพว ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองยาว ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.หนองยาว สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2557 [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองยาว สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2557 [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.สวนดอกไม้ การประชุมเสวนาการปฏิรูปด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองสรวง สอบราคาโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ 11 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองสรวง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 1 (สายบ้านนายจรัญ พ่วงยาม) ตำบลหนองสรวง อำเภอว [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองยาว กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ ศูนย์พัฒนาความรักความสามัคคี เพื่อชุมชนเข้มแข็ง องค์การบ [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
 
       
 
1-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
2-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว627 การประชาสัมพันธ์การตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 1 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 1-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 2-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 3-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 [ 21 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว146 1- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู [ 7 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว146 2- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู [ 8 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.2/ว603 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2557 [ 4 ก.พ. 2557 ]   
สบ0023.1/ว5049 ระบบข้อมูลกลางปีงบ 57 (INFO) หัวข้อ อปท. 8 ด้าน [ 13 ธ.ค. 2556 ]   
สบ0023.2_ว5852 ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานลูกจ้างเทศบาล [ 2 ธ.ค. 2556 ]   
สบ0023.2_ว5851 ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ก.พ. (เทศบาล) [ 2 ธ.ค. 2556 ]   
สบ0023.2_ว5820 ประกาศหลักเกณฑ์เงินเดือนตามคุณวุฒิ ก.พ. ฯ (ฉบับที่3) [ 28 พ.ย. 2556 ]   
สบ0023.2_ว5819 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง อบต. พ.ศ.2556 [ 28 พ.ย. 2556 ]   
สบ0023.1/ว1438 การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มชุมนุมประท้วงเพื่อหวังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการ [ 22 พ.ย. 2556 ]   
สบ0023.1/ว1437 การป้องกันเหตุความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน [ 22 พ.ย. 2556 ]   
สบ0023.1/ว1409 การจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน [ 15 พ.ย. 2556 ]   
สบ0023.1/ว1405 การขับเคลื่อนนโยบาย Big Cleaning Day กิจกรรม 5ส. [ 15 พ.ย. 2556 ]   
สบ 0023.1/ว1381 ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชน [ 11 พ.ย. 2556 ]   
   
 
สอบถามด่วนคะ (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 1  
เพื่อความก้าวหน้า (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 47  ตอบ 4  
การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 110304  ตอบ 832  
สอบถามวุฒิ ป.โท (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 2  
ขอถามเรื่องคุณสมบัติ สอบคัดเลือก นักบริหารงานทั่วไป7 (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 2  
จพง.ธุรการ5 เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปดีมั้ยครับ (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 5255  ตอบ 53  
ชี้แจงการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 10296  ตอบ 51  
เลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 33588  ตอบ 275  
พนักงานจ้างตามภารกิจเปลี่ยนจากทักษะเป็นตามคุณวุฒิ (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 1  
เพื่อความก้าวหน้า (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 3  
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2011  [ 24 ก.ค. 2557 ]
แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1995  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1239  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง กค. มท 0803/ว1257  [ 24 ก.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1240 [รายชื่อ รุ่น 1] [รายชื่อ รุ่น 2]  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1245 [ประกาศรายชื่อฯ]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1231  [ 23 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว55  [ 23 ก.ค. 2557 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ สน.บถ. มท 0809.4/ว1232  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1221 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) สน.สส. มท 0891.4/ว1222  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) สน.สส. มท 0891.4/ว1213  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สล. มท 0801.1/ว13  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กจ. มท 0802.2/ว1130  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว38  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1959  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1220  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" สล. มท 0801.3/ว23  [ 21 ก.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1214  [ 21 ก.ค. 2557 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1221894 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution