ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


โครงการ “อำเภอ....ยิ้มเคลื่อนท [ 31 ต.ค. 2557 ] อ่าน 12 


พิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำ [ 10 ต.ค. 2557 ] อ่าน 52 


ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ปร [ 10 ต.ค. 2557 ] อ่าน 48 
   
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 75 
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้า [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 105 
เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
     
อบต.หน้าพระลาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด. [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.หน้าพระลาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกวดราคาก่อสรา้งสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.ดอนพุด ประกาศเทศบาลตำบลดอนพุด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โคร [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หน้าพระลาน ผลการสอบราคาซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) IP/Network Camera [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ตะกุด โครงการ “อำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนตุลาคม 2557 (ครั้งที่ 2) [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ดอนทอง กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.ตะกุด ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 75 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองสรวง ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและกิจกรรมปลูกต้นไม้วันปิยมหาราช ประจำปี 2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองสรวง ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและค [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.บางโขมด ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลบางโขมด [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.หนองยาว พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองยาว ประชาสัมพันธ์ประเพณีสืบสานงานลอยกระทง (ประกาศ) [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.หนองยาว ประชาสัมพันธ์ประเพณีสืบสานงานลอยกระทง (ใบสมัครประกวดนางนพมาศ) [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 26 
อบต.หนองยาว ประชาสัมพันธ์ประเพณีสืบสานงานลอยกระทง (ใบสมัครประกวดกระทง) [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.ดอนพุด เทศบาลตำบลดอนพุด รับมอบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ดอนพุด ร่วมเปิดงาน โครงการมหกรรมตรวจดิน "คลินิคปู๋ยสั่งตัด" ณ เทศบาลตำบลดอนพ [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ดอนพุด วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองแซง วันปิยะมหราช [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.ตะกุด ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้า [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 105 
 
       
 
สบ0023.1/1157,1158 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/13096 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/ว963 เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [ 4 ก.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพัน [ 28 ส.ค. 2557 ]   
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
1-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
2-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว627 การประชาสัมพันธ์การตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 1 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 1-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 2-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 3-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 [ 21 พ.ค. 2557 ]   
   
 
การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 123222  ตอบ 862  
รบกวนขอไฟล์เอกสารการสอบเปลี่ยนสายงานจากสายปฏิบัติเป็นบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนั (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0  
เรียนหัวหน้าสำนักปลัด (สอบถามเปลียนสายงานบริหาร มาเป็นสายปฏิบัติป (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0  
การเลื่อนระดับ นายช่างโยธา5-นายช่างโยธา6ว (กรณีดำรงตำแหน่ง นายช่างโธา 4 มามากกว่ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 2506  ตอบ 7  
รบกวนสอบถามนะค่ะนักวิชาการพัสดุ5ไป6ค่ะ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0  
สอบถามการเปลี่ยนสายงานคะ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0  
การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 114472  ตอบ 751  
หารือการเลื่อนระดับ 5 ไป 6ว จนท.บริหารงานทั่วไป (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 601  ตอบ 4  
ขอเรียนปรึกษาค่ะ (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 1923  ตอบ 23  
จพง.ธุรการ5 เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปดีมั้ยครับ (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 6850  ตอบ 64  
 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว29  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1964  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1959  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1960 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา สน.บถ. มท 0809.6/ว3766  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1950  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1956  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1949  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1947 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1948 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน สน.สส. มท 0891.2/ว1942 [รายชื่อ อปท. ที่ตอบแบบสอบถามแล้ว]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558 สล. มท 0801.3/980  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1944  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1937  [ 30 ต.ค. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1938  [ 29 ต.ค. 2557 ]
คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1932 [คู่มือ]  [ 29 ต.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1934  [ 29 ต.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว9  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1933  [ 28 ต.ค. 2557 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1406584 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution